ръководство на потребителя PANASONIC DMC-LX15

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC DMC-LX15. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC DMC-LX15 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC DMC-LX15.


PANASONIC DMC-LX15 : Изтеглете цялото ръководство (2087 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC DMC-LX15

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] (→50) Уеб сайт: http://www. panasonic. com Означението “EB” е на модела за Великобритания. EB SQT1395 M0916KZ0 Уважаеми клиенти, Благодарим ви, че избрахте този цифров фотоапарат Panasonic. Моля прочетете внимателно тази Инструкция за употреба и я запазете за бъдещи справки. Моля имайте предвид, че действителният вид на вашия фотоапарат, управляващите бутони, менютата и др. може леко да се различават от показаните илюстрации в тази инструкция за употреба. [. . . ] • Използвайте високоскоростен HDMI micro кабел с логото на HDMI. Кабели, които не отговарят на HDMI стандартите, не могат да се ползват. “High Speed HDMI micro cable” (Тип D–Тип A конектор, до 2 m дължина) Дръжте фотоапарата възможно най-далече от уреди, излъчващи електромагнитни вълни (като телевизори, микровълнови фурни и др. ) • Ако ползвате фотоапарата близо или върху телевизор, записваните картина и звук могат да бъдат смущавани от излъчваните електромагнитни вълни. • Не ползвайте фотоапарата близо до мобилни телефони, за да не възникнат смущения в записваните картина и/или звук. • Записаните данни могат да бъдат повредени от силни магнитни полета, създавани от озвучителни тела (тонколони), големи електромотори и др. • Електромагнитните вълни могат да смущават фотоапарата или да повредят картината и/или звука. • Ако фотоапаратът е бил изложен на електромагнитно въздействие и не работи, изключете го и извадете батерията от него или изключете AC адаптера (предоставен)/AC адаптера (DMW-AC10E: опция). След това, поставете батерията или свържете АС адаптера, и включете фотоапарата. Не ползвайте фотоапарата до радиопредаватели и високоволтови кабели. • Ако снимате близо до радиопредаватели или високоволтови кабели, снимките и звукът може да се повредят. 4 SQT1395 (BG) Декларация за съответствие (DoC) “Panasonic Corporation” декларира, че този продукт съответства на съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Потребителите могат да свалят копие от оригиналните DoC към нашите продукти от типа R&TTE от сървъра, на който се съхраняват DoC: http://www. doc. panasonic. de За контакт с оторизиран представител: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 11, 22525 Hamburg, Германия Този продукт се свързва с точка за достъп на 2. 4 GHz WLAN. Тези символи указват разделно събиране на изхвърленото електрическо и електронно оборудване, или на изхвърлените батерии. По-подробна информация ще намерите в “Инструкция за употреба Разширени функции (PDF формат)”. SQT1395 (BG) 5 Съдържание ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Информация за вашата безопасност . . . . 8 Наименования и функции на основните компоненти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Поставяне и изваждане на батерията или SD картата (опция) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Снимане с автоматични настройки (Интелигентен автоматичен режим). . . 30 Снимане с автоматична промяна на настройките (Снимане в клин) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Запис на видео/ 4K видео . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Възпроизвеждане Подготовка ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Разглеждане на снимките . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Какво можете да направите с Wi-Fi® функцията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Работа с фотоапарата чрез свързване със смартфон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] • Ако изгубите някоя от предоставените принадлежности, моля обърнете се към специализиран сервиз на Panasonic (можете да я закупите отделно). • Моля изхвърлете всички опаковъчни материали на правилните места. • Илюстрациите и екраните, показани в тази инструкция, може да се различават от действителния продукт. SQT1395 (BG) 9 Подготовка Наименования и функции на основните компоненти 1 2 3 9 15 8 7 6 5 4 10 14 13 12 11 16 10 17 19 20 21 22 23 24 31 30 29 28 27 26 25 18 10 SQT1395 (BG) Подготовка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Спусък (→17) Регулатор на вариото (зумирането) (→16) Бутон за запис на видео (→34) Заден диск (→21) Ключ [ON/OFF] за включване/изключване Превключвател на режима (→18) Стерео микрофон Бутон за отваряне на светкавицата Светкавица Отвор за закрепване на ремъка • Поставете предоставения ремък, за да не изпуснете фотоапарата по невнимание. 11 12 13 14 15 16 17 18 Гривна за блендата (→21) Контролна гривна (→21) Тубус на обектива Обектив Индикатор за самоснимачката/ Лъч за подпомагане на автофокуса Индикатор за зареждане (→13)/ Индикатор за Wi-Fi® връзката Бутон [ ] ([Post Focus]) (→30)/ Бутон [Fn2] Бутон [Q. MENU/ ] (Отмяна)/ Бутон [ ] (Изтриване) (→38)/ Бутон [Fn3] • Можете лесно да настройвате някои функции от менюто по време на запис. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC DMC-LX15

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag