ръководство на потребителя PANASONIC DCGX800

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC DCGX800. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC DCGX800 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC DCGX800.


PANASONIC DCGX800 : Изтеглете цялото ръководство (11428 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC DCGX800

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Инструкция за употреба Разширени функции Цифров фотоапарат Модел: DC-GX800 Преди употреба, моля прочетете внимателно тази инструкция, и я запазете за бъдещи справки. Съобщения на дисплея Решаване на проблеми Откриване на необходимата ви информация Съдържание Съдържание по функции Списък на менюто С302 С305 С2 С4 С9 С178 DVQP1194ZA F0117HA0 until 2017/2/13 Откриване на необходимата ви информация В тази “Инструкция за употреба Разширени функции” можете да намерите  необходимата ви информация от следните страници.    Като кликнете върху номера на страницата, ще прескочите към нея и бързо ще намерите необходимата ви информация. Търсене от “Съдържание”  Кликнете върху тази икона, за да прескочите към “Съдържание” С4 С9 Търсене от списъка на функциите Търсене от списъка на бутоните и регулаторите С14 Търсене от символите показвани на екрана С295 Търсене от “Съобщения на дисплея” Търсене от “Списък на менюто”  Кликнете върху тази икона, за да прескочите към “Списък на менюто” С302 С178 С305 Търсене от “Решаване на проблеми” Кликнете върху тази икона, за да прескочите към “Откриване на необходимата ви информация”. Кликнете върху тази икона за връщане към предишната показана страница.   За работата с тази инструкция за употреба, вижте следващата страница. С3 Wi-Fi® функция С238 2 Как да използвате тази инструкция за употреба Индикация за приложимите режими Приложими режими: Икони, показващи възможността за прилагане на съответната функция: • Черни икони: Режими, при които може да се прилага съответната функция • Сиви икони: Режими, при които не може да се прилага съответната функция ∫ 3а символите в текста на тази инструкция MENU Wi-Fi : : Показва меню, което може да се активира с бутона [MENU/SET]. [. . . ] • Движещите обекти може да се размажат неестествено. • Когато [Auto Align] е настроено на [ON], зрителният ъгъл леко се стеснява. • Настройката на светкавицата се фиксира на [Œ] (изключена). Не може да се използва в следните случаи: • [HDR] не работи при запис на статични снимки по време на запис на видео. • Тази функция не може да се използва в следните случаи: – В режим Автопортрет – При запис на 4K фотографии – При запис с функция [Post Focus] – При запис в режим Серия от снимки – При запис с функция Снимане в клин – Когато [Quality] е настроено на [ ], [ ] или [ ] – При използване на [Time Lapse Shot] – При използване на [Stop Motion Animation] (само когато е активирано [Auto Shooting]) 187 9. Използване на менюто [Multi Exp. ] (Многократна експонация) Приложими режими: Ефект на многократна експонация (до 4-кратна експонация върху един кадър). MENU > [Rec] > [Multi Exp. ] 1 2 С 3/4 изберете [Start] и натиснете [MENUSET]. Композирайте кадъра и направете първата снимка. • След като направите снимката, натиснете спусъка наполовина, за да преминете към следващата. • С 3/4 изберете една от описаните по-долу операции и натиснете [MENU/SET] за изпълнението й: – [Next]: – [Retake]: – [Exit]: Преминаване към следващата снимка. Записване на първата снимка и приключване на процедурата по снимането. 3 4 Направете втората, третата и четвъртата снимка. • Ако натиснете [Fn3] при снимането, снимките, които сте направили до момента, се записват и процедурата приключва. С 4 изберете [Exit] и натиснете [MENU/SET]. • За край, може да натиснете и спусъка наполовина. ∫ Промяна на настройките [Auto Gain] [Overlay] Ако изберетеt [OFF], снимките се комбинират чрез просто наслагване, както са заснети. Компенсирайте експонацията, ако е необходимо. Ако изберете [ON], може да комбинирате с вече са направени снимки. След като изберете [Start], ще се изобразят снимките от картата. Изберете RAW снимки, натиснете [MENU/SET] и продължете да записвате. • Информацията за записа, която се записва със заснетата в този режим снимка, е информацията за последната направена снимка. • Позициите от менюто, изобразявани в сиво, не могат да се използват. • [Overlay] може да се избере, само ако има направени RAW снимки. Не може да се използва в следните случаи: • Тази функция не може да се използва в следните случаи: – В режим Автопортрет – При използване на [Time Lapse Shot] – При използване на [Stop Motion Animation] 188 9. Използване на менюто [Shutter Type] (Тип на затвора) Приложими режими: Изберете типа на затвора, който ще се използва при снимане. MENU > [Rec] > [Shutter Type] Типът на затвора се избира автоматично, в зависимост от условията на записа и скоростта на затвора. Снимките се правят с електронно предно перде. Снимките се правят с електронен затвор. Електронно предно перде Електронен затвор — 1¢2 до 1/16000 Електронен звук от затвор [AUTO] [EFC] [ESHTR] Светкавица Скорост на затвора (сек. ) Звук от затвор ± T (Time)¢1/60 до 1/500 Механичен звук от затвор+ Електронен звук от затвор ¢1 Тази настройка е налична само в Ръчен режим. (С78) ¢2 До ISO светлочувствителност [ISO3200]. [. . . ] • Pentium е търговска марка на Intel Corporation в САЩ и/или други страни. • iMovie, Mac и Mac OS са търговски марки на Apple Inc. , регистрирани в САЩ и други страни. • iPad, iPhone, iPod и iPod touch са търговски марки на Apple Inc. , регистрирани в САЩ и други страни. • Windows е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените Щати и/или други страни. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC DCGX800

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag