ръководство на потребителя PANASONIC SC-AKX660

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC SC-AKX660. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC SC-AKX660 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC SC-AKX660.


PANASONIC SC-AKX660 : Изтеглете цялото ръководство (418 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC SC-AKX660

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] MPEG Layer-3 , Fraunhofer IIS Thomson. Bluetooth Panasonic / , . standby . B C : : 16: [ 10]=[1]=[6] D - E : Bluetooth , [ ?PAIRING]. F G H I Setup J K L . [. . . ] CD-RW: - (2x) . [MEMORY REC 7/9] ( ) [USB REC 7/9] ( USB) . [OK] , -. (/) 1 MEMORY [MEMORY] ( : [MEMORY/ USB]), ?MEMORY?. USB B [USB] ( : [MEMORY/USB]), ?USB B?. SYNCHRO , ( AUX1 AUX2 ) . , : http://av. jpn. support. panasonic. com/support/global/cs/ audio/app/max_juke/android/index. html 1 2 [EQ] ( : [LOCAL EQ]) ?PRESET EQ?. [MULTI CONTROL], . ( ) : DJ , . 1 2 3 [EQ] ( : [LOCAL EQ]) ?MANUAL EQ?. , ?OFF?. : , DJ . BASS/MID/TREBLE //: ?4 +4 SURROUND D. Bass : ?ON SURROUND? [2/3] [5/6] . [MULTI CONTROL], . : DJ , ?RANDOM MIX REPEAT?. RQT0A62 1 2 [?ILLUMINATION]. 13 ?Panasonic MAX Juke? . DJ ( AUX 1 AUX 2 ) [MULTI CONTROL], . 1 2 3 [DJ JUKEBOX/SAMPLER] ?SAMPLER?. USB B USB ( USB) -. DJ [DJ JUKEBOX/SAMPLER ?OFF?. 24- . 1 1 2 [SETUP] ?CLOCK?. (standby), [DISPLAY]. : , . 2 3 [SETUP] ?TIMER SET?. , . , 20 . ( ) 1 2 3 . [. . . ] ????????????: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 11, 22525 Hamburg, ???????? . RQT0A62 19 : Panasonic Corporation Kadoma, Osaka, Japan Panasonic Marketing Europe GmbH : Panasonic Testing Centre Winsbergring 11, 22525 Hamburg, Germany Panasonic Corporation : http://www. panasonic. com Panasonic Corporation 2016 Bg RQT0A62-B L0316LC0 [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC SC-AKX660

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag