ръководство на потребителя PANASONIC KX-TU329FX

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC KX-TU329FX. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC KX-TU329FX ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC KX-TU329FX.


PANASONIC KX-TU329FX : Изтеглете цялото ръководство (2463 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC KX-TU329FX (8380 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC KX-TU329FX

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] 31 Функции за повиквания чрез услуги от мрежата . . . . . . 35 Разглеждане на изображения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2 Персонализиране на телефона Списък на менюто . . . . . . . . . . . . . . 41 Свързване с други устройства Използване на FM радио . . . . [. . . ] SIM картата и microSD картата със суха Избършете контактите на батерията кърпа. Не докосвайте контактите на батерията След като поставите SIM картата, microSD картата и батерията, натиснете за около 2 секунди, за да включите телефона (страница 10). 4 TU329FX(en)_0831_ver021. pdf 4 2016/08/31 14:45:24 Въведение Зареждане на батерията Можете да зареждате батерията, като свържете телефона към електрически контакт посредством предоставения променливотоков адаптер - директно или чрез използване на зарядното устройство, или като го свържете към компютър посредством USB кабел (не е предоставен). R Заредете батерията в продължение на около 3 часа. R Времето за зареждане и животът на батерията може да се различават, в зависимост от състоянието на мобилната мрежа. R Когато използвате променливотоков адаптер, използвайте само предоставения променливотоков адаптер. R Когато зареждането започне, телефонът издава звуков сигнал и индикацията за батерията мига. Когато батерията се зареди напълно, индикацията за батерията изгасва. Променливотоков адаптер или USB връзка Индикация за батерията Използване на зарядното устройство В контакта на електрическата инсталация Забележки: R Батерията може да се издуе, когато наближи краят на експлоатационния й срок. Това зависи от условията на използване и не е проблем. R Нормално е по време на зареждане телефонът или променливотоковият адаптер леко да се загреят. 5 TU329FX(en)_0831_ver021. pdf 5 2016/08/31 14:45:24 Въведение Органи за управление A B K E R C F D G H I L M S T U N J O P A LED лампа B Обектив на камерата C LED индикации за състоянието; страница 9 D Увеличаване/намаляване на силата на звука; Промяна на размера на шрифта; стр. 10 E Дисплей; страница 7 6 F Повикване/Приемане на повикване/Избор на показаната функция (страница 9). G Бутон за навигиране MDN ( ): Активиране на главното меню MCN ( ): Разглеждане на списъка на контактите. TU329FX(en)_0831_ver021. pdf 6 2016/08/31 14:45:24 Въведение H Бутони за набиране с едно докосване; страница 18 I Гласова поща; страница 21 J Международно повикване; страница 18 K Слушалка L Включване/изключване/ Край на повикване/Избор на показаната функция (стр. M Бутон Камера; страница 35 N Натиснете и задръжте 2 секунди за включване/ изключване на тих режим. O Микрофон P Контакти за зареждане Q Приоритетно повикване; страница 31 R Говорител S Натиснете за включване/ изключване на лампата (страница 36). T Жак за слушалки с микрофон U USB конектор (Micro-B тип); страница 5, 54 Дисплей Символи Сила на сигнала R: Роуминг E: Телефонът е свързан към EDGE мрежа. Ниво на батерията – : Високо – : Средно – : Ниско : Трябва да се зареди. – Телефонът е свързан с компютър чрез USB. Повикването не е криптирано. *1 Активиран е Тих режим (страница 7, 47) Вибрацията е включена. 19) Изключено звънене Входящо повикване Изходящо повикване Неприето повикване Заглушаване на микрофона. (страница 19) Еквалайзер за честотен контрол. [. . . ] е прочетено. M MMS съобщението не е получено. – Файл с изображение – Файл с изображение, прикрепен към MMS. Спиране на записа или възпроизвеждането. LED индикации за състоянието Индикатор за съобщения Мига, когато е получено ново съобщение. *1 Индикатор за входящо повикване Мига при получаване на повикване, при неприето повикване*1 и при разговор. *1 Индикатор за батерията Свети при зареждане. – Мига: Батерията е изтощена. Индикаторът за съобщения и индикаторът за входящо повикване спират да мигат, когато изминат 12 часа. 9 TU329FX(en)_0831_ver021. pdf 9 2016/08/31 14:45:24 Въведение Включване/изключване Натиснете Телефонът вибрира, когато го включите. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC KX-TU329FX

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag