ръководство на потребителя PANASONIC ESWH74

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC ESWH74. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC ESWH74 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC ESWH74.


PANASONIC ESWH74 : Изтеглете цялото ръководство (1078 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC ESWH74

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Инструкция за употреба (Домашна) Система за IPL епилация Модел: ES-WH74 ES-WH74_EU. indb 1 2016/11/04 16:55:06 Български . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 ES-WH74_EU. indb 2 2016/11/04 16:55:06                         3 ES-WH74_EU. indb 3 2016/11/04 16:55:06 4 ES-WH74_EU. indb 4 2016/11/04 16:55:06 Инструкция за употреба (Домашна) Система за IPL епилация Модел: ES-WH74 Съдържание Указания за безопасност . . . . . . 13 Правилна употреба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Описание на елементите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Зони на приложение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Почиствайте уреда само със суха кърпа. • Не излагайте уреда на висока температура. Това може да го повреди. BG 16:55:07 ►Този уред Не използвайте върху мокра или влажна кожа. . - Това може да причини токов удар или повреда. - Това може да причини повреда или нараняване. Не сваляйте приставката и не докосвайте прозореца на светкавицата, веднага след IPL епилация. . - Може да се изгорите, тъй като прозорецът се нагорещява. ►Обърнете внимание и на следните предпазни мерки Не използвайте върху дрехи или коса. . - Това може да причини изгаряне или обезцветяване. 15 ES-WH74_EU. indb 15 2016/11/04 • Лампата, използвана в този уред, се определя като лампа със специално предназначение, съгласно приложимите критерии, Регламент (ЕС) 1194/2012 на Комисията, изменен от 2015/1428, на Директива 2009/125/ЕО, [Предназначение] За премахване на нежеланото окосмяване и предотвратяване на повторното му израстване чрез технологията IPL (Интензивна импулсна светлина) Предупреждение - Този продукт не е предназначен за използване при други приложения. Лампата се използва само от този продукт. Тя не е подходяща за осветление на жилищни помещения. [Технически параметри на продукта] 1) Захранване с променлив ток 2) Тип на лампата: Ксенонова светкавица с цветен филтър (UV филтър) 3) Брой на светванията: приблизително 600 светвания при едно използване 4) Настройване на интензитета на светкавицата: 5 нива (Lv1: минимално, Lv5: максимално) 5) Прозорец на светкавицата: 5. 4 cm2 за тяло, 2. 4 cm2 за лице 6) Експлоатационен срок на лампата: приблизително 150 000 светвания 7) Не може да се сменя от потребителя Описание на елементите A Капачка 8Индикатор за зареждане B Приставка за тяло на светкавицата (син) C Приставка за лице (вижте страници 19 и 21)   1 Светлинен водач 9 Входящ отвор за въздух 2 Ключ на светкавицата : Куплунг D Основно тяло E AC адаптер (RE7-‑94) 3 Прозорец на светкавицата (Формата на AC адаптера 4 Лампа на светкавицата е различна в различните 5 Бутон за избор на ниво държави/региони. ). (светвания) ; Адаптер 6 Бутон за захранването < Щепсел 7 Индикаторна лампа за = Кабел нивото (синя) (светвания) > Жак на кабела (вижте страници 18 и 21)   Сваляне и поставяне на приставката за тяло/лице ►Сваляне на приставката Хванете приставката отстрани и я свалете от основното тяло. ►Поставяне на приставката Натиснете приставката, докато щракне. 16 ES-WH74_EU. indb 16 2016/11/04 16:55:07 Зони на приложение Лице Не използвайте върху зоните : около очите, веждите, устните и др. • Вържете косата си с ластик или лента за коса, и др. Също така, фиксирайте късата коса с фиба и др. • Моля погрижете се за предпазване от слънчево изгаряне, преди и след използване на уреда върху лицето. Подмишници Ръце Насоки за честота и време на употреба‑‑ Честота на употреба Крака/Ръце Използвайте веднъж на всеки 2 седмици през първите 2 месеца. Използвайте веднъж на всеки 4 седмици от 3-тия месец нататък. Подмишници/Бикини-линия/Лице Използвайте всяка седмица през първите 2 месеца. Използвайте веднъж на всеки 2 седмици от 3-тия месец нататък. Продължителност на употреба Крака Ръце Подмишници Бикини-линия Приблизително 10 минути за двата крака (приблизително 190 светвания) Приблизително 5 минути за двете ръце (приблизително 90 светвания) Приблизително 2 минути за двете подмишници (приблизително 30 светвания) Приблизително 2 минути (приблизително 30 светвания) BG Бикини-линия *1, 2 Крака *1 При епилация на бикини-линията, най-напред облечете бански или бельо и определете зоната за епилация. *2 Не използвайте върху корема и гениталиите. Приблизително 3 минути (приблизително 40 светвания) • Имайте предвид, че за изчистване на лицето се препоръчва да използвате уреда веднъж на всеки 3 дни. [. . . ] Ако симптомите отшумят до 2 дни, използвайте уреда с ниво, при което симптомите не се появяват. Ако симптомите останат след 2 дни, се консултирайте с дерматолог (стр. 18). Въпрос Може ли уредът да се ползва от мъже? Отговор Мъжете могат да използват този уред, но не върху брадата. Но тъй като мъжете имат повече и подебели косми по тялото, отколкото жените, въздействието върху кожата може да е по-силно. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC ESWH74

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag