ръководство на потребителя PANASONIC ESWE22

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC ESWE22. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC ESWE22 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC ESWE22.


PANASONIC ESWE22 : Изтеглете цялото ръководство (1098 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC ESWE22 (6142 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC ESWE22

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Следният символ означава, че този уред може да се почисти под вода. • Отделете основното тяло от променливотоковия адаптер, преди да го почистите във вода. 5 БГ Мерки за безопасност За да намалите риска от нараняване, смърт, токов удар, пожар и повреда на имущество, спазвайте следните предпазни мерки. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► Този продукт Никога не модифицирайте, не разглобявайте или не ремонтирайте. - Това може да предизвика запалване или нараняване поради необичайна работа. Свържете се с оторизиран сервизен център за ремонт. [. . . ] Редовно почиствайте накрайника на щепсела и накрайника за уреда, за да не се натрупва прах. - Неспазването на това изискване може да доведе до пожар, поради повреда в изолацията, предизвикана от влага. Изключете адаптера и го избършете със суха кърпа. ВНИМАНИЕ ► За предпазване на кожата Следните лица не трябва да използват този уред: • Лица, страдащи от атопичен дерматит или обриви и други кожни заболявания • Лица с алергична диатеза или хора, чиято кожа лесно се раздразва от козметика, дрехи, метали и др. • Лица, чиято кожа лесно могат да забира • Хора, страдащи от разширени вени, диабет, хемофилия и др. • Лица, които имат проблеми при спиране на кървенето - Използването в такива случаи може да причини чувствителност на кожата или да предизвика възпаление, кървене или повишена болка. Не използвайте в следните случаи: • По време на менструация, бременност или около месец след раждането • Когато не сте добре или имате необичайни усещания по кожата или тялото си • След прием на алкохол или на лекарства, или когато сте много уморени - Използването в такива случаи може да причини чувствителност на кожата или да предизвика възпаление, кървене или повишена болка. Не използвайте в следната област на тялото: • Нараняване, обрив, брадавици, натъртвания, кокоши трън, пъпки и др. • При зачервена кожа - Това може да доведе до нараняване, възпаление на кожата или кървене. - Това може да причини нараняване на пръстите или да причини заплитане и повреда на косата или облеклото. 7 БГ ВНИМАНИЕ Не използвайте върху мехури и кокоши трън. - Това може да доведе до нараняване, възпаление на кожата или кървене. Не използвайте уреда по следните начини: • Не натискайте твърде силно • Не позволявайте пилата да докосва мека кожа • Не използвайте уреда в банята - Това може да доведе до нараняване на кожата, инфекция, възпаление, кървене или други проблеми или влошаване на тези симптоми. Преди да използвате, проверете дали пилата е без деформации, пукнатини и повреди. - Неспазването на това изискване може да доведе до нараняване на кожата. - Това може да доведе до скъсване на проводника в кабела и да предизвика пожар поради късо съединение. Съхранявайте уреда с поставена предпазна капачка. - Неспазването на това изискване може да доведе до повреда на околните предмети. Изключете адаптера от контакта, когато не използвате уреда. - Неспазването на това изискване може да доведе до токов удар или пожар поради изтичане на електричество в резултат на влошаване на изолацията. Изключете адаптера или щепсела, като държите за адаптера или щепсела, вместо за контакта. - Изключването, докато държите за кабела може да причини токов удар или нараняване. 8 Употреба по предназначение • Не използвайте алкохол, лакочистител и др. , за да почиствате уреда. Това може да доведе до повреда, напукване или промяна на цвета на основното тяло. • Пазете уреда далеч от мивки, бани или други зони с висока влажност, където може да бъде изложен на вода и влага. [. . . ] Използвайте основното тяло ► свързано чрез накрайника за уреда с адаптера за променлив ток. Насоки за смяна: На около 1 година Накиснете пилата във вода за ► 24 часа преди измиване. ► Уредът не работи. Уредът спира по време на работа. Миризмата не се премахва. Ако проблемът не може да се реши, свържете се с магазина, от който се закупили уреда или със сервизен център, оторизиран от Panasonic за ремонт. 12 Спецификации Захранване Въздушен шум Вижте табелката с данни на адаптера за променлив ток. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC ESWE22

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag