ръководство на потребителя PANASONIC MKF800

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC MKF800. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC MKF800 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC MKF800.


PANASONIC MKF800 : Изтеглете цялото ръководство (2759 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC MKF800

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Ръководство за експлоатация Кухненски робот (За домакински цели) MK-F800 Модел: Благодарим ви, че избрахте този продукт на Panasonic. • Този уред е предназначен само за домашна употреба. • Моля прочетете внимателно това ръководство, за да използвате уреда правилно и безопасно. • Преди употреба, моля обърнете специално внимание на раздела “МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ” (страници BG3-BG7). [. . . ] 5 6 По време на работа индикаторът за стоп/старт ще Извадете стойката на ножа от купата преди да свети. За спиране на въртенето натиснете ключа за извадите обработените продукти. След завършване на обработката изключете ключа за захранването и извадете щепсела от контакта. Забележки: • Когато използвате дълги и тесни продукти, поставете ги срещу предната стена на тръбата Предна за зареждане, както е показано на фиг. 1, с цел стена създаване на опора по време на работа, за да избегнете неравномерна обработка. • Изхвърлете останалите непреработени продукти. • Продуктите с влакнести съставки да се разположат, както е показано на фиг. 2, за равномерна обработка. BG18 Фигура 1 Фигура 2 100_160419_MK-F800_Second_EU(UZ50E153). indb 18 2016/04/19 16:56:48 КУХНЕНСКИ РОБОТ -ПРИСТАВКА ЗА МЕСЕНЕФункция Продукти Режим Максимално еднократно Време за работа (прибл. ) количество Начин на подготовка Размесете маята с вода и добавете по време на обработката на тестото (добавянето на маята директно преди обработката може да доведе до разслояване и преждевременно повдигане). Ако тестото все още изглежда разслоено след първоначалната преработка, добавете 1 чаена лъжичка вода в сместа. При наличие на големи вибрации поради натрупване на тесто около задвижващия вал, добавете една супена лъжица брашно. Не обработвайте отново тестото след завършване на процеса. Ако тестото не ви удовлетворява, замесете го на ръка. Тесто за хляб Месене (за хляб) Течност 300 g Непрекъснат Въртене: започнете с ниво 1, увеличавайте всяка секунда до макс. 160 ~ 200 mL ~ 120 sec Работа с Ръчно меню 1 2 След завършване на стъпките на монтажа, включете щепсела в контакта и включете ключа за захранването. Светодиодните индикатори за режимите ще светнат и ще започнат да мигат. 3 Изберете непрекъснат режим и настройте желаната честота на въртене с регулатора. Колкото е по-висока честотата на въртене, толкова повече черти ще светят. Натиснете ключа за стоп/старт, за да започнете работа. 4 По време на работа индикаторът за стоп/старт ще свети. Наблюдавайте образуването на топката тесто. За спиране на работа, след образуване на топката тесто, натиснете ключа за стоп/старт. След завършване на обработката изключете ключа за захранването и извадете щепсела от контакта. Извадете топката тесто от купата преди да извадите приставката за месене. Забележки: • Не превишавайте посоченото количество на продуктите, тъй като може да се получат силни вибрации. • В зависимост от честотата на въртене и използваното количество продукти, ще има значителни вибрации. [. . . ] O Обработката на определени продукти по едно и също време може да доведе до образуване на буци за режим “замръзнал”. Автоматично меню O Продължителността на обработка в Автоматично меню се отнася за посочените количества продукти. Всички други обработвани количества ще окажат влияние на работата. ¨¨ Увеличете продължителността на обработка с регулатора и обработвайте до достигане на желания резултат. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC MKF800

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag