ръководство на потребителя PANASONIC DC-FZ82

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC DC-FZ82. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC DC-FZ82 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC DC-FZ82.


PANASONIC DC-FZ82 : Изтеглете цялото ръководство (2830 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC DC-FZ82

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Базова инструкция за употреба Цифров фотоапарат Модел: DC-FZ82 Преди употреба, моля прочетете внимателно тази инструкция и я запазете за бъдещи справки. По-подробна информация ще намерите в “Инструкция за употреба Разширени функции (PDF формат)”. За да я прочетете, изтеглете я от уеб сайта. (→61) Уеб сайт: http://www. panasonic. com Означението “EB” е на модела за Обединено кралство. EB DVQX1151ZA M0117KZ0 Уважаеми клиенти, Благодарим ви, че избрахте този цифров фотоапарат Panasonic. [. . . ] • Записът започва приблизително 0. 5 след натискане на спусъка докрай. Затова, натиснете спусъка колкото е възможно по-скоро. Натиснете и задръжте Извършва се запис [4K Burst] За заснемане на непредсказуеми ситуации Записът на серия от снимки започва при натискане на спусъка и спира при [4K Burst(S/S)] повторното му натискане. “S/S” означава Старт (първо натискане) “Start/Stop” Стоп (второ натискане) (Старт/Стоп). Извършва се запис За запис, когато е необходимо, независимо кога ще възникне ситуация за снимане. Записва се серия от снимки, около 1 секунда преди и след момента на натискане на спусъка. Приблизително 1 секунда Извършва се запис [4K Pre-Burst] 28 DVQX1151 (BG) Запис 3 Запишете 4K фотография • При запис на 4K фотография се запаметява файл с 4K серия от снимки в MP4 формат. • Ако е активирана функцията [Auto Review] (Автоматичен преглед), автоматично се показва екран за избор на снимка. • Можете да изберете и комбинирате няколко кадъра от 4K серия от снимки, като частите от образа, които са по-ярки от предишния кадър, се налагат върху предишния кадър, ([Light Composition]) (→40) ■ Изключване на функцията 4K Photo В стъпка 2, изберете [ ]. на 4K фотографии, фотоапаратът може да изобрази [ ] и да прекрати записа за защита от повреда. Изчакайте фотоапаратът да се охлади. ● Когато е активирано [ ] ([4K Pre-Burst]), батерията се изтощава побързо и фотоапаратът загрява. (Фотоапаратът може да превключи на [ ] ([4K Burst]) с цел защита). Изберете [ ] ([4K Pre-Burst]), само когато записвате. ● Записът ще бъде прекратен, когато продължителността на непрекъснат запис надвиши 15 минути. Ако използвате SDHC карта памет, може да продължите да записвате без прекъсване, дори обемът на файла да е над 4 GB, но записът ще бъде запаметен и възпроизвеждан като отделни файлове. Ако използвате SDXC карта памет, може да продължите да записвате без прекъсване в един файл, дори обемът на файла да е над 4 GB. ● Ако околната температура е висока или ако се извършва дълъг запис DVQX1151 (BG) 29 Запис Запаметяване на снимки от файл с 4K серия от снимки 1 Изберете изображение с икона [ при възпроизвеждане и натиснете ] • Ако записът е направен с [ ] ([4K PreBurst]), преминете към стъпка 3. 2 С влачене на плъзгача направете груба селекция на кадрите 3 С влачене на кадрите, изберете кадъра, • При екран със слайдове, докоснете [ ]/[ ], за да се изобразят предишните/следващите слайдове (45). който желаете да запаметите като снимка 4 Докоснете [ • Снимката се запаметява в JPEG формат. ], за да запаметите снимката • За повече подробности, вижте “Инструкция за употреба Разширени функции (PDF формат)” или “Кратко ръководство за функцията 4K Photo (4K Фото)”. [4K PHOTO Bulk Saving] Като използвате [4K PHOTO Bulk Saving] от менюто [Playback], можете да запаметите наведнъж снимки от файл с 4K серия от снимки, извлечени от произволен 5-секунден период. изберете файловете с 4K серия от снимки и натиснете 1 С [MENU/SET] • Ако продължителността на снимките в серия е 5 секунди или по-малко, всички кадри се запаметяват като снимки. • Изберете кадъра по същия начин, както избирате от файл с 4K серия от снимки. (по-горе) • Снимките ще бъдат запаметени като група снимки в JPEG формат. 2 Изберете първия кадър от снимките, които ще се записват 30 DVQX1151 (BG) Запис Контрол на фокуса след снимането ([Post Focus] / [Focus Stacking]) Режим на запис: Фотоапаратът може да запише 4K серия от снимки, като автоматично измества точката на фокусиране. Тази функция е подходяща за неподвижни обекти. Също така, можете да комбинирате няколко кадъра с различни зони на фокусиране, за да разширите обхвата на фокуса (функция [Focus Stacking]). [. . . ] • All enquiries transactions and distribution facilities are provided directly by Panasonic U. K. • Also available through our Internet is direct shopping for a wide range of finished products. Take a browse on our website for further details. 60 DVQX1151 (BG) Други Четене на инструкцията за употреба (PDF формат) По-подробна информация ще намерите в “Инструкция за употреба Разширени функции (PDF формат)”. Изтеглете я от следния уеб сайт, за да я прочетете: http://panasonic. jp/support/dsc/oi/index. html?model=DC-FZ82&dest=EB • Кликнете върху желания език. ■ Проверка на URL адреси и QR кодове с фотоапарата → [Setup] → [Online Manual] Настройки: [URL display] / [QR Code display] • URL адресът или QR кодът ще се изобрази на монитора на фотоапарата. ● За да разгледате или принтирате Инструкцията за употреба (PDF формат), ви е необходим Adobe Reader. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC DC-FZ82

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag