ръководство на потребителя PANASONIC DCGX800K

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC DCGX800K. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC DCGX800K ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC DCGX800K.


PANASONIC DCGX800K : Изтеглете цялото ръководство (6553 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC DCGX800K

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] DC-GX800EB-DVQX1123_eng. book 1 ページ 2016年12月1日 木曜日 午後5時49分 Базова инструкция за употреба Цифров фотоапарат/ Обектив Модел: DC-GX800K Преди употреба, моля прочетете внимателно тази инструкция и я запазете за бъдещи справки. По-подробна информация ще намерите в “Инструкция за употреба Разширени функции (PDF формат)”. За да я прочетете, изтеглете я от уеб сайта. (С82) Уеб сайт: http://www. panasonic. com Означението “EB” е на модела за Великобритания. EB DVQX1123ZA F1216HA0 until 2017/2/13 DC-GX800EB-DVQX1123_eng. book 2 ページ 2016年12月1日 木曜日 午後5時49分 Уважаеми клиенти, Благодарим ви, че избрахте този цифров фотоапарат Panasonic. Моля прочетете внимателно тази Инструкция за употреба и я запазете за бъдещи справки. [. . . ] (С41) Фокусираните зони се маркират с цвят (Пик на фокуса [Peaking]) • Превключва се в следния ред: [OFF]>[ON] ([LOW]) > [ON] ([HIGH]). Запаметяване на снимката. [Fn3] [MENU/SET] 40 DVQX1123 (BG) DC-GX800EB-DVQX1123_eng. book 41 ページ 2016年12月1日 木曜日 午後5時49分 Запис • Можете да настроите фино фокуса и като влачите плъзгача при увеличен екран. (Същата операция може да се извърши и с 2/1. ) Fn3 3 Докоснете [ ] за запаметяване на снимката. • Снимката ще бъде запаметена в JPEG формат. Комбиниране на няколко кадъра за разширяване на фокуса (Focus Stacking) 1 2 Докоснете [ ] в стъпка 2 от “Избор на зоната на фокусиране и запаметяване на снимката”. Докоснете начина на комбиниране. Автоматично избиране на кадрите, които са подходящи да бъдат комбинирани. • Приоритет се дава на по-добре дефинирания фокус. • Кадрите ще бъдат комбинирани в една снимка и снимката ще бъде запаметена. Комбиниране на кадри с определени зони на фокусиране. Fn3 [Auto Merging] [Range Merging] 3 (Когато е избрано [Range Merging]) Докоснете желаната зона на фокусиране. • Задайте поне две зони. • Фокусираните зони между двете зададени зони също ще бъдат избрани и комбинираната фокусирана зона ще бъде индикирана. • Сивите зони не могат да бъдат избирани. Те показват зони, изборът на които ще направи снимката неестествена. • Повторното докосване на зона отменя избора й. Fn3 (BG) DVQX1123 41 DC-GX800EB-DVQX1123_eng. book 42 ページ 2016年12月1日 木曜日 午後5時49分 Запис Работа с бутони 3/4/2/1 [Fn3] Работа с докосване Докосване [Set/Cancel] [All] [DISP. ] [Reset] [MENU/SET] Описание на операциите Избор на зона. (Преди избора на зони) Отмяна на всички избори. (След избора на зони) Комбиниране на кадрите и запаметяване на снимката. 4 Докоснете [ ] за комбиниране и запаметяване на снимката. • Снимката ще бъде запаметена в JPEG формат. Ще бъде запаметена и информация за записа (“Exif” информация) на снимката с най-близкия фокус, включително информация за скоростта на затвора, блендата и ISO светлочувствителността. • Фотоапаратът автоматично коригира разминаванията в кадрите, причинени от заклащането на фотоапарата. Ако е извършена такава корекция, зрителният ъгъл леко се стеснява при комбинирането. • Неестествена снимка може да се получи, ако обектът се движи по време на снимането или ако разстоянията между обектите са големи. 42 DVQX1123 (BG) DC-GX800EB-DVQX1123_eng. book 43 ページ 2016年12月1日 木曜日 午後5時49分 Запис Серия от снимки/Самоснимачка (Начин на снимане) Приложими режими: Можете да зададете какво да направи фотоапаратът при натискане на спусъка. 1 2 Натиснете 4 ( ). С 2/1 изберете начина на снимане и натиснете [MENU/SET]. A Начин на снимане H       1 2 3 4 5 [Single] [Burst] [4K PHOTO] (С36) [Post Focus] (С39) [Self Timer] Единични снимки - при натискане на спусъка фотоапаратът прави само една снимка. Серия от снимки - фотоапаратът снима непрекъснато, докато е натиснат спусъкът. 4K Photo - при натискане на спусъка фотоапаратът записва 4K фотография. Post Focus - при натискане на спусъка фотоапаратът снима с функция Post Focus. Самоснимачка - фотоапаратът снима, определено време след натискането на спусъка. 3 Фокусирайте и снимайте. ] ([Single]) или [ ] в стъпка 2. ∫ За отмяна на избрания начин на снимане Изберете [ (BG) DVQX1123 43 DC-GX800EB-DVQX1123_eng. book 44 ページ 2016年12月1日 木曜日 午後5時49分 Запис Снимане с автоматична промяна на настройките (Снимане в клин) Приложими режими: При натискане на спусъка фотоапаратът прави няколко снимки с автоматична промяна на определени настройки. 1 Изберете менюто (С25). MENU > [Rec] > [Bracket] > [Bracket Type] При натискане на спусъка фотоапаратът прави снимки с различна експонация. При натискане на спусъка фотоапаратът прави три снимки с различни настройки на баланса на бялото. (Клин на експонацията) (Клин на баланса на бялото) 2 3 С 3/4 изберете [More settings] (Още настройки) и натиснете [MENU/SET]. • За информация за [More settings], вижте описанието на съответната функция. [. . . ] Моля вижте общите условия, които се изобразяват при избиране на [MENU/SET] > [Setup] > [Version Disp. ] > [Software info]. • G MICRO SYSTEM е система на LUMIX за фотоапарати със сменяема оптика, базирана на стандарта Micro Four Thirds (Микро четири трети). • Micro Four Thirds™ и логото Micro Four Thirds са търговски марки или регистрирани търговски марки на Olympus Imaging Corporation в Япония, САЩ, Европейски съюз и други страни. • Four Thirds™ и логото Four Thirds са търговски марки или регистрирани търговски марки на Olympus Imaging Corporation в Япония, САЩ, Европейски съюз и други страни. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC DCGX800K

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag