ръководство на потребителя PANASONIC SC-UA7

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC SC-UA7. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC SC-UA7 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC SC-UA7.


PANASONIC SC-UA7 : Изтеглете цялото ръководство (434 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC SC-UA7

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] [2/3] [5/6] . (Link mode) BLUETOOTH 30 FM . , . PS PTY FREQ (Programme service) (Programme type) (Frequency) 2 [MEMORY REC 7/9] ( ) [USB REC 7/9] ( USB) . -?). RQT0B24 : RDS , . : , USB . 11 11 ? [. . . ] RMS / 375 W (3 ?), 1 kHz, 30% THD (x 2) 475 W (2 ?), 100 Hz, 30% THD 1700 W RMS ?2. 1 + EDR 2 2. 4 GHz FH-SS 10 m A2DP, AVRCP, SPP, OPP, FTP ?() AUX IN 1 AUX IN 2 32 kHz, 44. 1 kHz, 48 kHz , 3. 5 mm , 6. 3 mm (2 ) ? ( ) AC 220 V 240 V, 50 Hz 190 W 260 mm x 744 mm x 295 mm 14 kg 0C +40C ?USB USB USB USB 2. 0 full speed MP3 (*. mp3) USB FAT12, FAT16, FAT32 USB (Bit rate) USB 128 kbps 1x MP3 (*. mp3) 20 % 80 %RH ( ) standby () 0. 5 W standby () ( ?BLUETOOTH STANDBY? (Bit rate) 4 GB MP3 (*. mp3) 128 kbps 1x MP3 (*. mp3) RQT0B24 19 19 Bluetooth Panasonic / , . MPEG Layer-3 , Fraunhofer IIS Thomson. , , / , , , . . 20 20 RQT0B24 English Declaration of Conformity (DoC) Hereby, ?Panasonic Corporation?declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Customers can download a copy of the original DoC to our R&TTE products from our DoC Server: http://www. doc. panasonic. de Contact to Authorised Representative: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany ????????A???????????: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, ????????Portugus Declarao de Conformidade (DoC) Com o presente documento, a ?Panasonic Corporation?declara que este produto conforme os requisitos especficos e demais especificaes referentes Directriz 1999/5/EC. Os clientes podem baixar uma cpia da declarao de conformidade (DoC) para nossos produtos R&TTE do Server DoC: http://www. doc. panasonic. de Contacte o representante autorizado: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Alemanha Magyar Megfelel?sgi Nyilatkozat (DoC) Ezennel a, ?Panasonic Corporation? [. . . ] Clien?ii pot desc?rca o copie a DoC-ului original al produselor noastre R&TTE de la adressa noastr?DoC din Internet: http://www. doc. panasonic. de Contact la Reprezentan?a autorizat?: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania Hrvatski Deklaracija o podobnosti (DoC) Ovime, ?Panasonic Corporation?izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Smjernice 1999/5/EC. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC SC-UA7

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag