ръководство на потребителя BOSCH MFQ 3530S/01

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба BOSCH MFQ 3530S/01. Надяваме се, че указанието за употреба BOSCH MFQ 3530S/01 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба BOSCH MFQ 3530S/01.


BOSCH MFQ 3530S/01 : Изтеглете цялото ръководство (1605 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба BOSCH MFQ 3530S/01

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] То съдържа подробна информация за теми като системни инструменти, възстановяване на данни, опции за ъпгрейд и решаване на проблеми. В допълнение, то съдържа и гаранционна информация, както и основните наредби и бележки за безопасност, свързани с Вашия таблет. Ръководството на потребителя можете да изтеглите от уеб сайта за поддръжка на Acer като отидете на адрес: http://go. acer. com/?id=17883 Инсталация на софтуер Вашият компютър автоматично ще инсталира софтуер и ще приготви компютъра за употреба. Не изключвайте компютъра; изчакайте докато инсталацията не приключи. 3 Възстановяване Трябва да създадете архиви за възстановяване при първа възможност. [. . . ] Не изключвайте компютъра; изчакайте докато инсталацията не приключи. 3 Възстановяване Трябва да създадете архиви за възстановяване при първа възможност. Програмата Acer Recovery Management Ви дава възможност да съдадете архиви за възстановяване и след това да възстановявате или преинсталирате приложения и драйвери, предоставени от Acer. Български Изпитвате затруднения? Acer предлага няколко опции за поддръжка на Вашата покупка. Acer поддръжка Уверете се, че сте записали серийния номер на Вашия компютър, датата и мястото на покупка и име на модела в предвидената за това зона в това ръководство; запазете доказателството за покупката. Преди да се свържете с нас, запишете всички съобщения за грешка, които се появяват при проблема, застанете пред компютъра и ако е възможно го включете. Ако разполагате с тези неща, когато се свързвате с нас, ще можем да Ви предложим по-добро и по-бързо обслужване. Acer уеб сайт Не забравяйте да посетите www. acer. com - Вижте раздела за поддръжка относно актуална информация, помощ, драйвери и файлове за изтегляне. Гаранция и информация за контакт Ще намерите информация за гаранцията на Вашия компютър и как да се свържете с техническа поддръжка в гаранционната карта на Вашия компютър. 4 Преглед на Вашия таблет Acer Български След като настроите таблета си, както е показано в ръководството за настройка, ще Ви запознаем с Вашия нов компютър Acer. Можете да въвеждате информация в новия си компютър чрез сензорен екран. Таблет Следните изображения показват изгледи на Вашия таблет. Изглед отгоре 12 No. 1 2 Елемент Бутон за включване и изключване Индикатор на зареждането Описание Натиснете за включване на таблета; натиснете отново, за да премине таблетът в режим „Дълбок сън“. Натиснете и задръжте за изключване на таблета. Показва статуса на зареждане на таблета. LED индикатор Цвят на индикатора Зелено Червено Състояние Свети стабилно Мига Свети стабилно Мига Описание Компютърът е напълно зареден и включен. Компютърът се рестартира или изключва. Има проблем с батерията. 5 Изгледи отляво/отдясно Български 1 2 3 4 5 6 No. За да се гарантира безопасността на всички, независимо от възрастта и здравословното състояние, ограниченията включват значителен буфер за безопасност. Преди радиоустройствата да бъдат пуснати в обръщение, тяхното съответствие с европейските закони или ограничения трябва да се потвърди; само тогава на тях може да бъде поставена CE маркировка. Единицата на измерване, използвана за препоръчаното от Европейския съвет ограничение за мобилни устройства, се нарича "специфична степен на поглъщане" (SAR). Това SAR ограничение е 2, 0 W/kg, средна стойност при 10 g телесна тъкан. Като цяло е в сила следното положение: Колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниска е мощността на предаване на Вашето мобилно устройство. Български Разпоредби на IC Това устройство е съобразено с RSS стандартите за освобождаване от сертификат на Министерството на промишлеността на Канада (IC). Работата му е предмет на следните две условия: (1) устройството да не причинява интерференция и (2) Това устройство трябва да е устойчиво на всякакви смущения, включително и такива, които водят до нежелани ефекти в работата му. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Информация за радиочестотна експозиция (SAR) на ФКК Устройството отговаря на държавните изисквания за експозиция на радиовълни. 11 Устройството е проектирано и произведено да не превишава ограниченията за експозиция на емисия на радиочестотна (РЧ) енергия, установени от Федералната комисия по комуникации (ФКК) на правителството на САЩ. Стандартът за експозиция на безжични устройства използва единица за измерване, наречена "специфична степен на поглъщане" или SAR. [. . . ] L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Информация за радиочестотна експозиция (SAR) на ФКК Устройството отговаря на държавните изисквания за експозиция на радиовълни. 11 Устройството е проектирано и произведено да не превишава ограниченията за експозиция на емисия на радиочестотна (РЧ) енергия, установени от Федералната комисия по комуникации (ФКК) на правителството на САЩ. Стандартът за експозиция на безжични устройства използва единица за измерване, наречена "специфична степен на поглъщане" или SAR. Допустимата граница на SAR, определена от ФКК е 1, 6 W/kg. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА BOSCH MFQ 3530S/01

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag