ръководство на потребителя PANASONIC KXHNC800EX

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC KXHNC800EX. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC KXHNC800EX ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC KXHNC800EX.


PANASONIC KXHNC800EX : Изтеглете цялото ръководство (759 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC KXHNC800EX

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Ръководство за инсталиране Система за домашна мрежа Full HD камера Модел: KX-HNC800EX Благодарим ви, че избрахте този продукт на Panasonic. Това ръководство обяснява как да конфигурирате камерата и да получите достъп до нея от мобилно устройство. Тези стъпки трябва да бъдат изпълнени, преди да можете да използвате камерата. За подробности относно използването на камерата, вижте Ръководство на потребителя (страница 31). [. . . ] Може да понесете санкции при неправилно изхвърляне на отпадъци от този вид, съгласно местното законодателство. Информация за потребители в страни извън Европейския съюз Този символ е валиден само в рамките на Европейския съюз. Ако искате да изхвърлите този уред, моля обърнете се към дилъра си или местните власти за информация за правилното му изхвърляне. 12 Инсталиране Описание на компонентите A B C A Сензор за яркост Позволява автоматично превключване на камерата в нощен режим при слабо осветление. B Обектив C Капак за поверителност Когато капакът е затворен, не е възможно да се гледа образ и да се слуша звук от камерата. D Микрофон E LED индикатор F Слот за microSD карта G Поставка H MSETUPN Използва се за първоначална настройка. I Говорител J micro-USB конектор Използва се за свързване на AC адаптера към камерата. K Бутон за рестартиране Използва се за рестартиране на настройките на камерата (страница 25). L Температурен сензор D E H I J F G K L 13 Инсталиране LED индикатор Чрез LED индикатора можете да проверите състоянието на камерата. Индикатор Не свети Син, свети Бял, свети Бял, мига бързо Зелен, свети Зелен, мига бавно Зелен, мига Червен, свети Червен, мига бавно Червен, мига Състояние Няма захранване или индикаторът е изключен*1 Нормална работа, свързана към безжичен рутер*1, отворен капак за поверителност Нормална работа, свързана към безжичен рутер*1, затворен капак за поверителност Камерата търси безжичен рутер Нужна е първоначална настройка Извършва се първоначална настройка със свързано мобилно устройство Стартира първоначална настройка Отчетено движение*1 или камерата стартира Живи образи се гледат или се записват, или камерата стартира Повреда на устройството *1 Можете да конфигурирате камерата, така че LED индикаторът да не свети при нормална работа или при отчитане на движение. За повече информация, вижте Ръководство на потребителя (страница 31). 14 Инсталиране Свързване 1 Вкарайте жака на кабела на AC адаптера (A) в microUSB конектора на камерата. в електрическия контакт. 2 Включете AC адаптера (B) 3 Вкарайте microSD карта (не е предоставена; C) в слота за microSD карта на камерата. (Това не е необходимо, ако не желаете да записвате образ от камерата. ) B C A Забележки: R Използвайте само предоставения AC адаптер S006AKV0500100. R За да извадите microSD картата, натиснете microSD картата, след което я издърпайте. Забележки относно електрозахранването Свързване на AC адаптера R AC адаптерът трябва да остане свързан през цялото време (нормално е по време на работа адаптерът леко да се загрее). R AC адаптерът трябва да бъде включен във вертикален или подов контакт на електрическата инсталация. Не го включвайте в хоризонтален контакт, който е насочен надолу, например контакт на тавана, тъй като под действие на тежестта си той може да се изключи. 15 Инсталиране При прекъсване на електрическото захранване R При прекъсване на електрическото захранване камерата няма да работи. 16 Инсталиране Инсталиране - преглед След като свържете камерата, ето какво трябва да направите, за да получите достъп до нея от мобилното си устройство. Всяка процедура е обяснена в този раздел. Самостоятелно използване на камерата (без интегриране със Система за домашна мрежа) Интегриране на камерата със Система за домашна мрежа (регистриране в хъб KX-HNB600) 1 Изтегляне (страница 18) Изтеглете приложението [Home Network] във вашето мобилно устройство. 1 Изтегляне (страница 18) Изтеглете приложението [Home Network] във вашето мобилно устройство. Вижте Ръководството за настройка на системата, предоставено с вашия хъб. 2 Настройване на камерата 2 Настройване на хъба (страница 19) Използвайте приложението [Home Network], за да конфигурирате камерата за свързване с вашия безжичен рутер, след това регистрирайте вашето мобилно устройство в камерата. Регистриране на допълнителни мобилни устройства (страница 23) Можете да регистрирате допълнителни мобилни устройства в камерата, общо 8. 3 Регистриране на камерата в хъба (страница 24) Използвайте приложението [Home Network], за да регистрирате камерата и да я конфигурирате за свързване с вашия безжичен рутер. 3 (По желание) 17 Инсталиране Изтегляне на приложението [Home Network] Информацията за изтеглянето е налична на следния уеб сайт: www. panasonic. net/pcc/support/ tel/homenetwork/ Магазини за приложения За ползващи iPhone, iPad Потърсете “Panasonic Home Network System”. Ползващите iPad трябва да потърсят в категорията “iPhone only”. За ползващи Android™ Потърсете “Panasonic Home Network System”. Съвместими мобилни устройства – iPhone 4 или по-нов, iPad (iOS 6. 0 или по-нов) – Android смартфони и таблети (Android 4. 0 или по-нов) Забележки: R Приложението [Home Network] може да не работи правилно, в зависимост от работната среда, например модела на вашето мобилно устройство, свързаните към него периферни устройства и инсталираните на него приложения. [. . . ] По-лесно се отчита движението на обекти, които се движат странично. Обхват на отчитане Хоризонтален обхват на отчитане: прибл. 121° Камера 28 Приложение Информация за нощния режим Камерата е оборудвана с инфрачервени LED светодиоди, които светват автоматично при слабо осветление и позволяват на камерата да показва образ, дори когато наоколо е тъмно. Забележки: R Когато е активиран нощният режим, цветовете на образа от камерата може да са различни от нормалните. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC KXHNC800EX

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag