ръководство на потребителя PANASONIC EWDL75

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC EWDL75. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC EWDL75 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC EWDL75.


PANASONIC EWDL75 : Изтеглете цялото ръководство (1225 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC EWDL75 (8165 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC EWDL75

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Инструкция за употреба (Битова) Звуково-вибрационна четка за зъби Модел: EW-DL75 Български 3 2 Инструкция за употреба (Битова) Звуково-вибрационна четка за зъби Модел: EW-DL75 Съдържание Указания за безопасност. . . . . . . . 15 Експлоатационен срок на батерията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Изваждане на акумулаторната батерия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Смяна на главата на четката (продава се отделно) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Благодарим ви, че избрахте този продукт на Panasonic. [. . . ] • Основният уред и зарядното устройство могат да се загреят, но това е нормално и не е повреда. • Разделете зъбите си на 4 части (горна и долна, лява и дясна) и четкайте всяка част в продължение на 30 секунди със следните примерни действия: четкане на “1 предна част на зъбите”, “2 захапваща равнина на зъбите” и “3 задна част на зъбите”. Като изчеткате по този начин и четирите части, всяка за по 30 секунди (общо 2 минути), ще почистите равномерно и без пропуски зъбите си.  •• Ще има малък процеп между главата на четката и основния уред (няколко милиметра). Това е нужно за работата и нормално състояние. 4 Изберете режима. 2 Поставете четката за зъби в устата си. За да предотвратите разпръскването на паста за зъби, поставете главата на четката в устата си, преди да включите захранването. •• Поставете малко количество паста за зъби. •• Режимът се превключва при всяко натискане на ключа за захранването. •• За да превключите режима, натиснете ключа за захранва  (На диаграмата: ) Български [ :5  по-дълго] [ : В рамките на 5 секунди]  3 Натиснете ключа за захранването, за да включите основния уред. •• Движете главата на четката, така че влакната леко да докосват зъбите ви. •• При използване на този уред за първи път някои хора могат да усетят гъделичкане или изтръпване, в резултат на звуковите вибрации. Усещането ще изчезне след използване на четката още няколко пъти. •• Може да се чуе звук, ако главата на четката се притиска прекалено силно към зъбите, но това не е повреда. •• Захранването ще се изключи, когато натиснете ключа за захранването след работа повече от 5 секунди в избрания режим. (На диаграмата: ) Функция за запаметяване на режима Режимът, който е използван последен, се запаметява. След като бъде включена, четката за зъби започва да работи в последно използвания режим. Например, ако захранването е изключено след работа в режим “SOFT”, при следващото включване започва работа в режим “SOFT”. Режим Описание REGULAR Препоръчва се за нормална употреба. (Нормален) SOFT (Мек) Препоръчва се, ако режим REGULAR ви се струва много мощен. 5 Изключете основния с четкането. уред, когато приключите •• Изключете основния уред, преди да го извадите от устата си, за да предотвратите разпръскването на слюнка. 12 Съвети за употреба Употреба Екстра фина четка Когато искате да четкате главно пародонталния джоб. (Можете също да четкате предната повърхност и захапващата повърхност на зъбите. ) Мултифункционална четка Когато искате да четкате предната повърхност и захапващата повърхност на зъбите. (Не можете да четкате пародонталния джоб. ) •• Изберете подходящата четка, в зависимост от целите си. За задната част на предните зъби или разместени зъби  Български 45° •• Позиционирайте четката вертикално. •• Движете четката съобразно ъгъла на зъбите. За границата между зъбите и венците •• Позиционирайте главата на четката под ъгъл 45°. След употреба Как да движите четката за зъби Притиснете леко влакната на четката към зъбите си и движете бавно четката. Пародонтален джоб •• Ползвайте екстра фината четка. •• Позиционирайте главата на • четката под ъгъл 45°. • Допрете леко влакната на екстра фината четка в пародонталния джоб и бавно движете четката. 45° 1 Свалете главата на четката. Почистване на главата на четката и основния уред •• Извадете главата на четката от оста на четката за зъби. 2 Измийте главата на четката под течаща вода. Измийте внимателно следните части: •• Замърсяванията от вътрешната и долната страна на главата на четката. Обърнете внимание на следното: •• Не теглете влакната на четката. •• Не мийте с вода, по-гореща от 80 °C.   Това може да повреди главата на четката. Предната повърхност и захапващата повърхност на зъбите •• Позиционирайте главата на четката под ъгъл 90°. 90° 13 3 Измийте основния уред под течаща вода. Български •• Не повреждайте и не търкайте гуменото уплътнение (A) с твърди предмети. [. . . ] Продължете да използвате четката за зъби. (Вижте страница 11. )  Ако проблемите не могат да бъдат решени, се обърнете към търговския център, от който сте закупили уреда, или към оторизиран сервизен център на Panasonic. 16 Експлоатационен срок на батерията Експлоатационният срок на батерията е около 3 години. Ако времето на работа стане много кратко, дори след пълно зареждане, експлоатационният срок на батерията приключва. (Експлоатационният срок на батерията зависи от условията на употреба и съхранение. ) Технически характеристики Електрическо захранване Време за зареждане Акустичен шум във въздуха Вижте информационната табела на уреда (Автоматично преобразуване на напрежение) Приблизително 17 часа (Стайна температура: 5 °C – 35 °C) 60 (dB (A) re 1 pW) Изваждане на акумулаторната батерия• Преди да изхвърлите четката за зъби, отстранете вградената акумулаторна батерия. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC EWDL75

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag