ръководство на потребителя PANASONIC DMC-FZ2000

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC DMC-FZ2000. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC DMC-FZ2000 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC DMC-FZ2000.


PANASONIC DMC-FZ2000 : Изтеглете цялото ръководство (7659 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC DMC-FZ2000

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Инструкция за употреба Разширени функции Цифров фотоапарат Модел: DMC-FZ2000 Преди употреба, моля прочетете внимателно тази инструкция, и я запазете за бъдещи справки. Съобщения на дисплея Решаване на проблеми Откриване на необходимата ви информация Съдържание Съдържание по функции Списък на менюто С325 С327 С2 С4 С9 С190 DVQP1096ZA F1016YT0 until 2015/9/2 Откриване на необходимата ви информация  необходимата ви информация от следните страници.    В тази “Инструкция за употреба Разширени функции” можете да намерите Като кликнете върху номера на страницата, ще прескочите към нея и бързо ще намерите необходимата ви информация. Търсене от “Съдържание”  Кликнете върху тази икона, за да прескочите към “Съдържание” С4 С9 Търсене от списъка на функциите Търсене от списъка на бутоните и регулаторите С14 Търсене от символите показвани на екрана Търсене от “Съобщения на дисплея” Търсене от “Списък на менюто” Търсене от “Решаване на проблеми” Кликнете върху тази икона, за да прескочите към “Откриване на необходимата ви информация”. Кликнете върху тази икона за връщане към предишната показана страница. С316 С325 С190 С327  Кликнете върху тази икона, за да прескочите към “Списък на менюто”   За работата с тази инструкция за употреба, вижте следващата страница. С3 Wi-FiR функция С259 2 Как да използвате тази инструкция за употреба Индикация за приложимите режими Приложими режими: Икони, показващи възможността за прилагане на съответната функция: • Черни икони: Режими, при които може да се прилага съответната функция • Сиви икони: Режими, при които не може да се прилага съответната функция [ ] ще бъде с различна функция, в зависимост от регистрираната персонална настройка. [. . . ] При по-голям брой на пикселите можете да разпечатвате по-чисти, големи и по-детайлни снимки. MENU > [Rec] > [Picture Size] Когато съотношението е [3:2]. Настройки [L] (20M) [ [ M] (10M) S] (5M) Размер на картината 5472k3648 3888k2592 2736k1824 Когато съотношението е [4:3]. Настройки [L] (17. 5M) [ [ M] (9M) S] (4. 5M) Размер на картината 4864k3648 3456k2592 2432k1824 Когато съотношението е [16:9]. Настройки [L] (17M) [ [ M] (8M) S] (2M) Размер на картината 5472k3080 3840k2160 1920k1080 Когато съотношението е [1:1]. Настройки [L] (13. 5M) [ [ M] (6. 5M) S] (3. 5M) Размер на картината 3648k3648 2592k2592 1824k1824 • При запис с функция 4K Photo или Post Focus, настройката на [Picture Size] се фиксира на [4K]. 196 9. Използване на менюто [Quality] (Качество) Приложими режими: Задайте степента на компресия (качеството) на записваните изображения. MENU > [Rec] > [Quality] Формат JPEG ] ] Описание на настройките JPEG изображение, при което качеството е с приоритет. JPEG изображение със стандартно качество на образа. При тази настройка можете да направите по-голям брой снимки, без да намалявате броя на пикселите им. RAW изображение и JPEG изображение ([A] или [›]) се записват едновременно. Записват се само RAW изображения. Настройки [A] [›] [ [ [ ] RAWiJPEG RAW 3а RAW файловете RAW форматът запазва оригиналния вид на изображението, без да е обработено. RAW файловете се възпроизвеждат и обработват със специализиран софтуер. • Може да обработвате RAW изображения с [RAW Processing] в меню [Playback]. (С242) • Използвайте софтуер (“SILKYPIX Developer Studio” (С305) на Ichikawa Soft Laboratory), за да обработвате и възпроизвеждате RAW файловете на PC. • RAW изображенията се записват винаги със съотношение [3:2] (5472k3648). • При изтриване на изображение, записано с настройка [ ] или [ ], се изтриват • При възпроизвеждане на изображение, записано с настройка [ RAW файлът и съответстващото му JPEG изображение. ], се изобразяват сиви зони, съответстващи на настройката за съотношението по време на записа. • Настройката се фиксира на [A] при запис с функция 4K Photo или функция [Post Focus]. Не може да се използва в следните случаи: • В следните случаи [ ], [ ]и[ ] не могат да се задават: – Режим Панорамна снимка – [Handheld Night Shot] (Режим на сцената) 197 9. Използване на менюто [Metering Mode] (Режим на мерене) Приложими режими: Промяна на начина на оптично мерене на яркостта. MENU > [Rec] > [Metering Mode] При този режим, фотоапаратът мери разпределението на яркостта в целия кадър и спрямо това мерене автоматично определя експонацията. Препоръчваме ви обикновено да използвате този режим. [ ] (Многоточково) [ ] Този метод се използва за фокусиране върху обекта в центъра на (Централно претеглено) кадъра, и мерене на яркостта равномерно в целия кадър. [ ] (Точково) Този метод се използва за мерене върху обекта, намиращ се в малка област (цел) на мерене A. • Ако точката е близо до периферията на екрана, меренето може да се повлияе от яркостта около мястото на докосването. 198 9. Използване на менюто [Highlight Shadow] Приложими режими: Можете да регулирате яркостта на светлите и тъмните части в кадъра, докато проверявате яркостта на екрана. MENU > [Rec] > [Highlight Shadow] Стандартна настройка за нормална картина. Светлите части стават по-светли, а тъмните - по-тъмни. Светлите части стават по-тъмни, а тъмните - по-светли. Прилагат се регистрираните персонални настройки. (Стандартна) (По-висок контраст) (По-нисък контраст) / / (Персонални) (По-ярки тъмни части) Тъмните части стават по-светли. 1 Въртете предния/задния диск за настройване на светлите/тъмните части. 2 Натиснете [MENU/SET]. A Светла част B Тъмна част C Предварителен екран • Със задния диск се настройват тъмните части, а с предния диск се настройват светлите части. • За да регистрирате настройка, натиснете 3 и изберете желаната персонална настройка )/[Custom2] ( )/[Custom3] ( )). ([Custom1] ( • Настройките могат да се направят и с влачене на графиката. • Екранът може да се превключва с натискане на [DISP. ] при екран за настройване на яркостта. • При изключване на фотоапарата се връщат настройките по подразбиране на / / / . 199 9. Използване на менюто [i. Dynamic] (Компенсиране на контраста и експозицията) Приложими режими: Контрастът и експозицията се настройват автоматично при наличие на голяма разлика в яркостта на обекта и на задния план, за постигане на по-реалистичен образ. MENU > [Rec] > [i. Dynamic] Настройки: [AUTO]/[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF] Не може да се използва в следните случаи: • Ефектът на компенсация може да не се постигне, в зависимост от условията на запис. [. . . ] • iMovie, Mac и Mac OS са търговски марки на Apple Inc. , регистрирани в САЩ и други страни. • iPad, iPhone, iPod и iPod touch са търговски марки на Apple Inc. , регистрирани в САЩ и други страни. • Windows e регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените Щати и/или други страни. • Android и Google Play са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google Inc. 343 12. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC DMC-FZ2000

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag