ръководство на потребителя PANASONIC HX012

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC HX012. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC HX012 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC HX012.


PANASONIC HX012 : Изтеглете цялото ръководство (759 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC HX012

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] 4 Наименования и функции на компонентите. . 5 Поставяне/сваляне на обектива. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Използване на сенника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Предупреждения при употреба. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] За надлежна обработка и рециклиране на старите уреди, моля отнесете ги в предназначените за тази цел събирателни пунктове, съобразно местното законодателство. Правилното изхвърляне и грижа за уредите ще спомогне за спестяване на ценни ресурси и предотвратяване на негативни ефекти за човешкото здраве и околната среда. Моля обърнете се към местните власти за информация относно събирането и рециклирането на отпадъци. При неправилно изхвърляне на отпадъци от този вид, може да понесете санкции съобразно законодателството. Предпазни мерки • За подобряване на устойчивостта на прах и пръскане на този обектив, монтажната му зона има гумено покритие. Ако често сменяте обектива, гумата може да остави следи върху монтажната зона на тялото на цифровия фотоапарат. Тези следи не се отразяват на качеството на фотоапарата. Ако искате да смените гуменото покритие, обърнете се към специализиран сервиз • Не упражнявайте силен натиск върху обектива. • Поставете задната капачка на обектива, когато не го използвате, за да не попаднат вътре в обектива замърсявания или прах. – Когато сваляте обектива от цифровия фотоапарат, вземете мерки в обектива и на контактните точки да не попадат капки вода, прах, пясък и др. – Този обектив не е водоустойчив и не може да се използва за подводни снимки. За да бъде устойчив на водни пръски, обективът има конструкция, която не позволява влизане на вода вътре в него. Ако по обектива има капки вода, избършете ги със суха мека кърпа. ∫ Грижи за обектива • Този обектив има конструкция, устойчива на прах и водни пръски. Когато го ползвате, моля имайте предвид следното. Ако обективът не работи нормално, се консултирайте със специализиран сервиз. – Моля поставяйте този обектив на цифров фотоапарат, устойчив на прах и пръскане. SQT1299 3 SQT1299_E. book 4 ページ 2016年5月30日 月曜日 午前11時5分 • За да предпазите контактните точки 1, не оставяйте обектива с байонета надолу. Също така, не позволявайте контактните точки да се замърсят. Предоставени аксесоари Означенията са валидни към юни 2016 г. Те могат да се променят без предупреждение. 1 2 3 4 VFC4430 SYF0083 VFC4605 SYA0067 • Кондензация се наблюдава при рязка смяна на температурата или влажността, както в описаните по-долу случаи. В следните случаи бъдете внимателни, тъй като тя може да причини замърсяване и повреда на обектива: – Когато фотоапаратът е внесен отвън вътре, а навън е студено – Когато фотоапаратът е внесен в климатизиран автомобил – Когато директно върху обектива духа студен въздух от климатик – На влажни места • При наличие на кондензация, незабавно изключете фотоапарата и го оставете около два часа. Кондензацията ще изчезне естествено, когато температурата на фотоапарата се изравни с околната температура. ∫ За кондензацията (ако обективът се замъгли) 1 2 3 4 • При покупката, капачката и задната капачка са поставени на сменяемия обектив. Торбичка за съхраняване на обектива Капачка на обектива Задна капачка на обектива Сенник 4 SQT1299 SQT1299_E. book 5 ページ 2016年5月30日 月曜日 午前11時5分 Наименования и функции на компонентите 4 Този ключ дава възможност да превключвате между Автофокус (AF) и Ръчен фокус (MF). • Ръчен фокус (MF) се активира, когато ключът [AF/MF] е превключен на [MF] или на фотоапарата е зададена настройка [MF]. Ключ [AF/MF] 5 6 7 Маркировка за монтаж Контактни точки Гумено уплътнение 1 1 2 2 3 4 5 6 7 Въртете тази гривна, за да настроите блендата. • Ако превключите режима на запис на фотоапарата на Приоритет на блендата AE или на Ръчен режим, се активира стойността, зададена с тази гривна. • Ако поставите гривната за блендата на позиция [A], се активира стойността, зададена от фотоапарата. [. . . ] Не насочвайте обектива към слънцето или към други източници на силна светлина. • Силната светлина, попаднала в обектива, може да причини пожар или повреда. • При никакви обстоятелства обективът не трябва да бъде оставян или съхраняван на следните места, тъй като може сериозно да се повреди: – На пряка слънчева светлина или на морския бряг – На места с висока температура или влажност, или където температурата или влажността могат да се променят – На места с много прах, пясък или замърсявания – Близо до огън – Близо до отоплителни уреди, климатици и др. – Там, където може да се намокри – Там, където има вибрации – Вътре в автомобил • Вижте също така и инструкцията за употреба на цифровия фотоапарат. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC HX012

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag