ръководство на потребителя PANASONIC KXHNC800EX

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC KXHNC800EX. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC KXHNC800EX ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC KXHNC800EX.


PANASONIC KXHNC800EX : Изтеглете цялото ръководство (759 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC KXHNC800EX

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] 23 Регистриране на камерата във вашия хъб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Информация за безжичната комуникация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Информация за сензорните функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Информация за нощния режим. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] – Използване на сензора за движение на камерата за задействане на алармената система Можете да получите телефонно повикване и известие, когато сензорът за движение на камерата отчете движение От какво се нуждая, за да започна?Хъбът свързва всички устройства в една система, като използва DECT технология, свързва се с вашата домашна мрежа чрез вашия безжичен рутер и също така може да се свърже със стационарна телефонна линия. – Датчици за отчитане на активност, като датчици за движение и датчици за прозорец/врата – Умни контакти, които могат да включват различни електрически устройства при задействане от датчици или по график – И още! KX-HNB600 4 Въведение За информация относно най-новите устройства и предлаганите пакети, моля посетете следния уебсайт: Полша: www. panasonic. pl Унгария: www. panasonic. com/hu Чехия: www. panasonic. com/cz Словакия: www. panasonic. com/sk Хърватия: www. panasonic. com/hr Румъния: www. panasonic. com/ro България: www. panasonic. com/bg Други държави: www. panasonic. eu Забележка: R Предлагането, външният вид и спецификациите на устройствата може да са различни, в зависимост от региона. 5 Важна информация За тази система ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Електрическо захранване R Използвайте само посочения източник на електрозахранване. R Не претоварвайте електрическия контакт и удължителните кабели. Това може да причини пожар или токов удар. R Вкарвайте напълно AC адаптера/щепсела в контакта. В противен случай може да възникне сериозна опасност от пожар или токов удар. R Редовно почиствайте праха и замърсяванията от AC адаптера/щепсела, като го изключите от контакта и избършете със сухо меко парче плат. Овлажняването на праха и замърсяванията може да доведе до пожар и токов удар. R Ако се появи дим, неспецифична миризма или звук, незабавно изключете уреда от контакта, за да избегнете пожар или токов удар. Уверете се, че димът е спрял и се обърнете към Panasonic за съдействие, като посетите следната уеб страница: Полша: www. panasonic. pl Унгария: www. panasonic. com/ hu R Тази система е спомагателна система. Тя не е проектирана за осигуряване на пълна защита на имуществото. Panasonic не носи отговорност в случай на загуба на имущество при работа на системата. R Този уред не трябва да се използва за медицинско наблюдение или от болногледачи. Отговорност на болногледача е да бъде близо до пациента, за да може да реагира при нужда. R Безжичните функции на тази система могат да бъдат смущавани, затова функционалността не е гарантирана във всички ситуации. Panasonic не носи отговорност за наранявания или имуществени вреди, възникнали при проблеми в безжичната комуникация. За вашата безопасност Преди употреба, прочетете внимателно тези указания, за да предотвратите наранявания, смърт или имуществени вреди, и за безопасна работа с уреда. 6 Важна информация Чехия: www. panasonic. com/cz Словакия: www. panasonic. com/hr Румъния: www. panasonic. com/ro България: www. panasonic. com/ bg Други държави: www. panasonic. eu R Ако корпусът на уреда е счупен, изключете уреда от контакта. Не докосвайте вътрешните елементи, поради опасност от токов удар. R Никога не докосвайте щепсела с мокри ръце, поради опасност от токов удар. R Не свързвайте нестандартни и неспецифични устройства. Инсталиране R Не използвайте този уред навън, на открито. [. . . ] Използвайте само захранващия кабел, посочен в този документ. ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ 8 Важна информация Препоръки за сигурност При употреба, вземете нужните мерки, за да избегнете следните пробиви в сигурността: – Изтичане на лични данни – Неоторизирана употреба – Неоторизирана намеса или блокиране на работата на този уред Вземете следните мерки, за да избегнете пробив в сигурността: R Конфигурирайте безжичния рутер, чрез който свързвате вашето мобилно устройство с този уред, да използва криптиране. R Ще бъдете по-уязвими, ако използвате фабричните настройки на парола за вписване, код за деактивиране, PIN код и др. R Не използвайте пароли, които лесно могат да бъдат разгадани от трети страни. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC KXHNC800EX

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag