ръководство на потребителя PANASONIC DMC-LX15

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC DMC-LX15. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC DMC-LX15 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC DMC-LX15.


PANASONIC DMC-LX15 : Изтеглете цялото ръководство (2087 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC DMC-LX15

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Базова инструкция за употреба Цифров фотоапарат Модел: DMC-LX15 Преди употреба, моля прочетете внимателно тази инструкция и я запазете за бъдещи справки. По-подробна информация ще намерите в “Инструкция за употреба Разширени функции (PDF формат)”. За да я прочетете, изтеглете я от уеб сайта. (→50) Уеб сайт: http://www. panasonic. com Означението “EB” е на модела за Великобритания. EB SQT1395 M0916KZ0 Уважаеми клиенти, Благодарим ви, че избрахте този цифров фотоапарат Panasonic. [. . . ] Изберете [ ● Продължителността на непрекъснат запис е същата, както когато [Rec Format] е настроено на [MP4] и [Rec Quality] е настроено на [4K/100M/30p], [4K/100M/25p] или [4K/100M/24p]. (→35) SQT1395 (BG) 27 Запис Запаметяване на снимки от файл с 4K серия от снимки • За да изберете и запаметите снимка, изпълнете долните операции. • За функцията [4K PHOTO Bulk Saving], вижте (→29). 1 Изберете изображение с икона [ • Ако записът е направен с [ преминете към стъпка 3. за възпроизвеждане и натиснете ] от екрана ] ([4K Pre-Burst]), 2 С влачене на плъзгача направете груба селекция на кадрите 3 С влачене на кадрите, изберете кадъра, който желаете да запаметите като снимка • При екран със слайдове, докоснете [ ]/[ ], за да се изобразят предишните/следващите слайдове (45). 4 Докоснете [ • Снимката се запаметява в JPEG формат. ], за да запаметите снимката • За повече подробности, вижте “Инструкция за употреба Разширени функции (PDF формат)” или “Кратко ръководство за функцията 4K Photo (4K Фото) (предоставено)”. 28 SQT1395 (BG) Запис Можете да запаметите наведнъж снимки от файл с 4K серия от снимки, извлечени от произволен 5-секунден период. • Ако е активирано [Auto Review], автоматично ще се изобрази екран със слайдове. Натиснете спусъка наполовина, за да се изобрази екран за запис и изпълнете долните операции. → [Playback] → [4K PHOTO Bulk Saving] ■ [4K PHOTO Bulk Saving] С изберете файловете с 4K серия от снимки и натиснете [MENU/SET] • Ако продължителността на снимките в серия е 5 секунди или по-малко, всички кадри се запаметяват като снимки. Изберете първия кадър от снимките, които ще се записват наведнъж • Изберете кадъра по същия начин, както избирате от файл с 4K серия от снимки. • Снимките ще бъдат запаметени като групи серийни снимки в JPEG формат. SQT1395 (BG) 29 Запис [Post Focus] / [Focus Stacking] Режим на запис: Фотоапаратът може да запише серия от снимки със същото качество, както при 4K фотография, като автоматично измества точката на фокусиране. След записа, можете да изберете зона от екрана и да запишете снимка, при която тази зона е на фокус. Също така, можете да комбинирате няколко кадъра с различни зони на фокусиране, за да разширите обхвата на фокуса (функция [Focus Stacking]). • Препоръчваме ви да използвате статив, когато снимате с [Focus Stacking]. • За записа, ползвайте карта със скоростен клас UHS Speed Class 3. • При записа, зрителният ъгъл леко се стеснява. 1 2 3 Натиснете бутона [ С ] изберете [ON] и натиснете [MENU/SET] Композирайте кадъра и натиснете спусъка наполовина • Активира се автофокусът и автоматично се определя точката на фокусиране върху екрана. • Ако не може да бъде определена точка на фокусиране, индикаторът за фокуса ( ) мига и запис не може да бъде извършен. От натискането на спусъка наполовина до края на записа • Не променяйте разстоянието до обекта или композицията. 4 Натиснете спусъка докрай, за да стартирате записа • Точката на фокусиране се променя автоматично по време на записа. Когато индикацията за процеса на запис ( ) записът спира автоматично. (Звук не се записва. ) • Ако е активирана функцията [Auto Review] (Автоматичен преглед), автоматично се изобразява екран за избор на зона на фокусиране. (→31) 30 SQT1395 (BG) Запис ● Ако околната температура е висока или се извършва дълъг [Post Focus] запис, фотоапаратът може да изобрази [ ] и да прекрати записа с цел защита от повреда. Изчакайте фотоапаратът да се охлади. Избиране на точка на фокусиране и запис на снимка ([Post Focus]) 1 От екрана за възпроизвеждане, изберете изображение с икона [ ] и натиснете 2 Докоснете точката на фокусиране • Ако няма кадри, при които избраната точка е на фокус, се изобразява червена рамка и снимката не може да бъде записана. • Периферията на екрана не може да бъде избрана. • Натиснете [Fn1], за да превключите към работния екран на функцията [Focus Stacking]. (→32) • За маркиране на фокусираните зони с цвят, ]. [. . . ] Като използвате AC адаптера (DMW-AC10: опция) и DC съединителя (DMW-DCC15A: опция), можете да записвате и възпроизвеждате, без да се тревожите за батерията. • Опционалният DC съединител (DMW-DCC15) не може да се използва. AC адаптерът (опция) може да се използва само със съответния DC съединител (опция) Panasonic. AC адаптерът (опция) не може да се използва самостоятелно. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC DMC-LX15

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag