ръководство на потребителя PANASONIC H-FS12032

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC H-FS12032. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC H-FS12032 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC H-FS12032.


PANASONIC H-FS12032 : Изтеглете цялото ръководство (729 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC H-FS12032

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Те може да са предмет на промяна. 1 2 Капачка на обектива Задна капачка на обектива (Задната капачка на обектива и капачката на обектива са прикрепени към взаимозаменяем обектив в момента на покупката. ) Информация за Вашата безопасност Пазете устройството толкова далеч, колкото е възможно от електромагнитно оборудване (като например микровълнови печки, телевизори, видео игри, радиопредаватели, високоволтови линии и т. н. ). • Не използвайте камерата в близост до мобилни телефони, тъй като това може да доведе до смущения в записваните картина и звук. • Ако камерата се влияе неблагоприятно от електромагнитно оборудване и не работи правилно, изключете камерата и извадете батерията и/или свързания адаптер за променлив ток. [. . . ] Ако капки вода попаднат върху обектива, избършете обектива със суха кърпа. • Не натискайте обектива прекалено силно. • Наличието на мръсотия (вода, масло, и пръстови отпечатъци и т. н. ), върху повърхността на обектива може да повлияе на качеството на картината. Леко избършете повърхността на обектива с мека и суха кърпа, преди и след правене на снимки. • Не поставяйте обектива обърнат надолу. Не позволявайте контактните точки на обектива 1 да се замърсят. (Вижте илюстрация A) • Вижте за справка също и ръководството за експлоатация за поставяне и сваляне на обектива. • Проверете, дали камерата е изключена. • Свалете задната капачка на обектива от обектива. (Вижте илюстрация 1) • Поставете и свалете обектива само, когато цилиндърът на обективът е прибран.  Грижа за обектива  Поставете обектива (Вижте илюстрацията 2) Изравняване на марките за напасване на обектива A на тялото на камерата и обектива и след това завъртете обектива по посока на стрелката, докато щракне. • Не натискайте бутона за освобождаване на обектива B, когато поставяте обектива. • Не се опитвайте да поставите обектива, ако го държите под ъгъл към тялото на камерата, тъй като обективът може да се надраска. • Проверете, дали обективът е поставен правилно. Panasonic Corporation Уебсайт: http://panasonic. net © Panasonic Corporation 2013  За кондензацията (замъгляване на обектива) • Кондензацията възниква, когато има разлики в температурата и влажността, както е описано по-долу. → Ако се използват по-стари цифрови камери на Panasonic (DMC-GF1, DMC-GH1, DMC-G1), [стабилизатор] в режим [Rec] не може да бъде настроен на [OFF]. Препоръчително е да актуализирате фърмуера на цифровата камера на следния уебсайт http://panasonic. jp/support/global/cs/dsc/download/ → Ако използвате обективи с различна изработка на цифровите камери, се свържете със съответната компания за подробности. E Подготовка за запис и как се прибира обективът  Подготовка за запис Завъртете ринга за мащабиране по посока на стрелката 1 от позиция A (обективът е прибран) на позиция B (12 mm до 32 mm) за разширяване на обектива. • Когато цилиндърът на обектива е прибран, не могат да бъдат правени снимки. [. . . ] • Когато апаратът няма да се използва за продължителен период от време, препоръчваме съхранение със сушител (силикагел). Неспазването на това изискване може да доведе до неизправности, причинени от мухъл и т. н. Препоръчително е да проверите функцията на устройството преди употреба. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC H-FS12032

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag