ръководство на потребителя PANASONIC SC-MAX7000

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC SC-MAX7000. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC SC-MAX7000 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC SC-MAX7000.


PANASONIC SC-MAX7000 : Изтеглете цялото ръководство (1058 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC SC-MAX7000

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] , (+ -) . 8 8 RIIVHW SULQWLQJ MAX7000_E_en MAX7000E_RQT0A73-R. book Page 9 Tuesday, April 19, 2016 1:12 PM T NFC U DJ V MP3 () [ALBUM/TRACK] (). , [DJ1] [DJ6]. Z DJ , . W USB A USB ( ) USB MP3 (). a AUX IN b c ! . d f : 7 m : 20 , 30 RQT0A73 e 9 9 RIIVHW SULQWLQJ MAX7000_E_en MAX7000E_RQT0A73-R. book Page 10 Tuesday, April 19, 2016 1:12 PM 1 [CD x] ( : [xOPEN/CLOSE]), . [. . . ] . ALL TITLE REPEAT RANDOM MIX REPEAT RND . [DJ3] [DJ4] [DJ5] [DJ6] ?Sample sound mix: . 3 [DJ2] [DJ6] [MULTI CONTROL], . , . : DJ , ?RANDOM MIX REPEAT?. RQT0A73 DJ [EFFECT/SAMPLER] ?OFF EFFECT?. 16 16 RIIVHW SULQWLQJ MAX7000_E_en MAX7000E_RQT0A73-R. book Page 17 Tuesday, April 19, 2016 1:12 PM . : ? , . , . 1 2 [EFFECT/SAMPLER] ?KARAOKE EFFECT?. , ?OFF JUKEBOX?. : , . [DJ2] [DJ3] [DJ4] [DJ5] [DJ6] ? . [EFFECT/SAMPLER] ?OFF EFFECT?. : AUX , ?AUX MODE?(Z?AUX ?) ALL TITLE REPEAT RANDOM MIX REPEAT RND . , . 1 2 3 ( ) . : 6. 3 mm [MIC VOL, MIN/MAX] , . : . RQT0A73 : ? . 17 17 RIIVHW SULQWLQJ MAX7000_E_en MAX7000E_RQT0A73-R. book Page 18 Tuesday, April 19, 2016 1:12 PM 24- . 1 . (standby), [DISPLAY]. : , . 2 3 [SETUP] ?TIMER SET?. ( ) ?USB B?, [OK]. 6 18 18 RIIVHW SULQWLQJ MAX7000_E_en MAX7000E_RQT0A73-R. book Page 19 Tuesday, April 19, 2016 1:12 PM . , , . RQT0A73 19 19 RIIVHW SULQWLQJ MAX7000_E_en MAX7000E_RQT0A73-R. book Page 20 Tuesday, April 19, 2016 1:12 PM , 20 . , . . : , Bluetooth . Bluetooth , Bluetooth . 1 2 [SETUP] ?BLUETOOTH STANDBY?. Bluetooth , , 5 , Bluetooth . . 1 2 [SETUP] ?SW VER. ? USB , . RIIVHW SULQWLQJ MAX7000_E_en MAX7000E_RQT0A73-R. book Page 21 Tuesday, April 19, 2016 1:12 PM ? ?MODE 1?. 21 21 RIIVHW SULQWLQJ MAX7000_E_en MAX7000E_RQT0A73-R. book Page 22 Tuesday, April 19, 2016 1:12 PM ?REMOTE 1? , VBR (Variable Bit Rate) . Panasonic , . [OK] [1] 4 . 22 22 RQT0A73 RIIVHW SULQWLQJ MAX7000_E_en MAX7000E_RQT0A73-R. book Page 23 Tuesday, April 19, 2016 1:12 PM SB-MAF7000 SB-MAG7000 ? RMS 350 W (3 ?), 1 kHz, 30% THD 350 W (3 ?), 1 kHz, 30% THD 800 W (6 ?), 100 Hz, 30% THD 3000 W RMS ( ) SB-MAW7000 6 cm 20 cm 3? [. . . ] Stranka lahko nalo?i izvod izvirnega DoC o na?ih izdelkih R&TTE s stre?nika DoC: http://www. doc. panasonic. de Poobla??eni zastopnik: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nem?ija ?????????????????????: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, ???????? 24 24 RQT0A73 RIIVHW SULQWLQJ MAX7000_E_en MAX7000E_RQT0A73-R. book Page 25 Tuesday, April 19, 2016 1:12 PM Prin prezenta, societatea ?Panasonic Corporation?produsul este conform cu cerin?ele esen?iale ?i cu alte norme corespunz?toare Directivei 1999/5/EC. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC SC-MAX7000

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag