ръководство на потребителя PANASONIC ESWH94

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC ESWH94. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC ESWH94 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC ESWH94.


PANASONIC ESWH94 : Изтеглете цялото ръководство (997 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC ESWH94

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Инструкция за употреба (Домашна) Система за IPL епилация Модел: ES-WH94 ES-WH94_EU. indb 1 2016/11/04 16:49:24 Български . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 ES-WH94_EU. indb 2 2016/11/04 16:49:25                 SELECT        SELECT     3 ES-WH94_EU. indb 3 2016/11/04 16:49:25 4 ES-WH94_EU. indb 4 2016/11/04 16:49:25 Инструкция за употреба (Домашна) Система за IPL епилация Модел: ES-WH94 Съдържание Указания за безопасност . . . . . . 13 Правилна употреба. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Описание на елементите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Зони на приложение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Насоки за честота и време на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Почиствайте уреда само със суха кърпа. • Не излагайте уреда на висока температура. Това може да го повреди. След изваждане на акумулаторната батерия, не я съхранявайте на места, достъпни за деца. - Батерията ще причини телесни наранявания, ако случайно бъде погълната. Ако това се случи, незабавно се консултирайте с лекар. Ако флуидът от батерията изтече, не докосвайте батерията с голи ръце. . - Флуидът от батерията може да причини слепота, ако влезе в контакт с очите ви. Не си търкайте очите: измийте незабавно с чиста вода и се консултирайте с лекар. - Флуидът от батерията може да причини възпаление или нараняване, ако влезе в контакт с кожата или дрехите. Отмийте го с обилно количество чиста вода и се консултирайте с лекар. 16 ES-WH94_EU. indb 16 2016/11/04 16:49:25 • Лампата, използвана в този уред, се определя като лампа със специално предназначение, съгласно приложимите критерии, Регламент (ЕС) 1194/2012 на Комисията, изменен от 2015/1428, на Директива 2009/125/ЕО, [Предназначение] За премахване на нежеланото окосмяване и предотвратяване на повторното му израстване чрез технологията IPL (Интензивна импулсна светлина) Предупреждение - Този продукт не е предназначен за използване при други приложения. Лампата се използва само от този продукт. Тя не е подходяща за осветление на жилищни помещения. [Технически параметри на продукта] 1) Захранване с батерия 2) Продължителност на зареждането: 3 часа 3) Тип на лампата: Ксенонова светкавица с цветен филтър (UV филтър) 4) Време на работа: приблизително 600 светлинни импулса с едно зареждане 5) Настройване на интензитета на светлинния лъч: 5 нива (Lv1: минимално, Lv5: максимално) 6) Прозорец за светлинния лъч: 5. 4 cm2 за тяло, 2. 4 cm2 за лице, 3. 2 cm2 за бикини-линия 7) Експлоатационен срок на лампата: приблизително 150 000 светлинни импулса 8) Не може да се сменя от потребителя Описание на елементите A Капачка 8 Лампа за зареждане/ B известяване (червена) C Приставка за лице (вижте страници 19 и 23)   D Приставка за бикини-линия 9 Входящ отвор за въздух 1 ефлектор Р : Куплунг 2 Ключ за светлинен импулс F C адаптер (RE7‑87) A E Основно тяло (Формата на AC адаптера 3 Прозорец за светлинния лъч е различна в различните 4 Лампа за светлинен импулс държави/региони. ). 5 утон за избор на ниво Б ; Адаптер (светлинен импулс) < Щепсел 6 Бутон за захранването = Кабел 7 ндикаторна лампа за И > Жак на кабела нивото (синя) (светлинен импулс) (страници 20 и 23)   BG 16:49:25 Сваляне и поставяне на приставката за тяло/лице/бикини-линия ►Сваляне на приставката Хванете приставката отстрани и я свалете от основното тяло. ►Поставяне на приставката Натиснете приставката, докато щракне. 17 ES-WH94_EU. indb 17 2016/11/04 Зони на приложение Лице Не използвайте върху зоните : около очите, веждите, устните и др. • Вържете косата си с ластик или лента за коса, и др. Също така, фиксирайте късата коса с фиба и др. • Моля погрижете се за предпазване от слънчево изгаряне, преди и след използване на уреда върху лицето. Подмишници Ръце Насоки за честота и време на употреба Честота на употреба Крака/Ръце Използвайте веднъж на всеки 2 седмици през първите 2 месеца. Използвайте веднъж на всеки 4 седмици от 3-тия месец нататък. Подмишници/Бикини-линия/Лице Използвайте всяка седмица през първите 2 месеца. Използвайте веднъж на всеки 2 седмици от 3-тия месец нататък. Продължителност на употреба Крака Ръце Подмишници Бикини-линия Приблизително 10 минути за двата крака (приблизително 190 светвания) Приблизително 5 минути за двете ръце (приблизително 90 светвания) Приблизително 2 минути за двете подмишници (приблизително 30 светвания) Приблизително 2 минути (приблизително 30 светвания) Приблизително 3 минути (приблизително 40 светвания) Бикини-линия *1, 2 Крака Лице *1  ри епилация на бикини-линията, най-напред облечете П бански или бельо и определете зоната за епилация. *2  18 • Имайте предвид, че за изчистване на лицето се препоръчва да използвате уреда веднъж на всеки 3 дни. [. . . ] Уредът може само да се зарежда, когато е включен в контакта. Преди употреба, изключете уреда от контакта. Животът на батериите е изтекъл (вижте тази страница). Уредът може да се използва само няколко минути след зареждане. Ако проблемите не могат да бъдат решени, се обърнете към магазина, от който сте закупили уреда, или към оторизиран сервиз на Panasonic. Живот на батериите Експлоатационният срок на батериите е приблизително 3 години. Ако батериите се изтощават бързо, дори след пълно зареждане, експлоатационният им срок е изтекъл. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC ESWH94

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag