ръководство на потребителя PANASONIC ESLV9N

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC ESLV9N. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC ESLV9N ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC ESLV9N.


PANASONIC ESLV9N : Изтеглете цялото ръководство (3044 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC ESLV9N

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Инструкция за употреба (Битова) Акумулаторна самобръсначка Модел: ES-LV9N BG Български. . . . . . . . . . . . 5 2   Отзад           a c d e b b f g                   1103H016PC      (Household)  Operating Instructions Rechargeable Shaver Model No. ES-LV9N GUARANTEE PAN EUROPEAN Personal Care Products 3 4 Инструкция за употреба (Битова) Акумулаторна самобръсначка Модел: ES-LV9N Съдържание Указания за безопасност. . . . . . . . 8 Правилна употреба. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Описание на съставните части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ••Режимът на почистване със звукови вибрации се активира при натискане на ключа за захранването за повече от 2 секунди, когато самобръсначката не работи (бутонът е отключен). (Вижте страница 18. )   В този режим не можете да се бръснете. 2 Натиснете По време на употреба , когато приключите. След употреба Времето на работа и капацитетът на батерията се показват, и след 7 секунди изчезват.   ••Времето се връща на [0’00”] след 10 минути. ••Лампата за сензора за бръснене ( ) мига. Времето на работа и капацитетът на батерията мигат последователно, и след 8 секунди изчезват. 15 BG Когато капацитетът на батерията е нисък Заключване/отключване на ключа Заключване на ключа за захранването 1. • Самобръсначката започва да работи. • Лампата за заключване ( ) ще светне за 5   сек. • Самобръсначката ще спре работа. ►Превключване на главата за бръснене ► FREE Главата за бръснене се мести, за да не пропуснете някои места. LOCK Можете да фиксирате главата. FREE LOCK Можете да промените въртенето на главата за бръснене. FREE FREE LOCK ►Използване на тримера ► 1. Плъзнете дръжката на тримера нагоре към “ ”, за да се изправи тримерът. 2. Натиснете и работете. FREE LOCK Отключване на ключа за захранването 1. Натиснете за повече от 2 секунди.   ••Лампата заключване ( ) ще изгасне. 2. Когато самобръсначката заработи, освободете . Натиснете и задръжте горния бутон (a) и плъзнете дръжката на тримера надолу, за да свалите тримера. FREE  LOCK Съвети за по-добра употреба Позиционирайте тримера перпендикулярно и местете надолу. Оформяне на бакенбардиСкъсяване на дълга брада преди бръснене 16 Почистване, сушене, зареждане 1 K  Препоръчваме ви да почиствате самобръсначката след всяка употреба. Вкарайте самобръсначката в устройството за почистване 1 и зареждане [B], и включете адаптера [C] в контакта (вижте страница 12). ••Уверете се, че лампата за зареждане ( ) свети. • STATUS свети, вижте страница 21. 2 1  Веднъж месечно почиствайте самобръсначката с вода или с четката. (Вижте страници 18 и 19. )    Тясната част на основното тяло (a), монтажната основа на вътрешното ножче (b), тримерът, жлебовете за външната пластина и др. не могат да се почистват с устройството за почистване и зареждане. Промяна на режима на устройството При поставяне на самобръсначката започва режим “Зареждане”. Режимът се променя с натискане на бутона SELECT. Режим Зареждане (Зареждане) Режим АВТО (Почистване/ Сушене/Зареждане) Режим Сушене/ Зареждане (Сушене/ Зареждане) 2 Натиснете Лампите CLEAN и DRY ще светнат и режим “АВТО” ще стартира след около 6 секунди. ••Режимът не може да се променя, след като стартира режим “АВТО”. Почистване 10 минути Сушене 80 минути* Зареждане 0 до 60 минути . 3 Изключете адаптера от контакта, след като изпълнението на режима приключи. * огато температурата около устройството за почист-К ване и зареждане е ниска (приблизително 15 °C или   по-ниска), сушенето ще продължи до 170 минути. Забележки • Не натискайте бутона за изваждане на съда за почистваща течност, тъй като почистващата течност може да се разлее и да причини повреда. • Ако околната температурата е приблизително 15 °C или по-ниска, сушенето ще продължи по-дълго. Функцията за Почистване или Сушене може да спре при много ниска температура (около 0 °C или по-ниска). • В почистващия препарат се съдържа смазка, затова гладкото бръснене се поддържа без нужда от смазване. 17 BG Основно почистване Почистване с вода ••Изключете самобръсначката и я разкачете от АС адаптера. 4 - Поставете блока на външната пластина и изсушете с устройството за почистване и зареждане. Вкарайте самобръсначката в устройството за почистване и зареждане, и включете адаптера в контакта. [. . . ] Това може да се подобри с почистване след всяко бръснене. Почистете вътрешните ножчета с четката, когато по тях да се натрупали косъмчета. Сменете външната пластина, ако е повредена или деформирана. (Вижте страница 19)  Външната пластина загрява. 26 - Сервизна информация Контакти Ако се нуждаете от повече информация или ако самобръсначката или захранващият кабел се повредят, моля посетете уеб сайта на Panasonic http://www. panasonic. com или се обърнете към оторизиран сервизен център (можете да намерите кoнтакт в пан-европейската гаранционна брошура). Опазване на околната среда и рециклиране В този уред има литиево-йонна батерия. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC ESLV9N

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag