ръководство на потребителя PANASONIC SC-HTB385

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC SC-HTB385. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC SC-HTB385 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC SC-HTB385.


PANASONIC SC-HTB385 : Изтеглете цялото ръководство (5330 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC SC-HTB385

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Ако се появят такива смущения, моля отдалечете уреда от мобилния телефон. ≥ Този уред е предназначен за работа в условията на умерен климат. ≥ Идентификационната табела се намира на долната страна на уреда. Разположение Захранващ кабел ≥ За да намалите риска от пожар, токов удар или повреда: j Включвайте кабела в контакт с напрежение, което отговаря на посоченото на уреда. j Не дърпайте, не усуквайте и не прегъвайте кабела, и не поставяйте тежки предмети върху него. [. . . ] jНе оставяйте батерията(ите) в затворен автомобил, изложен дълго време на пряка слънчева светлина. ≥ Изхвърляйте батериите по правилния начин. За повече информация се обърнете към вашия дилър или местните власти. 2 RQT0B25 SC-HTB385_EGEB_RQT0B25-B. book 3 ページ 2016年3月29日 火曜日 午前9時33分 (Само за Великобритания и Ирландия) За ваша безопасност, моля прочетете внимателно долния текст. Този уред е снабден със заземен щепсел за ваша безопасност и удобство. В случай, че трябва да смените предпазителя, моля уверете се, че го заменяте с 5-амперов предпазител, одобрен от ASTA или BSI за BS1362. Проверете дали символът на ASTA Ï или BSI Ì е върху предпазителя. Ако предпазителят е покрит с капаче, след смяната на предпазителя трябва задължително да поставите капачето. Не използвайте щепсела без капаче на предпазителя. Ако изгубите капачето на предпазителя, купете ново от оторизиран дилър или сервиз на Panasonic. Преди употреба Свалете капака на конекторите. Смяна на предпазителя Предпазителят се намира на различно място, в зависимост от типа на щепсела (Фиг. Проверете типа на щепсела и следвайте указанията по-долу за смяна на предпазителя. Илюстрациите може да се различават от действителния щепсел. Сменете предпазителя и затворете добре капака. B Предпазител (10-амперов) RQT0B25 3 Предупреждения За захранващия кабел SC-HTB385_EGEB_RQT0B25-B. book 4 ページ 2016年3月29日 火曜日 午前9時33分 Съдържание Указания за безопасност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 За захранващия кабел (Само за Великобритания и Ирландия) . . . . . . . . . . . . . . 3 Преди употреба Предоставени компоненти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Описание на органите за управление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Тази система (Отпред) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Тази система (Отзад) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Дистанционно управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Тази система (SC-HTB385) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Принадлежности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Поставете капачката, ако не използвате кабела. Cap ∏ 2 Захранващи кабела За Великобритания и Ирландия (K2CT2YY00097) За Континентална Европа (K2CQ2YY00119) ≥ Означенията на продуктите са валидни към март 2016 г. Те могат да бъдат променяни без предизвестие. ≥ Захранващите кабели са предназначени за използване само от съответните компоненти на тази система. Не ги използвайте за захранване на други уреди. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC SC-HTB385

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag