ръководство на потребителя PANASONIC ESWH94

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC ESWH94. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC ESWH94 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC ESWH94.


PANASONIC ESWH94 : Изтеглете цялото ръководство (997 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC ESWH94

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] 23 Почистване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Въпроси и отговори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Решаване на проблеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Живот на батериите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Консултирайте се с дерматолог при наличие на бенки, красти, гъбички, инфекции, обриви, пъпки, подутини, брадавици, папиломи и др. • Не съхранявайте този уред на места, достъпни за деца. Не позволявайте уредът да се използва от деца. • Не използвайте повторно на едно и също място. (Опитайте се да използвате уреда не по-често от веднъж на 3 дни, дори премахването на нежеланото окосмяване да не е видимо. ) 10 ES-WH94_EU. indb 10 2016/11/04 16:49:25 • Преди употреба, проверете дали не са повредени, надраскани или изкривени рефлекторът и прозорецът за светлинния лъч. Ако има каквато и да е повреда, не използвайте уреда. • Когато използвате уреда за първи път, проверете дали изходното ниво е подходящо за вашата кожа. Предварително проверете реакцията на кожата. • При възпаление (например, зачервяване) незабавно прекратете употребата на уреда и се консултирайте с дерматолог, ако симптомите не отшумят до 2 дни. • Преди употреба, избръснете зоната (тяло или лице). • Следният символ показва, че за свързване на уреда към електрозахранването е нужен точно определен захранващ модул, позволяващ разделяне. Типът на захранващия модул е посочен до символа. 11 ES-WH94_EU. indb 11 2016/11/04 16:49:25 BG • Следният символ указва, че видимото и невидимото оптично излъчване от уреда може да причини увреждане на зрението: • Следният символ указва да се предпазват очите от действието на уреда: 12 ES-WH94_EU. indb 12 2016/11/04 16:49:25 Указания за безопасност За да намалите риска от нараняване, смърт, токов удар, пожар, повреда на уреда или материални щети, моля спазвайте следните указания за безопасност. ►За избягване на кожни или здравословни проблеми Хора, на които са имплантирани медицински електронни устройства, като пейсмейкъри и др. , не трябва да допускат този уред да докосва кожата, където е имплантирано съответното устройство. . - Това може да доведе до злополука или увреждане. - Това може да доведе до увреждане на зрението. Използвайте само върху подмишници, ръце, крака, бикини-линия или лице (с приставката за лице). . - Неспазването на това може да причини изгаряне, зачервяване, обрив или други кожни проблеми. ►Електрозахранване Не включвайте AC адаптера в контакта и не го изключвайте от контакта с мокри или влажни ръце. . - Това може да причини токов удар или нараняване. Не повреждайте, не дърпайте, не прегъвайте и не усуквайте захранващия кабел. тежки предмети върху него и не го притискайте. . Не ползвайте уреда, ако AC адаптерът е повреден, или ако щепселът не влиза стегнато в контакта. - Това може да причини токов удар или пожар, поради късо съединение. [. . . ] - Това може да причини прегряване, запалване, експлозия. Не ремонтирайте и не преработвайте този уред. - Това може да причини пожар, токов удар или нараняване. При необходимост от ремонт (например смяна на батерията), се обърнете към специализиран сервиз. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC ESWH94

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag