ръководство на потребителя PANASONIC ESLV9N

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC ESLV9N. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC ESLV9N ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC ESLV9N.


PANASONIC ESLV9N : Изтеглете цялото ръководство (3044 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC ESLV9N

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] 22 Решаване на проблеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Сервизна информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Опазване на околната среда и рециклиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ••Необичаен звук от основния уред, устройството за почистване и зареждане, адаптера или кабела по време на зареждане или употреба. - Незабавно се обърнете към оторизиран сервиз за проверка и ремонт на уреда. 8 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ►Електрозахранване ► Не включвайте адаптера в контакта и не го изключвайте от контакта с мокри ръце. - Това може да причини токов удар или нараняване. Не потапяйте AC адаптера и устройството за почистване и зареждане във вода. Не слагайте AC адаптера и устройството за почистване и зареждане във или близо до вана или мивка, пълна с вода. Не ползвайте уреда, ако AC адаптерът е повреден, или ако щепселът не влиза стегнато в контакта. Не повреждайте, не дърпайте, не прегъвайте и не усуквайте захранващия кабел. Също така, не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел и не го притискайте. - Това може да причини токов удар или пожар, поради късо съединение. Почиствайте редовно щепсела и жака на кабела от прах и замърсявания. - Натрупаните замърсявания може да се овлажнят, да нарушат изолацията и да причинят пожар. ►Предотвратяване на инциденти ► Хора, на които са имплантирани медицински електронни устройства, като пейсмейкъри и др. , не трябва да допускат този уред да докосва кожата, където е имплантирано съответното устройство. - Това може да доведе до злополука или увреждане. Не оставяйте уреда близо до деца или пеленачета. - Поставянето на части или принадлежности в устата може да причини сериозен инцидент. Ако препарат или смазка бъдат неволно погълнати, не предизвиквайте повръщане, изпийте голямо количество вода и се свържете с лекар. Ако препарат или смазка влязат в контакт с очите, незабавно измийте обилно с течаща вода и се обърнете към лекар. - Неспазването на тези инструкции може да доведе до физиологични проблеми. Ако почистващ препарат влезе в контакт с кожата, незабавно измийте добре със сапун. Ако усетите болка или раздразнение върху кожата или някъде по тялото, спрете незабавно използването на уреда и се обърнете към лекар. - Неспазването на тези указания може да доведе до физическо нараняване или нараняване на кожата. Не претоварвайте електрозахранването, като свързвате много уреди към един контакт. - Свързването на много уреди, например с разклонител, може да причини прегряване и пожар. Винаги се уверявайте, че уредът се използва с електрозахранване, което отговаря на номиналното напрежение, посочено върху АС адаптера. - Неспазването може да причини пожар или токов удар. Винаги разкачвайте AC адаптера, когато почиствате самобръсначката с вода. [. . . ] ••Не позволявайте положителният и отрицателният полюс на батерията да контактуват по между си посредством метални предмети. Правилна употреба•• ••Не носете и не съхранявайте батерията заедно • Бръснете се мокро с пяна за бръснене в продължение на с метални бижута като огърлици и фиби за коса. Вашата самобръс••Не зареждайте, не използвайте и не оставяйте начка Panasonic за МОКРО/СУХО бръснене изисква малко батерията на места, където ще бъде изложена на висока температура или пряка слънчева светлина. време за свикване, тъй като кожата и брадата ви се нуждаят от около месец, за да се настроят към новия метод. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC ESLV9N

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag