ръководство на потребителя PANASONIC HX012

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC HX012. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC HX012 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC HX012.


PANASONIC HX012 : Изтеглете цялото ръководство (759 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC HX012

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] • Ако фотоапаратът е бил изложен на електромагнитно въздействие и не работи, изключете го и извадете батерията от него или изключете AC адаптера. След това, поставете батерията или свържете АС адаптера, и включете фотоапарата. Обективът може да бъде използван с фотоапарати, съвместими със система за монтаж “Micro Four ThirdsTM”. • Той не може да бъде монтиран на Four ThirdsTM фотоапарати. [. . . ] Когато го ползвате, моля имайте предвид следното. Ако обективът не работи нормално, се консултирайте със специализиран сервиз. – Моля поставяйте този обектив на цифров фотоапарат, устойчив на прах и пръскане. SQT1299 3 SQT1299_E. book 4 ページ 2016年5月30日 月曜日 午前11時5分 • За да предпазите контактните точки 1, не оставяйте обектива с байонета надолу. Също така, не позволявайте контактните точки да се замърсят. Предоставени аксесоари Означенията са валидни към юни 2016 г. Те могат да се променят без предупреждение. 1 2 3 4 VFC4430 SYF0083 VFC4605 SYA0067 • Кондензация се наблюдава при рязка смяна на температурата или влажността, както в описаните по-долу случаи. В следните случаи бъдете внимателни, тъй като тя може да причини замърсяване и повреда на обектива: – Когато фотоапаратът е внесен отвън вътре, а навън е студено – Когато фотоапаратът е внесен в климатизиран автомобил – Когато директно върху обектива духа студен въздух от климатик – На влажни места • При наличие на кондензация, незабавно изключете фотоапарата и го оставете около два часа. Кондензацията ще изчезне естествено, когато температурата на фотоапарата се изравни с околната температура. ∫ За кондензацията (ако обективът се замъгли) 1 2 3 4 • При покупката, капачката и задната капачка са поставени на сменяемия обектив. Торбичка за съхраняване на обектива Капачка на обектива Задна капачка на обектива Сенник 4 SQT1299 SQT1299_E. book 5 ページ 2016年5月30日 月曜日 午前11時5分 Наименования и функции на компонентите 4 Този ключ дава възможност да превключвате между Автофокус (AF) и Ръчен фокус (MF). • Ръчен фокус (MF) се активира, когато ключът [AF/MF] е превключен на [MF] или на фотоапарата е зададена настройка [MF]. Ключ [AF/MF] 5 6 7 Маркировка за монтаж Контактни точки Гумено уплътнение 1 1 2 2 3 4 5 6 7 Въртете тази гривна, за да настроите блендата. • Ако превключите режима на запис на фотоапарата на Приоритет на блендата AE или на Ръчен режим, се активира стойността, зададена с тази гривна. • Ако поставите гривната за блендата на позиция [A], се активира стойността, зададена от фотоапарата. Въртете тази гривна, за да фокусирате, когато снимате с ръчен фокус (MF). Повърхност на обектива Гривна за блендата Забележки • Когато снимате със светкавицата на фотоапарата, периферията на снимката може да стане тъмна. В такъв случай, използвайте външна светкавица. • В много тиха среда, във видеозаписа може да се запише звук от функционирането на автофокуса. В такъв случай, използването на ръчен фокус може да подобри положението. Можете да поставите филтър, но поставянето на какъвто и да е друг елемент ще повреди обектива 6 SQT1299 SQT1299_E. book 7 ページ 2016年5月30日 月曜日 午前11時5分 ∫ Временно съхраняване на сенника 1 Завъртете сенника C по посока на стрелката и го свалете. Забележка • Ако на обектива е поставен сенник и снимате със светкавица, светлината на светкавицата може да бъде засенчена от сенника и композицията може да не се освети достатъчно или долната част на снимката да се затъмни (ефект на винетиране). Препоръчваме ви да не използвате едновременно сенник и светкавица. 2 Подравнете маркировката B ( докато щракне. ) на сенника с маркировката на края на обектива. 3 Завъртете сенника по посока на стрелката, SQT1299 7 SQT1299_E. book 8 ページ 2016年5月30日 月曜日 午前11時5分 Предупреждения при употреба Внимавайте да не изпуснете или ударите обектива. Също така, не натискайте силно обектива. [. . . ] • Разтворителите могат да повредят сериозно обектива. • Избършете праха и отпечатъците от обектива със суха мека кърпа. • Използвайте суха кърпа, за да отстраните замърсяванията и праха от гуменото уплътнение, гривната за блендата и гривната за фокусиране. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC HX012

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag