ръководство на потребителя PANASONIC HE08018

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC HE08018. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC HE08018 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC HE08018.


PANASONIC HE08018 : Изтеглете цялото ръководство (1989 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC HE08018

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Фотоапаратът или обективът могат да се повредят или да спрат да работят нормално. • Когато носите фотоапарата с поставен обектив, хващайте едновременно и фотоапарата, и обектива. Ако наблизо се използват пестициди или други опасни препарати, уверете се, че те няма да попаднат върху обектива. [. . . ] След това, поставете батерията или свържете АС адаптера, и включете фотоапарата. Обективът може да бъде използван с фотоапарати, съвместими с монтажен стандарт по системата “Micro Four ThirdsTM. • Той не може да бъде монтиран на Four ThirdsTM фотоапарати. • Външният вид и спецификациите на продуктите, описани в тази инструкция, може да се различават от действителните закупени продукти, поради последващи изменения. • Micro Four ThirdsTM и логото Micro Four Thirds са търговски марки или регистрирани търговски марки на Olympus Imaging Corporation в Япония, САЩ, Европейския съюз и други страни. • Four ThirdsTM и логото Four Thirds са търговски марки или регистрирани търговски марки на Olympus Imaging Corporation в Япония, САЩ, Европейски съюз и други страни. • G MICRO SYSTEM е система на LUMIX за фотоапарати със сменяема оптика, базирана на стандарта Micro Four Thirds. • LEICA е регистрирана търговска марка на Leica Microsystems IR GmbH. Обективите LEICA DG са произведени в съответствие със стандартите за качество на Leica Camera AG и с използване на измервателни прибори и системи за оценка на качеството на компанията. • Всички други наименования на продукти, технологии и компании, цитирани в тази инструкция, са търговски марки, регистрирани търговски марки или притежание на съответните им собственици. Въртете тази гривна, за да фокусирате, когато снимате с ръчен фокус (MF). Гривна за варио (зумиране) Ключ [AF/MF] Въртете тази гривна, за да приближите (телефото) или отдалечите (широк ъгъл) заснеманите обекти. Този ключ дава възможност да превключвате между Автофокус (AF) и Ръчен фокус (MF). • Ръчен фокус (MF) се активира, когато ключът [AF/MF] е превключен на [MF] или на фотоапарата е зададена настройка [MF]. Panasonic Corporation Уеб сайт: http://www. panasonic. com  Panasonic Corporation 2017 5 6 7 Маркировка за монтаж Контактни точки Гумено монтажно уплътнение 1 VFC4430 2 1GE1Z252Z • Когато снимате при широк ъгъл със светкавица, периферията на кадъра може да се затъмни. В такъв случай използвайте външна светкавица. • Ако зумирате след фокусиране, снимката може да не е на фокус. При употреба, моля имайте предвид следното. Ако обективът не работи нормално, се консултирайте със специализиран сервизен център. [. . . ] • Не хващайте сенника по начин, по който той може да се oгъне или усука. (C) 3 1 2 Подравнете маркировката D ( ) на сенника с маркировката на края на обектива. Завъртете сенника по посока на стрелката, докато щракне, и изравнете маркировката E( ) на сенника с маркировката на края на обектива. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC HE08018

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag