ръководство на потребителя PANASONIC ESWE22

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC ESWE22. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC ESWE22 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC ESWE22.


PANASONIC ESWE22 : Изтеглете цялото ръководство (1098 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC ESWE22 (6142 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC ESWE22

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Следният символ означава, че този уред може да се почисти под вода. • Отделете основното тяло от променливотоковия адаптер, преди да го почистите във вода. 5 БГ Мерки за безопасност За да намалите риска от нараняване, смърт, токов удар, пожар и повреда на имущество, спазвайте следните предпазни мерки. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► Този продукт Никога не модифицирайте, не разглобявайте или не ремонтирайте. - Това може да предизвика запалване или нараняване поради необичайна работа. Свържете се с оторизиран сервизен център за ремонт. [. . . ] Този символ се използва, за да предупреди потребителите за конкретна работна процедура, която трябва да се следва, за да може устройството да работи безопасно. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ опасност, която може ► Предотвратяване на злополуки ► Електрозахранване 6 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не потапяйте променливотоковия адаптер във вода и не го мийте с вода. Не поставяйте променливотоковия адаптер върху или близо до мивка или вана, пълна с вода. Никога не използвайте уреда, ако променливотоковият адаптер е повреден или ако щепселът не влиза правилно в контакта. Не повреждайте или променяйте, не огъвайте, дърпайте или не завъртайте кабела. Също така не поставяйте нищо тежко върху кабела или не прищипвайте кабела. - Това може да доведе до токов удар или пожар поради късо съединение. Да не се използва по начин, надхвърлящ мощността на контакта или на окабеляването. - Превишаването на мощността чрез свързване на твърде много щепсели към един електрически контакт може да предизвика пожар поради прегряване. Винаги се уверявайте, че уредът работи на източник на електроенергия, съответстващ на номиналното напрежение, посочено върху променливотоковия адаптер. Вкарайте адаптера или накрайника за уреда докрай. - Неспазването на това изискване може да доведе до пожар или токов удар. Винаги изключвайте адаптера от контакта, когато почиствате уреда. - Неспазването на това изискване може да доведе до токов удар или изгаряне. Редовно почиствайте накрайника на щепсела и накрайника за уреда, за да не се натрупва прах. - Неспазването на това изискване може да доведе до пожар, поради повреда в изолацията, предизвикана от влага. Изключете адаптера и го избършете със суха кърпа. ВНИМАНИЕ ► За предпазване на кожата Следните лица не трябва да използват този уред: • Лица, страдащи от атопичен дерматит или обриви и други кожни заболявания • Лица с алергична диатеза или хора, чиято кожа лесно се раздразва от козметика, дрехи, метали и др. • Лица, чиято кожа лесно могат да забира • Хора, страдащи от разширени вени, диабет, хемофилия и др. • Лица, които имат проблеми при спиране на кървенето - Използването в такива случаи може да причини чувствителност на кожата или да предизвика възпаление, кървене или повишена болка. Не използвайте в следните случаи: • По време на менструация, бременност или около месец след раждането • Когато не сте добре или имате необичайни усещания по кожата или тялото си • След прием на алкохол или на лекарства, или когато сте много уморени - Използването в такива случаи може да причини чувствителност на кожата или да предизвика възпаление, кървене или повишена болка. Не използвайте в следната област на тялото: • Нараняване, обрив, брадавици, натъртвания, кокоши трън, пъпки и др. [. . . ] Това може да доведе до повреда, напукване или промяна на цвета на основното тяло. • Пазете уреда далеч от мивки, бани или други зони с висока влажност, където може да бъде изложен на вода и влага. • Пазете уреда далеч от мястото, където ще бъде изложен на високи температури или пряка слънчева светлина. Идентификация на части B A Основно тяло 1 Капачка 2 Пила 3 Рамка 4  утони за освобождаване Б на рамката 5 Бутон за включване (0/1) 6 Отвор за зареждане Адаптер за променлив ток (RE7-87) (Формата за адаптера за захранване е различна в зависимост от региона. ) 7 Адаптер 8  акрайник за щепсел Н 9 Кабел 0 Накрайник за уреда 9 БГ Сваляне и поставяне на рамка Отстраняване 1 Натиснете бутоните за освобождаване на рамката 2 Свалете рамката Поставяне Натиснете главата, докато щракне. 3 Приведете в контакт с кожата и започнете да пилите. •  иленето на едно и също място продължително П време може да го накара да се нагорещи от триенето. За да избегнете това, уверете се, че правите леки промени на позицията на пилене, докато пилите. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC ESWE22

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag