ръководство на потребителя ELECTROLUX ZB412C

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба ELECTROLUX ZB412C. Надяваме се, че указанието за употреба ELECTROLUX ZB412C ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба ELECTROLUX ZB412C.


ELECTROLUX ZB412C : Изтеглете цялото ръководство (3785 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба ELECTROLUX ZB412C

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (LAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 VAIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Intel(R) VT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 VAIO Control Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 VAIO Power Management. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 VAIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 n3N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] WPA2 WPA. VAIO > LAN n 66 N LAN LAN ( ). 5 , 5 2, 4 5 Wireless LAN Settings VAIO Smart Network. 5 6 . . WPA-PSK WPA2-PSK . , 8 63 , 64 . VAIO > LAN n 67 N LAN LAN Wireless LAN, Off VAIO Smart Network. ! LAN, , , . VAIO > Bluetooth n 68 N Bluetooth Bluetooth®. . , , . VAIO > Bluetooth n 69 N Bluetooth Bluetooth , , , PDA, , , . VAIO > Bluetooth n 70 N Bluetooth Bluetooth Bluetooth. , WIRELESS . VAIO > Bluetooth n 71 N Bluetooth Bluetooth 1 2 Bluetooth , . Bluetooth, Off VAIO Smart Network. VAIO > Bluetooth n 72 N Bluetooth : , , ; ; ; ; ; ; ; ; LAN Bluetooth ; . Bluetooth . VAIO > Bluetooth n 73 N 2, 4 , Bluetooth LAN, . Bluetooth - . Bluetooth, . Bluetooth , . 85) > n 75 N ( ) . , . ! , . (1) (2) i (3) ( ). > n 76 N ( ) . Advanced BIOS Intel(R) Virtualization Technology, Intel VT . 3 4 5 < , , Exit, Exit Setup, Enter. Enter. VAIO > VAIO Control Center n 96 N VAIO Control Center VAIO Control Center . VAIO Control Center 1 2 3 , VAIO Control Center. , VAIO Control Center . VAIO > VAIO Power Management n 97 N VAIO Power Management , . . VAIO > VAIO Power Management n 98 N 1 . OK. VAIO Power Management Viewer VAIO Control Center. 2 3 4 VAIO > n 99 N VAIO VAIO . , . VAIO > n 100 N , , . , : , , 35°C 5°C . , . VAIO > n 102 N 1 2 3 4 . ( -) . 5 , . VAIO > n 103 N 6 : (1). , , (2). 7 . VAIO > n 104 N 8 , . ! , . > n 108 N 60°C, . [. . . ] Bluetooth . > n 145 N , ? , , . , , . > n 148 N , Blu-ray Disc Blu-ray Disc ? Blu-ray Disc . DVD . > n 149 N Blu-ray Disc ? Blu-ray Disc . , . > n 150 N ? , ( ). [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ELECTROLUX ZB412C

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag