ръководство на потребителя PANASONIC HHSA12035

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC HHSA12035. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC HHSA12035 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC HHSA12035.


PANASONIC HHSA12035 : Изтеглете цялото ръководство (2060 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC HHSA12035

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] • Когато носите фотоапарата с поставен обектив, хващайте едновременно и фотоапарата, и обектива. Ако наблизо се използват пестициди или други опасни препарати, уверете се, че те няма да попаднат върху обектива. • Ако върху обектива попаднат такива вещества, външната му повърхност може да се повреди. [. . . ] • Не използвайте фотоапарата близо до мобилни телефони, за да не се получат смущения в записваните картина и/или звук. • Ако фотоапаратът е бил изложен на електромагнитно въздействие и не работи, изключете го и извадете батерията от него или изключете AC адаптера. След това, поставете батерията или свържете АС адаптера, и включете фотоапарата. Обективът може да бъде използван с фотоапарати, съвместими с монтажен стандарт по системата “Micro Four ThirdsTM. • Той не може да бъде монтиран на Four ThirdsTM фотоапарати. • Външният вид и спецификациите на продуктите, описани в тази инструкция, може да се различават от действителните закупени продукти, поради последващи изменения. • Micro Four ThirdsTM и логото Micro Four Thirds са търговски марки или регистрирани търговски марки на Olympus Imaging Corporation в Япония, САЩ, Европейския съюз и други страни. • Four ThirdsTM и логото Four Thirds са търговски марки или регистрирани търговски марки на Olympus Imaging Corporation в Япония, САЩ, Европейски съюз и други страни. • G MICRO SYSTEM е система на LUMIX за фотоапарати със сменяема оптика, базирана на стандарта Micro Four Thirds. • Всички други наименования на продукти, технологии и компании, цитирани в тази инструкция, са търговски марки, регистрирани търговски марки или притежание на съответните им собственици. Въртете тази гривна, за да фокусирате, когато снимате с ръчен фокус (MF). Гривна за варио (зумиране) Ключ [O. I. S. ] Въртете тази гривна, за да приближите (телефото) или отдалечите (широк ъгъл) заснеманите обекти. Когато обективът е поставен на фотоапарата, стабилизаторът на образа се активира при превключване на ключа [O. I. S. ] на [ON]. • Препоръчваме ви да превключите ключа [O. I. S. ] на [OFF], когато снимате със статив. Panasonic Corporation Kadoma, Osaka, Japan Вносител за Европа: Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany Panasonic Corporation 5 6 7 Контактни точки Гумено монтажно уплътнение Маркировка за монтаж Уеб сайт: http://www. panasonic. com  Panasonic Corporation 2017 1 2 • Когато снимате при широк ъгъл със светкавица, периферията на кадъра може да се затъмни. В такъв случай използвайте външна светкавица. • Ако зумирате след фокусиране, снимката може да не е на фокус. • В много тиха среда, във видеозаписа може да се запише звук от функционирането на автофокуса. В такъв случай можете да използвате ръчен фокус. [. . . ] Можете да поставите филтър, но поставянето на какъвто и да е друг елемент ще повреди обектива. ∫ Поставяне на сенника (Предоставен аксесоар) (Вижте илюстрация / ) Хванете сенника, като поставите пръстите си, както е показано на илюстрацията. • Не хващайте сенника по начин, по който той може да се oгъне. (C) 3 1 2 Подравнете маркировката D ( ) на сенника с маркировката на края на обектива. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC HHSA12035

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag