ръководство на потребителя PANASONIC HC-X1E

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC HC-X1E. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC HC-X1E ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC HC-X1E.


PANASONIC HC-X1E : Изтеглете цялото ръководство (9057 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC HC-X1E (9940 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC HC-X1E

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Щепселът е основно средство за отделяне от електрическата мрежа. Инсталирайте и ползвайте уреда, така че щепселът винаги да може бързо и лесно да се изключи от контакта. Този уред е предназначен за използване в условията на умерен климат. (HC-X1E) Този уред е предназначен за използване в условията на умерен и тропичен климат. [. . . ] Ако устройството е студийна камера, камера за външни снимки, миксер или друг процесор: функцията Управление на консумацията може да предизвика внезапно спиране на устройството, докато то записва или излъчва в ефир. Ако устройството е студиен монитор: функцията Управление на консумацията може да възпрепятства визуализирането на видеокартината, потвърждаваща наличието на нормален сигнал или загуба на сигнал. Ако устройството е камера рекордер: професионалният камера рекордер трябва да може да стартира записа бързо и по всяко време, но функцията Управление на консумацията може да увеличи времето, необходимо за излизане от режим "в готовност". ≥ Не използвайте камерата близо до мобилен телефон, за да не се получат смущения в картината и/или звука. ≥ Записаните данни могат да се повредят от силни магнитни полета, създавани от тонколони, големи електромотори и др. ≥ Електромагнитните вълни, генерирани от микропроцесори, могат да смущават камерата или да повредят картината и звука. ≥ Ако камерата е била изложена на електромагнитно въздействие и не функционира нормално, изключете я и извадете батерията от нея или изключете AC адаптера. След това, поставете батерията или свържете АС адаптера, и включете камерата. Не използвайте камерата до радиопредаватели и високоволтови кабели. ≥ Ако снимате близо до радиопредаватели или високоволтови кабели, картината и/или звукът може да се повредят. При свързване към PC ≥ С тази камера не е предоставен USB 3. 0 кабел. Използвайте двойно-екраниран USB 3. 0 кабел от търговската мрежа. Препоръчваме ви, ако е възможно, да използвате кабел с дължина 1. 5 m или по-малко. При използване на слушалки ≥ Високото звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слух. ≥ Продължителното слушане при високи звукови нива може да увреди слуха. Използвайте само предоставените кабели. Ако използвате допълнителни принадлежности (аксесоари), използвайте предоставените с тях кабели. Не пръскайте със спрейове или химикали върху камерата. ≥ Попадането на химикали върху корпуса на камерата може да го повреди. ≥ Не оставяйте гумени или пластмасови предмети да се допират до камерата. Когато използвате камерата на прашни или замърсени места, или на места с много пясък, като морския бряг и др. , не позволявайте в корпуса и терминалите да попадат пясък и замърсявания. [. . . ] На студени места е възможно индикаторът за напълно заредена батерия да не се появи или след около 5 минути работа да се появи индикация за изтощена батерия. На много топли места, защитата срещу прегряване може да се задейства и да изключи камерата. ≥ Ако оставите батерията, поставена на камерата, камерата ще продължи да консумира известно количество електроенергия от нея. Това може да доведе до прекомерно изтощаване на батерията и да я направи неизползваема. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC HC-X1E

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag