ръководство на потребителя PANASONIC HE08018

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC HE08018. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC HE08018 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC HE08018.


PANASONIC HE08018 : Изтеглете цялото ръководство (1989 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC HE08018

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Фотоапаратът или обективът могат да се повредят или да спрат да работят нормално. • Когато носите фотоапарата с поставен обектив, хващайте едновременно и фотоапарата, и обектива. Ако наблизо се използват пестициди или други опасни препарати, уверете се, че те няма да попаднат върху обектива. [. . . ] Обективът може да бъде използван с фотоапарати, съвместими с монтажен стандарт по системата “Micro Four ThirdsTM. • Той не може да бъде монтиран на Four ThirdsTM фотоапарати. • Външният вид и спецификациите на продуктите, описани в тази инструкция, може да се различават от действителните закупени продукти, поради последващи изменения. • Micro Four ThirdsTM и логото Micro Four Thirds са търговски марки или регистрирани търговски марки на Olympus Imaging Corporation в Япония, САЩ, Европейския съюз и други страни. • Four ThirdsTM и логото Four Thirds са търговски марки или регистрирани търговски марки на Olympus Imaging Corporation в Япония, САЩ, Европейски съюз и други страни. • G MICRO SYSTEM е система на LUMIX за фотоапарати със сменяема оптика, базирана на стандарта Micro Four Thirds. • LEICA е регистрирана търговска марка на Leica Microsystems IR GmbH. Обективите LEICA DG са произведени в съответствие със стандартите за качество на Leica Camera AG и с използване на измервателни прибори и системи за оценка на качеството на компанията. • Всички други наименования на продукти, технологии и компании, цитирани в тази инструкция, са търговски марки, регистрирани търговски марки или притежание на съответните им собственици. Въртете тази гривна, за да фокусирате, когато снимате с ръчен фокус (MF). Гривна за варио (зумиране) Ключ [AF/MF] Въртете тази гривна, за да приближите (телефото) или отдалечите (широк ъгъл) заснеманите обекти. Този ключ дава възможност да превключвате между Автофокус (AF) и Ръчен фокус (MF). • Ръчен фокус (MF) се активира, когато ключът [AF/MF] е превключен на [MF] или на фотоапарата е зададена настройка [MF]. Panasonic Corporation Уеб сайт: http://www. panasonic. com  Panasonic Corporation 2017 5 6 7 Маркировка за монтаж Контактни точки Гумено монтажно уплътнение 1 VFC4430 2 1GE1Z252Z • Когато снимате при широк ъгъл със светкавица, периферията на кадъра може да се затъмни. В такъв случай използвайте външна светкавица. • Ако зумирате след фокусиране, снимката може да не е на фокус. • В много тиха среда, във видеозаписа може да се запише звук от функционирането на автофокуса. При употреба, моля имайте предвид следното. Ако обективът не работи нормално, се консултирайте със специализиран сервизен център. [. . . ] • Не хващайте сенника по начин, по който той може да се oгъне или усука. (C) 3 1 2 Подравнете маркировката D ( ) на сенника с маркировката на края на обектива. Завъртете сенника по посока на стрелката, докато щракне, и изравнете маркировката E( ) на сенника с маркировката на края на обектива. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC HE08018

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag