ръководство на потребителя PANASONIC HC-X1E

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC HC-X1E. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC HC-X1E ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC HC-X1E.


PANASONIC HC-X1E : Изтеглете цялото ръководство (9057 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC HC-X1E (9940 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC HC-X1E

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] HC-X1_EGC_Simple. book 1 ページ 2016年11月1日 火曜日 午前10時21分 Базова инструкция за употреба 4K видеокамера Модел: HC-X1 По-подробна информация ще намерите в “Инструкция за употреба (PDF формат)”. Изтеглете я от следния уеб сайт, за да я прочетете: https://eww. pavc. panasonic. co. jp/hdw/oi/HC-X1/ ≥ Кликнете върху желания език. * За да разгледате или принтирате “Инструкцията за употреба (PDF формат)”, ви е необходим Adobe Reader. Можете да изтеглите и инсталирате версията на Adobe Reader, която е подходяща за вашата операционна система, от следния уеб сайт (към ноември 2016 г. ): http://www. adobe. com/products/acrobat/readstep2. html Преди употреба, моля прочетете внимателно тази инструкция и я запазете за бъдещи справки. DVQX1102ZA E GC F1116YF0 until 2016/11/21 HC-X1_EGC_Simple. book 2 ページ 2016年11月1日 火曜日 午前10時21分 Информация за вашата безопасност ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар, токов удар или повреда на уреда: ≥ Не излагайте този уред на дъжд, влага, капки или пръски вода, или друга течност. [. . . ] Проверете предварително дали вашият микрофон може да се закрепи. 1 ≥ При монтажа използвайте подходяща отвертка, закупена от търговската мрежа. ≥ Когато монтирате стойката за микрофон, затегнете добре винтовете, дори да чуете скърцащ звук. Монтирайте стойката за микрофон на предвиденото за целта място.   A B C Място за монтаж на стойката за микрофон Стойка за микрофон Винтове за монтаж на стойката за микрофон  2 Поставете външен микрофон (опция) в стойката за микрофон и затегнете винта на стойката за микрофон. Свържете външния микрофон към входа AUDIO INPUT1 (XLR 3-пинов).    3 ≥ Използвайте скобата, за да прикрепите кабела на микрофона към камерата. ≥ Пазете винта на стойката за микрофон и капачката на терминала INPUT на недостъпни за деца места, за да не ги погълнат.  D E F G Терминал AUDIO INPUT1 (XLR 3-пинов) Скоба за кабела на микрофона Винт на стойката за микрофон Външен микрофон (опция) ∫ Поставяне на капачката на терминала INPUT Поставете капачката на терминала INPUT, когато входовете AUDIO INPUT1, 2 (XLR 3-пинови) не се използват.  A Капачка на терминала INPUT 18 DVQX1102 HC-X1_EGC_Simple. book 19 ページ 2016年11月1日 火曜日 午前10時21分 Подготовка Електрическо захранване ∫ 3а батериите, които можете да използвате (към ноември 2016 г. ) Батериите, които можете да използвате с тази камера, са VW-VBD58/AG-VBR59/ AG-VBR89/AG-VBR118. ≥ AG-VBR59/AG-VBR89/AG-VBR118 поддържат бързо зареждане. На някои пазари се предлагат фалшиви батерии, които много приличат на оригиналните батерии Panasonic. Много от тези батерии нямат необходимата вътрешна защита и не отговарят на стандартите за безопасност. Използването на такава батерия може да причини пожар или експлозия. Моля обърнете внимание, че Panasonic не носи отговорност за наранявания и щети, предизвикани от използване на батерии, които не са оригинални. Препоръчваме ви да използвате само оригинални батерии Panasonic, за да избегнете евентуални инциденти. Зареждане на батерията При покупката на камерата, батерията не е заредена. Заредете батерията напълно, преди да използвате камерата за първи път. Важно: ≥ Не използвайте захранващия кабел с други уреди, тъй като той е предназначен само за този уред. Също така, не използвайте захранващи кабели от други уреди. ≥ Препоръчваме ви да зареждате батерията при температура между 10 oC и 30 oC (температурата на батерията трябва да бъде същата). ∫ За зарядното устройство Този уред може да зарежда две батерии едновременно и поддържа бързо зареждане.  Индикатори CHARGE [CHARGE 1/CHARGE 2] Индикират зареждането по следния начин. Индикатор Свети зелено Свети оранжево Мига оранжево Зареждане Извършва се бързо зареждане. (Време за зареждане: l 21) Извършва се нормално зареждане. Зареждането е прекратено поради проблем. (l 6) Зареждането е приключило или не е поставена батерия.  A B Конектор DC IN 12 V Индикатори CHARGE [CHARGE 1/CHARGE 2] Не свети Конектор DC IN 12 V [ ] Свържете към DC изхода на AC адаптера. DVQX1102 19 HC-X1_EGC_Simple. book 20 ページ 2016年11月1日 火曜日 午前10時21分 ∫ Зареждане на батерията 1 2 3 Свържете постояннотоковия (DC) изход на AC адаптера към конектора DC IN 12 V на зарядното устройство. Свържете захранващия кабел към AC адаптера.     ≥ Най-напред изпълнете стъпка 2, след това стъпка 3. Вкарайте куплунга и щепсела на кабела, докъдето влизат.  ≥ Плъзнете батерията в зарядното устройство в посоката, означена с “ ”. ≥ Съответният индикатор CHARGE светва и зареждането започва. ≥ Когато зареждането приключи, индикаторът CHARGE изгасва. Плъзнете батерията, за да я извадите. Поставете батерията в зарядното устройство  ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ Препоръчваме ви да използвате батерии Panasonic (l 10, 19, 21). [. . . ] Поне три (3) години след представянето на този продукт Panasonic ще предоставя на всеки, който се свърже на контактите, посочени по-долу, срещу заплащане само на разходите за физическото предаване на сорсовия код, пълно копие (за четене от машина) на съответния сорсов код, покрит от GPL V2. 0 или LGPL V2. 1, както и информация, свързана с лицензи, определени задължения, авторски права и др. За контакти: oss-cd-request@gg. jp. panasonic. com Сорсовият код и информацията за авторските права са свободно достъпни и чрез уебсайта: http://panasonic. net/avc/oss/index. html 44 DVQX1102 HC-X1_EGC_Simple. book 45 ページ 2016年11月1日 火曜日 午前10時21分 Други Спецификации 4K видеокамера Общи Електрозахранване: DC 7. 28 V (при използване на батерия) DC 12 V (при използване на AC адаптер) Консумация на енергия: 19. 7 W (при използване на LCD монитора) показва информация за безопасност Работна околна температура: 0 oC до 40 oC Работна околна влажност: 10%RH до 80%RH (без кондензация) Тегло: Приблизително 2. 0 kg (само тялото, без сенник, батерия и принадлежности) Приблизително 2. 4 kg (включително сенник, предоставена батерия и окуляр) Размери (ШkВkД): 173 mmk195 mmk346 mm (с изключение на окуляра и издадените части) Камера Заснемащ сензор: MOS заснемащ сензор от тип 1. 0 (ефективен размер) Брой на пикселите: FHD (1920k1080), UHD (3840k2160); 8. 79 милиона пиксела 4K (4096k2160) 24. 00p; 9. 46 милиона пиксела Обектив: Обектив с оптичен стабилизатор на образа 20k оптично моторизирано варио F стойности (фокусно разстояние) F2. 8 до F4. 5 (f=8. 8 mm до 176 mm) Приравнено към 35 mm FHD (1920k1080), UHD (3840k2160); 25. 4 mm до 508. 0 mm 4K (4096k2160) 24. 00p; 24. 0 mm до 480. 0 mm Диаметър на филтъра: 67 mm ND филтър: OFF, 1/4, 1/16, 1/64 Най-малко разстояние на снимане (M. O. D): 1. 0 m от обектива IR филтър: с функция за Включване/ Изключване Настройване на усилването (Gain): Превключвател L/M/H В нормален режим: 0 dB до 24 dB Когато е активирано [EXTENDED SENSITIVITY]:j3 dB до 24 dB ≥ Регулируемо, със стъпки 1 dB (на L/M/H може да се регистрира и автоматична настройка) ≥ При регистриране на [SUPER GAIN] на бутона USER: 30 dB или 36 dB Настройване на цветовата температура: [ATW], [ATW LOCK], [Ach], [Bch], настройка 3200K, настройка 5600K, VAR (2000K до 15000K) DVQX1102 45 HC-X1_EGC_Simple. book 46 ページ 2016年11月1日 火曜日 午前10時21分 Скорост на затвора: Когато [SYSTEM FREQ] = [59. 94Hz] ≥ 60i/60p режим: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 сек. ≥ 30p режим: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 сек. ≥ 24p режим: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 сек. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC HC-X1E

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag