ръководство на потребителя PANASONIC ESST3N

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC ESST3N. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC ESST3N ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC ESST3N.


PANASONIC ESST3N : Изтеглете цялото ръководство (4759 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC ESST3N (26149 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC ESST3N

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Инструкция за употреба (Битова) Акумулаторна самобръсначка Модел: ES-ST3N ES-ST3N_EU. indb 1 2016/03/14 16:33:27 BG Български . . . . . . . . . . . 5 2 ES-ST3N_EU. indb 2 2016/03/14 16:33:27  Отпред          Отзад              GUARANTEE PAN EUROPEAN Personal Care Products    1103H016PC    3 ES-ST3N_EU. indb 3 2016/03/14 16:33:29 4 ES-ST3N_EU. indb 4 2016/03/14 16:33:29 Инструкция за употреба (Битова) Акумулаторна самобръсначка Модел: ES-ST3N Съдържание Указания за безопасност. . . . . . . . 8 Правилна употреба. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Описание на съставните части. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Преди употреба. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Зареждане на самобръсначката. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] • Избършете всички капки вода от куплунга за кабела и стойката за зареждане. При зареждане След края на зареждането Проблем при зареждане 1 Свържете жака на кабела [B] към 2 Включете адаптера [B] в електрическия контакт. • Зареждането завършва след около 1 час. Времето за зареждане може да е различно, в зависимост от условията. самобръсначката. 2 1 3 Изключете адаптера, след като зареждането приключи. • Зареждането на батерията повече от 1 час няма да повлияе на качеството й. Забележка Не можете да ползвате самобръсначката по време на зареждане. Индикаторът за зареждане ( ) мига два пъти в секунда. • След края на зареждането, при включване на ключа за захранването, когато самобръсначката е свързана към електрозахранването, индикаторът за зареждане ( ) ще светне и след 5 секунди ще изгасне. Това показва, че самобръсначката е заредена. • Когато зареждате самобръсначката за първи път или ако тя не е била използвана повече от 6 месеца, индикаторът за зареждане ( ) може да не светне няколко минути. • Препоръчителната околна температура при зареждане е 10 °C – 35 °C. При много високи или ниски температури зареждането може да отнеме повече време или може да не се извърши правилно. Индикаторът за зареждане ( ) мига два пъти в секунда при проблем със зареждането. Зареждайте самобръсначката в рамките на препоръчаната околна температура. • С едно пълно зареждане самобръсначката може да се използва около 2 седмици (по 3 минути сухо бръснене всеки ден). Броят на дните на използване на самобръсначката е различен, в зависимост от следните фактори: ‑ Дебелина на брадата ‑ Прилаган натиск върху кожата ‑ Околна температура ‑ Използване на мокро бръснене Индикаторът за зареждане ( ) свети червено. Индикаторът за зареждане ( ) изгасва. 13 ES-ST3N_EU. indb 13 2016/03/14 16:33:32 BG • Ако от радиоапарати и други устройства се чува бръмчене или пращене, преместете самобръсначката на друго място. Свържете жака на кабела към стойката за зареждане. Поставете самобръсначката върху стойката за зареждане. Включете адаптера в електрическия контакт. Съвети за по-добро бръснене Позиционирайте цялата външна пластина перпендикулярно на кожата и се бръснете бавно, като движите самобръсначката срещу посоката на растежа на брадата. • Брадата под брадичката и около гърлото може да се избръсне подобре, като се опъне кожата, така че косъмчетата да се изправят. • За да не повредите външната пластина, не се бръснете само с част от външната пластина. 3 2 1 Използване на самобръсначката се бръснете. 1 •Натиснете и няма да се включи, Самобръсначката Можете да държите самобръсначката и като химикалка. ако индикаторът за заключване ( ) мига, тъй като ключът за захранването е заключен. Натиснете ключа за захранването за повече от 2 секунди, за да го отключите. (Вижте страница 15 и 16. ) 2 Натиснете , когато приключите. Когато батерията е изтощена Индикаторът за зареждане ( ) мига веднъж в секунда по време на работа. [. . . ] Уверете се, че ножчетата са поставени правилно. Почистете външната пластина с четката. Не получавате толкова близко бръснене, колкото преди. Миризмата става по-силна. Това може да се подобри с почистване след всяко бръснене. Сменете външната пластина и/или вътрешните ножчета. Очакван живот на външната пластина и ножчетата: Външна пластина: Приблизително 1 година Вътрешни ножчета: Приблизително 2 години 20 ES-ST3N_EU. indb 20 2016/03/14 16:33:37 Сервизна информация Контакти Ако се нуждаете от повече информация или ако самобръсначката или захранващият кабел се повредят, моля посетете уеб сайта на Panasonic http://www. panasonic. com или се обърнете към оторизиран сервизен център (можете да намерите кoнтакт в пан-европейската гаранционна брошура). Опазване на околната среда и рециклиране В този уред има литиево-йонна батерия. Моля изхвърлете батерията на специално предназначено за тази цел място, ако има такова, касаещо батериите. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC ESST3N

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag