ръководство на потребителя PANASONIC DC-FZ82

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC DC-FZ82. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC DC-FZ82 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC DC-FZ82.


PANASONIC DC-FZ82 : Изтеглете цялото ръководство (2830 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC DC-FZ82

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] • Използвайте само препоръчаните принадлежности. При необходимост, се обърнете към специализиран сервиз. Контактът, в който включвате уреда, трябва винаги да е наблизо и винаги да е лесно достъпен. ■ Маркировка за идентификацията на продукта Продукт Цифров фотоапарат Отдолу Местоположение 2 DVQX1151 (BG) ■ За батерийния блок (батерията) ВНИМАНИЕ • Опасност от експлозия при неправилна смяна на батерията!Сменете само с тип батерия, препоръчан от производителя. [. . . ] • Ако снимате близо до радиопредаватели или високоволтови кабели, снимките и звукът може да се повредят. Декларация за съответствие (DoC) “Panasonic Corporation” декларира, че този продукт съответства на съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Потребителите могат да свалят копие от оригиналните DoC към нашите продукти от типа R&TTE от сървъра, на който се съхраняват DoC: http://www. doc. panasonic. de За контакт с оторизиран представител: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Германия Този продукт се свързва с точка за достъп на 2. 4 GHz WLAN. 4 DVQX1151 (BG) • За да почистите фотоапарата, изключете го, извадете батерията или DC съединителя (DMW-DCC6: опция) и картата, или изключете щепсела от контакта, и почистете фотоапарата със суха мека кърпа или парче плат. • Не прилагайте силен натиск върху монитора. • Не прилагайте силен натиск върху обектива. • Не пръскайте фотоапарата с инсектициди и други опасни химикали. (Корпусът или покритието му може да се повреди. ) • Не позволявайте гумени или пластмасови предмети да се допират дълго време до фотоапарата. • Не използвайте бензин, спирт, разредител или други подобни за почистване на фотоапарата. Корпусът му може да се повреди или да се наруши покритието му. • Не оставяйте фотоапарата с обектив, насочен към слънцето, тъй като слънчевите лъчи могат сериозно да го повредят. • Използвайте само предоставените кабели. • Не удължавайте предоставените кабели. • По време на достъп до картата (запис, четене, изтриване, форматиране и др. ), не изключвайте фотоапарата и не изваждайте батерията и картата, AC адаптера (DMW-AC10E: опция) или DC съединителя (DMW-DCC6: опция). Също така, пазете фотоапарата от вибрации, удари и статично електричество. • Данните от картата могат да бъдат повредени или изтрити от електромагнитни вълни, статично електричество или повреда на фотоапарата. • Не форматирайте картата с PC или друго устройство. Форматирайте я само с този фотоапарат, за да работи правилно. DVQX1151 (BG) 5 • Фотоапаратът се продава с незаредена батерия. • Батерията е акумулаторна, литиево-йонна. Ако температурата е много висока или много ниска, времето на работа на батерията се скъсява. • След употреба, по време на зареждане и след зареждане батерията е топла. Фотоапаратът също се загрява при употреба. • Не оставяйте метални предмети, като кламери и др. , в областта около куплунга или щепсела на захранващия кабел и в близост до батерията. • Съхранявайте батерията на сухо и хладно място, с относително стабилна температура. [. . . ] Понякога фотоапаратът може да издава тракащи звуци или вибрации. Това е нормално и не е признак за повреда. Получава се от движението на диафрагмата, лещите на обектива и задвижващия ги мотор. Този фотоапарат не е водоустойчив, прахоустойчив и удароустойчив. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC DC-FZ82

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag