ръководство на потребителя PANASONIC HHSA35100

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC HHSA35100. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC HHSA35100 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC HHSA35100.


PANASONIC HHSA35100 : Изтеглете цялото ръководство (3148 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC HHSA35100

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] • Той не може да се монтира върху камера със спецификация Four Thirds™. • Появата и спецификациите на продуктите, описани в това ръководство, може да се различават от действителните продукти, които сте закупили, поради по-късни подобрения. • Логото Micro Four Thirds™ и Micro Four Thirds Logo са търговски марки или регистрирани търговски марки на Olympus Imaging Corporation, в Япония, САЩ, ЕС и други държави. [. . . ] Освен това, не позволявайте контактните точки на обектива да се замърсят. (Вижте илюстрация A) B 5  За кондензацията (замъгляване на обектива) 67 3 VFC4605 4 VYC1084 • Кондензацията възниква, когато има разлики в температурата и влажността, както D е описано по-долу. E Кондензацията може да доведе до замърсяване на обектива и до образуване на мухъл и неправилно функциониране, така че бъдете внимателни при следните ситуации: – Когато камерата бъде вкарана отвън на закрито при студено време – Когато камерата е внесена в климатизиран автомобил – Когато студен въздух от климатик се вдуха директно в обектива – На влажни места • Ако възникне кондензация, изключете захранването и го оставете за около два часа. След като камерата се аклиматизира към околната температура, кондензацията ще изчезне по естествен път. B 1 2 3 4 Доставени аксесоари Пауч на обектива Капачка на обектива Задна капачка на обектива Сенник на обектива Номера на продуктите актуални към януари 2017 година. Те може да са предмет на промяна. • Задната капачка на обектива и капачката на обектива са прикрепени към взаимозаменяем обектив в момента на покупката. C 1 2 Имена и функции на компонентите Повърхност на обектива B Пръстен за фокусиране C Завъртете за фокусиране, когато правите снимки с ръчен фокус (MF). Завъртете пръстена за мащабиране, когато искате да направите големи (телескопични) или широки (широкоъгълни), снимки. 3 D Пръстен за мащабиране 4 E[ОСИ] превключвател 5 6 7 Когато обективът е поставен на камерата, функцията стабилизатор ще се активира, ако ОСИ превключвателят е зададен на [ON]. • Препоръчваме настройката на ОСИ превключвателя да е на [OFF], когато използвате трипод. Контактни точки Марка за напасване на обектива Гумиран фокусиращ пръстен При употреба на пестициди и други летливи субстанции около камерата се убедете, че те няма да попаднат върху обектива. • Ако такива субстанции попадната върху обектива, те могат да повредят тялото му или да причинят излющване на боята. Не насочвайте обектива срещу слънцето или източници на силна светлина. • Това би могло да доведе до това обективът да събере прекомерно количество светлина, в резултат на което да възникне пожар и повреда. Не използвайте докато директно докосвате обектива при ниски температури за  дълъг период от време. • На студени места (среда под 0 oC (32 oF), като ски писти), продължителен директен контакт с металните части на обектива може да причини нараняване на кожата. Използвайте ръкавици или подобно, когато използвате обектива за продължителни периоди. Не използвайте бензин, разредител, алкохол или други подобни почистващи препарати за почистване на стъклото на обектива или кутията. • Използване на разтворители може да повреди обектива или да предизвика излющване на боята. • Избършете праха и пръстовите отпечатъци с мека, суха кърпа. • Използвайте суха кърпа за прах, за да изчистите мръсотията и праха от фокусиращия пръстен. [. . . ] C Грижа за обектива 2  1 2 Завъртете сенника по посока на стрелката докато щракне и след това E приравнетеE маркировката C ( Eвърха на обектива. ) на сенника с маркировката на Временно съхранение на сенника (Вижте илюстрация 3) Завъртете сенника на обектива по посока на стрелката, за да го откачите. Обърнете сенника и след това го закачете по същия начин, както е показано по-горе. Забележка • Когато правите снимки със светкавица с поставен сенник на обектива, долната част на екрана може да стане тъмна (vignetting ефект) и контролът на светкавицата може да бъде деактивиран, защото светкавицата на камерата може да бъде затъмнена от сенника на обектива. Препоръчваме да свалите сенника на обектива. Предпазни мерки при употреба Внимавайте да не изпуснете или да не счупите обектива. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC HHSA35100

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag