ръководство на потребителя PANASONIC SC-HTB385

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC SC-HTB385. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC SC-HTB385 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC SC-HTB385.


PANASONIC SC-HTB385 : Изтеглете цялото ръководство (5330 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC SC-HTB385

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] SC-HTB385_EGEB_RQT0B25-B. book 1 ページ 2016年3月29日 火曜日 午前9時33分 Инструкция за употреба Аудио система за домашно кино Модел: SC-HTB385 Благодарим ви, че избрахте този продукт. Преди да използвате този продукт, моля прочетете внимателно инструкцията за употреба и я запазете за бъдещи справки. Инсталирането трябва да се извърши от квалифициран специалист. ( 10 до 15) Преди да започнете инсталирането, прочетете внимателно Инструкцията за употреба и Инструкцията за инсталиране, за да извършите правилно инсталирането. [. . . ] ≥ Включете телевизора и/или свързаното устройство. ∫ Заглушаване на звука (MUTE) Натиснете [MUTE]. ≥ “MUTE” се индикира на дисплея, докато звукът е изключен. ≥ За отмяна, натиснете отново бутона или регулирайте силата на звука. ≥ Отменя се и при изключване на основния блок. INPUT SETUP SOUND MUSIC  OK  Ако системата не работи, както очаквате, или звукът й е необичаен, проблемът може да се реши, с възстановяване на фабрично зададените настройки. ( 22) ≥ Ако от говорителите на телевизора се извежда звук, намалете до минимум силата на звука на телевизора. Натиснете [Í], за да включите основния блок. Изберете източника. Натиснете [INPUT] [ ] За да изберете “TV” (# “BLUETOOTH” “BLUETOOTH” ≥ Това дистанционно управление не може да се използва за управление на свързаното устройство. На Bluetooth® устройството: Изберете тази система като изходна за свързаното Bluetooth® устройство и стартирайте възпроизвеждането. ∫ Когато “BLUETOOTH” е избрано за източник 18 RQT0B25 SC-HTB385_EGEB_RQT0B25-B. book 19 ページ 2016年3月29日 火曜日 午前9時33分 3D звук Тази система създава чувството, че звукът и образът са едно цяло. ≥ За да промените звуковия ефект, вижте “Звуково меню”. ( отдясно) Схематично представяне на 3D звука Звуково меню Натискайте [SOUND], за да изберете желания звуков ефект. С натискане на [3, 4] изберете желаната настройка и след това натиснете [OK]. STANDARD: Режим, подходящ за драми или комедии. STADIUM: Реалистичен звук, подходящ за спортни предавания на живо. MUSIC: Висококачествено звучене на музикални инструменти и песни. ≥ Вместо стъпки 1 и 2, можете да изберете "MUSIC" и директно, като натиснете и задържите [SOUND], докато "MUSIC" се индикира на дислея. CINEMA: Възпроизвежда се триизмерен звук, подходящ за кино-филмите. NEWS: Гласовете от новините и спортните коментари са по-ясни. Можете да регулирате силата на басите. Тази система автоматично избира най-подходящото ниво, в зависимост от източника. LEVEL 1 LEVEL 2: По подразбиране за 2-канален източник. LEVEL 3: По подразбиране за многоканален източник. LEVEL 4 Настройката се запаметява и се активира всеки път, когато изберете същия източник. 3D звукови ефекти Можете да слушате съраунд Dolby Virtual звук, подобен на създавания Speaker от 5. 1-канална система. 3D съраунд ефект: Към ефекта на Dolby Virtual Speaker, Panasonic добавя собствена технология за 3D surround контрол на звуковото поле, effect която го разширява напред, назад, нагоре и надолу, създавайки дълбок и мощен звук, достоен за 3D образите. При този режим се създава чувството, че спортните коментари и диалозите във филмите идват от самия телевизор, а звукът и Clear-mode образът се сливат в едно. dialog Също така, диалозите са поотчетливи от околния шум и по-разбираеми, както при нормални, така и при ниски звукови нива късно вечер. ® SOUND MODE (Звуков режим) SUBWOOFER (Суббас) ≥ Ефектът Dolby Virtual Speaker е активен, освен в “STEREO” режим. ≥ За да изключите Dolby Virtual Speaker и 3D surround effect, изберете звуков режим “STEREO”. [. . . ] ≥ Не използвайте тази система близо до оборудване или в среда, чувствителна към радиочестотни смущения (например: летища, болници, лаборатории и др. ). RQT0B25 25 За справка ≥ Тази система може да не функционира нормално или може да се получи шум, прекъсване на звука и др. , при наличие на смущения от други устройства с Bluetooth®, работещи наблизо в 2. 4 GHz честотен обхват. ≥ Тази система може да не функционира нормално при наличие на силни радиовълни, например от предавател. SC-HTB385_EGEB_RQT0B25-B. book 26 ページ 2016年3月29日 火曜日 午前9時33分 Спецификации УСИЛВАТЕЛ RMS изходна мощност: Dolby Digital режим Предни канали (L, R) 60 W на канал (6 ≠), 1 kHz, 10 % THD Суббасов канал 130 W на канал (8 ≠), 100 Hz, 10 % THD Сумарна RMS мощност Dolby Digital режим 250 W ОБЩИ Консумация Основен блок 34 W Активен суббас 23 W Консумация в режим готовност (standby) Основен блок§1 Когато “BLUETOOTH STANDBY” е “OFF” Приблизително 0. 48 W Когато “BLUETOOTH STANDBY” е “ON” Приблизително 3 W Активен суббас Изключен ключ за захранването Приблизително 0. 25 W Безжичната връзка не е активирана Приблизително 1. 3 W Електрозахранване AC (~) 220 V до240 V, 50 Hz Размери (ШkВkД) Основен блок За настолен монтаж 950 mmk53 mmk110 mm За монтиране на стена 950 mmk110 mmk57 mm Активен суббас 180 mmk408 mmk306 mm Тегло Основен блок За настолен монтаж Приблизително 2. 5 kg За монтиране на стена Приблизително 2. 6 kg Активен суббас Приблизително 5. 0 kg Работна температура 0 oC до i40 oC Работна влажност 20 % до 80 % RH (без кондензация) §1 Когато другите свързани устройства са изключени. ТЕРМИНАЛИ Цифров аудио вход (TV) Оптичен цифров вход Оптичен терминалk1 Честота на дискретизация 32 kHz, 44. 1 kHz, 48 kHz 88. 2 kHz, 96 kHz (само LPCM) Аудио формати LPCM, Dolby Digital, DTS Digital SurroundTM USB порт Само за сервизни цели. 26 RQT0B25 SC-HTB385_EGEB_RQT0B25-B. book 27 ページ 2016年3月29日 火曜日 午前9時33分 ГОВОРИТЕЛИ Предни говорители (Вградени) Широколентов говорител 6. 5 cm конусен k1/канал Активен суббас Нискочестотен говорител 16 cm конусен k1 БЕ3ЖИЧЕН МОДУЛ Безжичен модул Честотен обхват 2. 40335 GHz до 2. 47735 GHz Брой на каналите 38 Bluetooth® МОДУЛ Bluetooth® системна спецификация Bluetooth® Ver. 2. 1+EDR Класификация за безжично оборудване Клас 2 Поддържани профили A2DP Работна честота 2. 4 GHz обхват FH-SS Работен обхват 10 m пряка видимост ≥ Спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. ≥ Теглото и размерите са приблизителни. ≥ Пълните хармонични изкривявания са измерени с цифров спектрален анализатор. RQT0B25 27 За справка SC-HTB385_EGEB_RQT0B25-B. book 28 ページ 2016年3月29日 火曜日 午前9時33分 Изхвърляне на старото оборудване и батерии Само за Европейския съюз и страните със системи за рециклиране на отпадъци Тези символи, поставени върху продукта, опаковката му и/или съпътстващите го документи, означават, че използваните електрически и електронни уреди, и батериите не трябва да се изхвърлят при общите домакински отпадъци. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC SC-HTB385

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag