ръководство на потребителя PANASONIC DMC-FZ2000EP

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC DMC-FZ2000EP. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC DMC-FZ2000EP ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC DMC-FZ2000EP.


PANASONIC DMC-FZ2000EP : Изтеглете цялото ръководство (5160 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC DMC-FZ2000EP (14623 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC DMC-FZ2000EP

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] DMC-FZ2000MST-DVQX1043_eng. book 1 ページ 2016年9月19日 月曜日 午前11時17分 Базова инструкция за употреба Цифров фотоапарат Модел: DMC-FZ2000 Преди употреба, моля прочетете внимателно тази инструкция и я запазете за бъдещи справки. По-подробна информация ще намерите в “Инструкция за употреба Разширени функции (PDF формат)”. За да я прочетете, изтеглете я от уеб сайта (С70). Уеб сайт: http://www. panasonic. com Означението “EB” е на модела за Обединено кралство. EB DVQX1043ZA F0916KD0 until 2016/12/09 DMC-FZ2000MST-DVQX1043_eng. book 2 ページ 2016年9月19日 月曜日 午前11時17分 Уважаеми клиенти, Благодарим ви, че избрахте този цифров фотоапарат Panasonic. Моля прочетете внимателно тази Инструкция за употреба и я запазете за бъдещи справки. Моля имайте предвид, че действителният вид на вашия фотоапарат, управляващите бутони, менютата и др. [. . . ] Задаване на броя на снимките, които ще бъдат направени. [0/s/r]: Преместване на позицията на фокусиране по-далече и по-близо от първоначалната позиция на фокусиране, която остава в средата на диапазона на преместване. [0/r]: Преместване на позицията на фокусиране още подалече от първоначалната позиция на фокусиране. [Sequence] ¢ Не е налично при серия от снимки. При серия от снимки, ако натиснете и задържите спусъка, фотоапаратът ще снима последователно, докато направи определения брой снимки. 34 DVQX1043 (BG) DMC-FZ2000MST-DVQX1043_eng. book 35 ページ 2016年9月19日 月曜日 午前11時17分 Запис Стабилизатор на образа Приложими режими: Автоматично отчитане и корекция на заклащането. При запис на видео е наличен 5-осев хибриден стабилизатор на образа. Той използва оптичния стабилизатор на обектива и електронния стабилизатор на заснемащия сензор на фотоапарата. Той коригира различни типове заклащане, включително и това при използване на варио или при ходене. Изберете менюто (С22). MENU > [Rec] > [Stabilizer] [ ] ([Normal]) Компенсират се хоризонталните и вертикалните движения. Заклащането на фотоапарата се компенсира за движенията нагоре/надолу. Този режим е удобен при панорамиране (когато фотоапаратът проследява обект, който се движи в постоянна посока и задният план се размазва). При запис на видео, заклащането на фотоапарата се компенсира във вертикална посока, хоризонтална посока, завъртане, хоризонтално завър[E-Stabilizati тане и вертикално завъртане (5-осев хибриден стабилизатор на образа). on (Video)] [ON]/[OFF] • Ако активирате тази функция, като я настроите на [ON], зрителният ъгъл на видеозаписа може да се стесни, в сравнение с нормалния видеозапис. [Operation Mode] [ ] ([Panning]) Типове варио (зумиране) Оптично варио (Оптичен зум) Приложими режими: Приближаване без влошаване на качеството на образа. Максимално увеличение: 20k Допълнително оптично варио (Допълнителен оптичен зум) Приложими режими: Тази функция работи, когато е избрана настройка за размер (С50) с индикация . Можете да приближите още повече от оптичното варио (оптичния зум), без влошаване на качеството на образа. Максимално увеличение: 40k (Това включва и оптичното варио. Увеличението е различно, в зависимост от настройката на [Picture Size] за размера на картината. ) (BG) DVQX1043 35 DMC-FZ2000MST-DVQX1043_eng. book 36 ページ 2016年9月19日 月曜日 午前11時17分 Запис Интелигентно варио (Интелигентен зум) Приложими режими: Тази функция позволява двукратно увеличение на първоначалното варио с минимално влошаване на качеството на образа. MENU > [Rec]/ [Motion Picture] > [i. Zoom] > [ON]/[OFF] (Вкл. /Изкл. ) [Digital Zoom] (Дигитално варио) Приложими режими: Тази функция позволява до 4-кратно увеличение на първоначалното варио. Качеството на образа се влошава. MENU > [Rec]/ [Motion Picture] > [Digital Zoom] > [ON]/[OFF] (Вкл. /Изкл. ) Запис на видео/4K видео Приложими режими: Този фотоапарат може да записва Full High Definition видео, съответстващо на стандарта AVCHD, или 4K видео във формат MP4 или MOV. Записваният звук е стерео. 1 Натиснете бутона за запис на видео, за да стартирате записа. A Изминало време от началото на записа B Оставащо време за запис • Можете да записвате видео, съответстващо на всеки от режимите на запис. • Индикаторът за състояние на запис C (червен) мига по време на записа на видео. • Освободете бутона за запис на видео, веднага след като го натиснете.   3s 2 За край на записа, натиснете отново бутона за запис на видео. • По време на запис на видео можете да правите и статични снимки, като натиснете спусъка докрай. R1m37s  36 DVQX1043 (BG) DMC-FZ2000MST-DVQX1043_eng. book 37 ページ 2016年9月19日 月曜日 午前11時17分 Запис • [AVCHD]: Можете да продължите да записвате без прекъсване, дори обемът на файла да надвиши 4 GB, но файлът със записа ще бъде разделен. • [MP4] (с размер [FHD] или [HD] на [Rec Quality]): Можете да продължите да записвате без прекъсване, дори когато продължителността на непрекъснат запис надвиши 30 минути или обемът на файла надвиши 4 GB, но записът ще бъде разделен и запаметен за възпроизвеждане като отделни файлове. • [MP4] (с размер [4K] на [Rec Quality]), [MP4 (LPCM)] или [MOV]: Видеозаписът ще бъде записан и възпроизвеждан като отделни файлове в следните случаи (можете да продължите да записвате без прекъсване): – Когато използвате SDHC карта памет: ако обемът на файла да надвиши 4 GB – Когато използвате SDXC карта памет: Ако времетраенето на непрекъснат запис надвиши 3 часа и 4 минути или ако обемът на файла да надвиши 96 GB ∫ Настройване на формата, размера и кадровата честота MENU > [Motion Picture] > [Rec Format] (Формат на записа) Можете да записвате видео, подходящо за High Definition телевизор и др. Формат на запис, подходящ за възпроизвеждане на PC и др. [. . . ] • “AVCHD”, “AVCHD Progressive” и логото “AVCHD Progressive” са търговски марки на Panasonic Corporation и Sony Corporation. • Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът двойно-D са търговски марки на Dolby Laboratories. • Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените Щати и други страни. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC DMC-FZ2000EP

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag