ръководство на потребителя PANASONIC DCGX800K

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC DCGX800K. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC DCGX800K ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC DCGX800K.


PANASONIC DCGX800K : Изтеглете цялото ръководство (6553 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC DCGX800K

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] При необходимост, се обърнете към специализиран сервиз. Контактът, в който включвате уреда, трябва винаги да е наблизо и винаги да е лесно достъпен. ∫ Маркировка за идентификацията на продукта Продукт Цифров фотоапарат Местоположение Отдолу Отзад (когато мониторът е завъртян) 2 DVQX1123 (BG) DC-GX800EB-DVQX1123_eng. book 3 ページ 2016年12月1日 木曜日 午後5時49分 Декларация за съответствие (DoC) “Panasonic Corporation” декларира, че този продукт съответства на съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Потребителите могат да свалят копие от оригиналните DoC към нашите продукти от типа R&TTE от сървъра, на който се съхраняват DoC: http://www. doc. panasonic. de За контакт с оторизиран представител: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Германия Този продукт се свързва с точка за достъп на 2. 4 GHz WLAN. ∫ За батерийния блок (батерията) ВНИМАНИЕ • Опасност от експлозия при неправилна смяна на батерията!Сменете само • Когато изхвърляте батериите, моля обърнете се към местните власти или дилъра си за информация относно правилното изхвърляне. [. . . ] • Не натискайте монитора много силно. • Не натискайте обектива много силно. • Не пръскайте фотоапарата с инсектициди и други опасни химикали. • Не оставяйте гумени или пластмасови предмети да се допират дълго до фотоапарата. • Не използвайте бензин, спирт, разредител или други подобни за почистване на фотоапарата. Корпусът му може да се повреди или да се наруши покритието му. • Не оставяйте фотоапарата с обектив, насочен към слънцето, тъй като слънчевите лъчи могат да повредят го сериозно. 4 DVQX1123 (BG) DC-GX800EB-DVQX1123_eng. book 5 ページ 2016年12月1日 木曜日 午後5時49分 • Винаги използвайте предоставените кабели. • Не удължавайте предоставените кабели. • При достъп (запис, четене, изтриване, форматиране и др. ), не изключвайте фотоапарата и не изваждайте батерията, картата или не изключвайте AC адаптера (предоставен)/AC адаптера (DMW-AC10E: опция). Също така, пазете фотоапарата от вибрации, удари и статично електричество. • Данните от картата могат да бъдат повредени или изтрити от електромагнитни вълни, статично електричество или повреда на фотоапарата или картата. • Не форматирайте картата с компютър или друго устройство. Форматирайте я само с този фотоапарат, за да работи правилно. • Фотоапаратът се продава с незаредена батерия. Заредете батерията преди • Батерията е акумулаторна, литиево-йонна. Ако температурата е много висока • След употреба, по време на зареждане и след зареждане батерията е топла. • Не оставяйте метални предмети, като кламери, фиби и др. , в областта около • Съхранявайте батерията на сухо и хладно място, с относително стабилна температура. (Препоръчителна температура: 15 oC до 25 oC, Препоръчителна влажност 40%RH дo 60%RH. ) • Не съхранявайте батерията дълго време, когато е напълно заредена. Когато съхранявате дълго батерията, препоръчваме ви да я зареждате веднъж годишно. След като батерията се изтощи напълно, извадете я от фотоапарата и я приберете. щепсела, както и в близост до батерията. [. . . ] Бъдете особено внимателни на следните места: – Места с много пясък или прах. – Места, където върху фотоапарата може да попадне вода, например при дъжд или на морския бряг. Не поставяйте ръцете си или каквото и да е друго в монтажната система на тялото на фотоапарата. Сензорът е прецизно устройство и ще се повреди. полепнат по монитора, ги избършете със суха мека кърпа. – Ако не го направите, мониторът може да не реагира правилно при докосване. Дръжте предметите, чувствителни към магнитни полета (като кредитни карти и др. ), далече от фотоапарата. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC DCGX800K

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag