ръководство на потребителя PANASONIC ESSL33

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC ESSL33. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC ESSL33 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC ESSL33.


PANASONIC ESSL33 : Изтеглете цялото ръководство (6613 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC ESSL33 (12662 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC ESSL33

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Инструкция за употреба (Битова) Акумулаторна самобръсначка Модел:  PB013084 - ES-SL33_(01)GB_ _04-19-16. indd 1 2016/4/22 16:30:02 BG Български. . . . . . . . . . . 5 2 PB013084 - ES-SL33_(01)GB_ _04-19-16. indd 2 2016/4/22 16:30:03 A (Отпред)          @ B D C Y G T (Отзад)   A S E (Household) V F Operating Instructions Rechargeable Shaver Model No. ES-SL33 GUARANTEE PAN EUROPEAN Personal Care Products 1510H023PC 3 PB013084 - ES-SL33_(01)GB_ _04-19-16. indd 3 2016/4/22 16:30:06 4 PB013084 - ES-SL33_(01)GB_ _04-19-16. indd 4 2016/4/22 16:30:07 Инструкция за употреба (Битова) Акумулаторна самобръсначка Модел:   ES-SL33 Съдържание Указания за безопасност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Описание на съставните части . . . . . . . . . . . . . 12 Използване на поставката за пренасяне. 12 Зареждане на самобръсначката . . . . . . . . . . [. . . ] Уверете се, че са вкарани и двете вътрешни ножчета. Ако е вкарано само едното, самобръсначката ще се повреди. Ако почиствате самобръсначката с вода, не използвайте солена или гореща вода. Не потапяйте самобръсначката във вода за дълго време. След изваждане на акумулаторната батерия, не я съхранявайте на места, достъпни за деца. - Батерията ще причини телесни наранявания, ако случайно бъде погълната. Ако това се случи, незабавно се консултирайте с лекар. Ако от батерията изтече електролит, не докосвайте батерията и електролита с голи ръце. - Електролитът от батерията може да причини слепота, ако влезе в контакт с очите ви. Не си търкайте очите: измийте незабавно с чиста вода и се консултирайте с лекар. - Електролитът от батерията може да причини възпаление или нараняване, ако влезе в контакт с кожата или дрехите. Отмийте го с обилно количество чиста вода и се консултирайте с лекар. 11 PB013084 - ES-SL33_(01)GB_ _04-19-16. indd 11 2016/4/22 16:30:08 BG Описание на съставните части A   Основно тяло 1 Външна пластина 2 Рамка на пластината 3 Бутони за   освобождаване на рамката на пластината 4 Клапа за почистване 5 Отпочиване на пръста 6 Ключ за захранването 7 Индикатор за зареждане ( ) 8 Куплунг за кабела 9 Входящ отвор за вода  Блок на външната пластина  Бутони за освобождаване на   външната пластина  Вътрешни ножчета  Тример  Дръжка на тримера B   Поставка за пренасяне C   AC адаптер (RE7-92)  Щепсел  Адаптер  Захранващ кабел  Жак на кабела Принадлежности D   Четка за почистване E   Инструкция за употреба F   Гаранционна карта Използване на поставката за пренасяне Самобръсначката може да бъде съхранявана в хоризонтално или вертикално положение. Когато транспортирате самобръсначката, можете да използвате поставката за пренасяне, за да предпазите външната пластина и за да избегнете погрешно превключване на ключа. Когато транспортирате самобръсначката, уверете се, че сте изчистили всички косъмчета, преди да закрепите поставката за пренасяне. Закрепване на поставката за пренасяне Закрепете поставката за пренасяне, както е показано на илюстрацията. Уверете се, че всичките четири издатини на самобръсначката са влезли добре. Сваляне на поставката за пренасяне Свалете поставката за пренасяне, като притискате двете страни. 12 PB013084 - ES-SL33_(01)GB_ _04-19-16. indd 12 2016/4/22 16:30:09 Зареждане на самобръсначката Изключете самобръсначката, преди да я свържете. Избършете всички капки вода от куплунга за кабела. Зареждане през куплунга за кабела 2 При зареждане По време на зареждане Индикаторът за зареждане ( червено. ) свети 1. Свържете жака на захранващия кабел [ C ] към самобръсначката. 2. [ C ] в електрическия контакт. 1 След края на зареждането Индикаторът за зареждане ( ) продължава да свети червено и след края на зареждането. Уверете се, че индикаторът за зареждане ( ) свети червено. Зареждането завършва след около 10 часа. Зареждането на батерията повече от 10 часа няма да повлияе на качеството й. Индикаторът за зареждане ( ) светва и остава да свети, докато адаптерът е включен в контакта. [. . . ] Когато броят на операциите след зареждане намалява, експлоатационният срок на батерията изтича. Използвайте самобръсначката при околна температура приблизително 0 °C или по-висока. Експлоатационният срок на батерията е изтекъл. Сервизна информация Контакти Ако се нуждаете от повече информация или ако самобръсначката или захранващият кабел се повредят, моля посетете уеб сайта на Panasonic http://www. panasonic. com или се обърнете към оторизиран сервизен център (можете да намерите кoнтакт в пан-европейската гаранционна брошура). Уредът издава силен шум. Времето на работа е кратко дори след зареждане. Сменяеми части Сменяемите части се предлагат при вашия дилър или в оторизиран сервизен център. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC ESSL33

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag