ръководство на потребителя PANASONIC HX025

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC HX025. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC HX025 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC HX025.


PANASONIC HX025 : Изтеглете цялото ръководство (543 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC HX025

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] 6 Поставяне / Сваляне на обектива. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Имена и функции на компонентите. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Предпазни мерки при употреба. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Отстраняване на неизправности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Обективите LEICA DG са произведени с помощта на измервателни инструменти и системи за гарантиране на качеството, сертифицирани от Leica Camera AG, въз основа на стандартите за качество на компанията.  Други имена на системи и продукти, посочени в тези инструкции обикновено са регистрирани търговски марки или търговски марки на производителите, които са разработили системата или съответния продукт. 3 -Ако виждате този символИнформация за обезвреждане за потребители на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (частни домакинства) Този символ върху изделията и/или придружаващите документи означава, че използваните електрически и електронни изделия не трябва да бъдат смесвани с останалите битови отпадъци. За правилно третиране, оползотворяване и рециклиране, моля, предайте тези продукти на определените места за събиране, където те ще бъдат приемани безплатно. Като алтернатива, в някои държави може да върнете Вашите продукти на местния търговец на дребно при покупката на еквивалентен нов продукт. Правилното изхвърляне на това изделие вие ще дадете своя принос за спестяване на ценни ресурси и за предотвратяване на евентуални негативни ефекти за човешкото здраве и околната среда, които в противен случай биха възникнали от неподходящо боравене с отпадъците. Моля, свържете се с Вашия местен орган за повече информация относно най-близкия до Вас пункт за предаване на отпадъци. За неправилно изхвърляне на тези отпадъци могат да бъдат наложени наказания, в съответствие с националното законодателство. За търговски потребители в Европейския съюз Ако желаете да изхвърлите електрическо или електронно оборудване, молим да се свържете с вашия търговец или доставчик за по-подробна информация. Информация за изхвърляне в други страни извън Европейския съюз] Този символ важи единствено за Европейския съюз. Ако желаете да изхвърлите този продукт, молим да се свържете с вашите местни власти или с доставчика и да попитате за правилния метод на изхвърляне. 4 Предпазни мерки  Грижа за обектива  За кондензацията (замъгляване на обектива)  Пясък и прах може да повредят обектива. Уверете се, че не може да попадне пясък или прах във вътрешността на обектива или на клемите при използване на обектива на плажа и т. н. Ако капки вода попаднат върху обектива, избършете обектива със суха кърпа.  Не натискайте обектива прекалено силно.  Наличието на мръсотия (вода, масло, и пръстови отпечатъци и т. н. ), върху повърхността на обектива може да повлияе на качеството на картината. Леко избършете повърхността на обектива с мека и суха кърпа, преди и след правене на снимки.  Не поставяйте обектива обърнат надолу. Не позволявайте контактните точки на обектива 1 да се замърсят.  Кондензацията възниква, когато има разлики в температурата и влажността, както е описано подолу. Кондензацията може да доведе до замърсяване на обектива и до образуване на мухъл и неправилно функциониране, така че бъдете внимателни при следните ситуации: – Когато камерата бъде вкарана отвън на закрито при студено време – Когато камерата е внесена в климатизиран автомобил – Когато студен въздух от климатик се вдуха директно в обектива – На влажни места  Поставете камерата в пластмасов плик, за да може той да се аклиматизира към околната температура, за да се предотврати кондензация. Ако възникне кондензация, изключете захранването и го оставете за около два часа. След като камерата се аклиматизира към околната температура, кондензацията ще изчезне по естествен път. 5 Доставени аксесоари [Трябва да бъде извършена инспекция, когато разопаковате устройството] Когато извадите устройството от опаковката, проверете дали главното устройство и доставените аксесоари са вътре и проверете външния им вид и функции, за да се уверите, че те не са претърпели никаква повреда по време на дистрибуцията и транспорта. Ако откриете проблем, свържете се с вашия доставчик преди да използвате продукта. [. . . ] Също така обективът може да се повреди. При употреба на пестициди и други летливи субстанции около камерата се уверете, че няма да попаднат върху обектива.  Ако такива субстанции попадната върху обектива, те могат да повредят тялото му или да причинят излющване на боята. Не носете устройството, когато то все още е прикрепено към тялото на фотоапарата. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC HX025

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag