ръководство на потребителя PANASONIC HHSA35100

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC HHSA35100. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC HHSA35100 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC HHSA35100.


PANASONIC HHSA35100 : Изтеглете цялото ръководство (3148 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC HHSA35100

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Чрез правилното им изхвърляне, вие ще дадете своя принос за спестяване на ценни ресурси и за предотвратяване на евентуални негативни ефекти за човешкото здраве и околната среда. За повече информация относно събирането и рециклирането, моля, свържете се с вашата местна община. За неправилно изхвърляне на тези отпадъци могат да бъдат наложени наказания, в съответствие с националното законодателство. © Panasonic Corporation 2017 Информация за Вашата безопасност Пазете устройството толкова далеч, колкото е възможно от електромагнитно оборудване (като например микровълнови печки, телевизори, видео игри, радиопредаватели, високоволтови линии и т. н. ). • Не използвайте камерата в близост до мобилни телефони, тъй като това може да доведе до смущения в записваните картина и звук. [. . . ] – Когато откачвате обектива от цифровата камера, се погрижете пясък, прах, водни пръски и т. н. да не попадат в обектива или терминалите. – Този обектив не е водоустойчив и не може да се използва за запис под вода. За защитата от пръски, обективът е конструиран да устоява на проникването на вода. попаднат върху обектива, избършете след употреба с мека, суха кърпа. DVZE1008Z • За да подобрите устойчивостта на прах и пръски на този обектив, за монтажа се използва гумиран фокусиращ пръстен. След смяна на обектива няколко пъти, можете да откриете, че гумираният фокусиращ пръстен е оставил следа на тялото на цифровата камера, която не засяга производителността. За информация относно смяната на гумирания фокусиращ пръстен се свържете с най-близкия до Вас център за сервизно обслужване. • Не натискайте обектива прекалено силно. • Наличието на мръсотия (вода, масло, и пръстови отпечатъци и т. н. ), върху повърхността на VYC1085 може да повлияе на качеството на картината. обектива Леко избършете повърхността на обектива с мека и суха кърпа, преди и след правене на снимки. • За да предпазите от натрупване или проникване на прах и други частици в обектива, поставяйте задната капачка на обектива, когато не го използвате. • За да предпазите контактни точки 1 на обектива, не поставяйте обектива с повърхността му за монтаж надолу. Освен това, не позволявайте контактните точки на обектива да се замърсят. (Вижте илюстрация A) B 5  За кондензацията (замъгляване на обектива) 67 3 VFC4605 4 VYC1084 • Кондензацията възниква, когато има разлики в температурата и влажността, както D е описано по-долу. E Кондензацията може да доведе до замърсяване на обектива и до образуване на мухъл и неправилно функциониране, така че бъдете внимателни при следните ситуации: – Когато камерата бъде вкарана отвън на закрито при студено време – Когато камерата е внесена в климатизиран автомобил – Когато студен въздух от климатик се вдуха директно в обектива – На влажни места • Ако възникне кондензация, изключете захранването и го оставете за около два часа. След като камерата се аклиматизира към околната температура, кондензацията ще изчезне по естествен път. B 1 2 3 4 Доставени аксесоари Пауч на обектива Капачка на обектива Задна капачка на обектива Сенник на обектива Номера на продуктите актуални към януари 2017 година. Те може да са предмет на промяна. • Задната капачка на обектива и капачката на обектива са прикрепени към взаимозаменяем обектив в момента на покупката. C 1 2 Имена и функции на компонентите Повърхност на обектива B Пръстен за фокусиране C Завъртете за фокусиране, когато правите снимки с ръчен фокус (MF). Завъртете пръстена за мащабиране, когато искате да направите големи (телескопични) или широки (широкоъгълни), снимки. 3 D Пръстен за мащабиране 4 E[ОСИ] превключвател 5 6 7 Когато обективът е поставен на камерата, функцията стабилизатор ще се активира, ако ОСИ превключвателят е зададен на [ON]. • Препоръчваме настройката на ОСИ превключвателя да е на [OFF], когато използвате трипод. Контактни точки Марка за напасване на обектива Гумиран фокусиращ пръстен При употреба на пестициди и други летливи субстанции около камерата се убедете, че те няма да попаднат върху обектива. • Ако такива субстанции попадната върху обектива, те могат да повредят тялото му или да причинят излющване на боята. [. . . ] В такива ситуации, превключването на ръчен фокус ще подобри ситуацията. • Ако зададете ОСИ на [ON], когато записвате видео, оперативните звуци могат да бъдат записани. Ако те Ви притесняват, препоръчваме настройка на ОСИ превключвателя на [OFF] и поставяне на камерата върху трипод. Отстраняване на неизправности Чува се звук, когато камерата е  включена или изключена. Чува се звук от обектива, когато при снимане на светъл  обект, като например на открито. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC HHSA35100

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag