ръководство на потребителя PANASONIC ESRF41

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC ESRF41. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC ESRF41 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC ESRF41.


PANASONIC ESRF41 : Изтеглете цялото ръководство (664 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC ESRF41 (5418 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC ESRF41

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] jНе поставяйте съдове с вода, например чаши или вази, върху този уред. jПолзвайте посочените принадлежности. jНе ремонтирайте уреда собственоръчно. ≥ За предотвратяване на наранявания, този уред трябва да бъде монтиран стабилно на стена, съгласно указанията за инсталиране. ВНИМАНИЕ Система за домашно кино ≥ Не поставяйте източници на открит пламък, например свещи и др. , върху този уред. [. . . ] ( отдясно) Схематично представяне на 3D звука Звуково меню Натискайте [SOUND], за да изберете желания звуков ефект. С натискане на [3, 4] изберете желаната настройка и след това натиснете [OK]. STANDARD: Режим, подходящ за драми или комедии. STADIUM: Реалистичен звук, подходящ за спортни предавания на живо. MUSIC: Висококачествено звучене на музикални инструменти и песни. CINEMA: Възпроизвежда се триизмерен звук, подходящ за кино-филмите. NEWS: Гласовете от новините и спортните коментари са по-ясни. Можете да регулирате силата на басите. Тази система автоматично избира най-подходящото ниво, в зависимост от източника. LEVEL 1 LEVEL 2: По подразбиране за 2-канален източник. LEVEL 3: По подразбиране за многоканален източник. LEVEL 4 Настройката се запаметява и се активира всеки път, когато изберете същия източник. ON OFF Тази функция позволява да свържете сдвоено Bluetooth® устройство, когато основният блок е в режим standby. ON OFF Основният блок ще се включи автоматично, когато свържете сдвоено Bluetooth® устройство. ≥ Когато функцията е настроена на “ON”, консумацията в режим standby нараства. LINK MODE DIMMER Промяна на режима на Bluetooth® връзка според състоянието на връзката. Прекъснете връзката със свързаното в момента устройство (“BLUETOOTH READY” се индикира на дисплея). MODE 1: Приоритет на стабилността на връзката. ON OFF Изберете “OFF”, ако HDAVI Control съвместимото устройство не работи добре с тази система. След промяна на настройката, изключете и включете отново всички свързани устройства. AUTO POWER DOWN VIERA LINK VOL LIMITATION ≥ Фабричните настройки са подчертани. Промяната на настройките се запазва, докато те не бъдат променени отново, освен ако нещо друго не е указано. BLUETOOTH STANDBY 24 RQT0A97 SC-HTB685_EGEB_RQT0A97-B. book 25 ページ 2015年12月1日 火曜日 午後2時54分 Свързани операции с телевизор (VIERA Link “HDAVI ControlTM”) Какво е VIERA Link “HDAVI Control”? VIERA Link “HDAVI Control” е удобна функция, позволяваща съвместна работа на тази система с телевизор Panasonic (VIERA) чрез “HDAVI Control”. Можете да използвате тази функция, като свържете устройствата с HDMI кабел. За повече информация, вижте инструкциите им за употреба. Какво можете с VIERA Link “HDAVI Control” За да сте сигурни, че звукът ще се извежда от говорителите на тази система, включете системата, като изберете “Home Cinema” от менюто за говорители на VIERA Link. [. . . ] DTS, символът, и DTS и символът заедно са регистрирани търговски марки, и DTS Digital Surround е търговска марка на DTS, Inc. Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing, LLC в Съединените Щати и други страни. HDAVI ControlTM е търговска марка на Panasonic Corporation. Марката Bluetooth® и логотипите й са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC ESRF41

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag