ръководство на потребителя PANASONIC EW1411

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC EW1411. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC EW1411 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC EW1411.


PANASONIC EW1411 : Изтеглете цялото ръководство (444 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC EW1411 (3421 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC EW1411

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Инструкция за употреба (За домашна употреба) Зъбен душ Модел: EW1411 Български 3 2 Инструкция за употреба (За домашна употреба) Зъбен душ Модел: EW1411 Съдържание Указания за безопасност. . . . . . . . 14 Експлоатационен срок на батерията. . 15 Изваждане на акумулаторната батерия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Смяна на струйника (продава се отделно). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Благодарим ви, че избрахте този продукт на Panasonic. [. . . ] върху основния 2 Отворете капачката на резервоара за вода, задръжте уреда хоризонтален и напълнете резервоара с вода. приключи, 2 След като зарежданетоконтакта. изключете щепсела от • Характеристиките на батерията няма да се влошат, ако зареждането продължи повече от 15 часа. 3 Затворете добре капачката на резервоара за вода. • Използвайте чешмяна или хладка вода. • Ако водата ви се струва студена, използвайте хладка вода, не по-топла от 40 °C . 10 • Индикаторът за режима ще покаже последно избрания режим. Ако уредът не е използван повече от 30 дни или ако уредът е зареден от напълно изтощено състояние, ще стартира режим AIR IN (SOFT). (Когато батерията се изтощи, режимът ще се рестартира, но това е нормално. ) • Ако искате да използвате различен режим, натискайте ключа за режима, докато се превключи желаната от вас настройка. Режимът ще се промени от AIR IN (SOFT) на AIR IN (REGULAR), на JET, на INTERDENTAL. Режим Описание Режим INTERDENTAL (индикаторът мига) • Пълен резервоар с вода осигурява приблизително 2 минути работа. Този режим е за насочено почистване на зоните между зъбите с прекъсваща водна струя. Режим JET (индикаторът свети) • Пълен резервоар с вода осигурява приблизително 35 секунди работа. Този режим е за насочено почистване на зоните между зъбите със силна водна струя. Режим AIR IN (REGULAR) • Този режим е за почистване на пародонталните джобове и грижа за венците. 5 Поставете струйника в устата си и затворете внимателно устата си, преди на натиснете ключа за захранването. • Наведете се над мивката и дръжте уреда изправен, с насочен нагоре струйник, като повдигнете лакътя си. • Натискането на ключа за режима по време на работа ще смени режима. • много, водата ще изтича от вентилационния отвор, вместо от струйника. (Вентилационният отвор в задната част на уреда позволява по-лесно засмукване на вода. ) Режим AIR IN (SOFT) • Този режим е за нежно масажиране на венците. 11  Български режима и изберете 4 Натиснете ключа заводната струя. желания режим на Забележки • Когато използвате уреда за първи път, натиснете ключа за захранването, за да го включите, и изпробвайте всеки от режимите на водната струя при пълен резервоар. • Уредът може да не работи, ако околната температура е приблизително 5 °C или по-ниска. • Не натискайте върха на струйника силно към зъбите или венците. • Тъй като плаката не може да бъде отстранена от зъбите само със струя вода, винаги е необходимо миене на зъбите с четка. Препоръчваме ви да почиствате устата си с вода, след като измиете зъбите си с четка. • изпразните останалата вода след употреба. Използването на уреда без вода може да доведе до повреда. Завъртете дръжката на струйника, за да насочите водния поток. ►►Почистване на пародонталните джобове В режим AIR IN (REGULAR) • Насочете водната струя към пространството между зъба и венеца. • Бавно измествайте водната струя по протежение на венеца. [. . . ] Ако времето на работа стане много кратко, дори ако уредът е напълно зареден, експлоатационният срок на батерията е към своя край. (Експлоатационният срок на батерията зависи от условията на употреба и съхранение). Батерията трябва да бъде сменена в оторизиран сервизен център. Отстранете вградената акумулаторна батерия, преди да изхвърлите уреда. Моля уверете се, че батерията се изхвърля на официално обозначено място, ако има такова. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC EW1411

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag