ръководство на потребителя TEFAL PF251835

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба TEFAL PF251835. Надяваме се, че указанието за употреба TEFAL PF251835 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба TEFAL PF251835.


TEFAL PF251835 : Изтеглете цялото ръководство (2619 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба TEFAL PF251835

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] BG BS RO SL SR HR EN pain & trésors / pain & trésors maison · . · ( ) , , , . : ­­ , ; ­­ ; ­­ , ; ­­ . · , , 2 , BG . 1 : 1000 , 620 10 . · , . · , . . · , : , . · , ( , , , . ). · , ; . · , , , . [. . . ] Gnetenje testa za kruh pri visoki temperaturi lahko unici kvasovke, kar povzroci, da testo ne vzhaja. VKL. ali IZKL. - 92 Stevilo pritiskov na gumb Privzeta Nastavitev, ki je na vrednost voljo Komentarji »set« 7 Cas prvega vzhajanja 00:23 min. Od 00:00 min. Po 1 minuto Cas vzhajanja je odvisen od kakovosti testa in temperature, pri kateri poteka fermentacija. 8 Temp. prvega vzhajanja (°C) (2) Pocasno vzhajanje (1) Zelo pocasno vzhajanje (2) Normalno vzhajanje (3) Hitro vzhajanje Spodnja fermentacija podaljsa cas vzhajanja za boljsi okus in elasticnost kruha. Gornja fermentacija omogoca hitrejse vzhajanje, vendar lahko unici elasticnost kruha. SL Delitev omogoca odstranjevanje ogljikovega dioksida iz 9 Prva delitev VKL. VKL. Delitve ne uporabljajte pri pripravi kruha iz moke brez glutena. 10 Cas drugega vzhajanja 00:25 min. od 00:00 min. Po 1 minuto Cas vzhajanja je odvisen od kakovosti testa in temperature, pri kateri poteka fermentacija. Vzhajanje 11 Temp. drugega vzhajanja (°C) (1) Zelo pocasno (2) Normalno vzhajanje vzhajanje (2) Normalno vzhajanje (3) Hitro vzhajanje Spodnja fermentacija podaljsa cas vzhajanja za boljsi okus in elasticnost kruha. Gornja fermentacija omogoca hitrejse vzhajanje, vendar lahko unici elasticnost kruha. Delitev omogoca odstranjevanje ogljikovega dioksida iz 12 Druga delitev VKL. VKL. Delitve ne uporabljajte pri pripravi kruha iz moke brez glutena. 13 Cas tretjega vzhajanja 00:20 min. od 00:00 min. do 03:00 min. Cas vzhajanja je odvisen od kakovosti testa in temperature, pri kateri poteka fermentacija. 14 Temp. tretjega vzhajanja (°C) (1) Zelo pocasno (2) Normalno vzhajanje vzhajanje (2) Normalno vzhajanje (3) Hitro vzhajanje Spodnja fermentacija podaljsa cas vzhajanja za boljsi okus in elasticnost kruha. Gornja fermentacija omogoca hitrejse vzhajanje, vendar lahko unici elasticnost kruha. 93 Stevilo pritiskov na gumb »set« Privzeta vrednost 15 Cas pecenja 00:53 min. Pecenje 16 Temp. pecenja (°C) (4) Nastavitev, ki je na voljo Komentarji Od 0:10 min. Po 1 minuto Ce boste podaljsali cas pecenja, bo kruh bolj suh. (1) svetel sladek kruh ali pecivo (2) srednje visoko pecivo (3) srednja raven za sladek kruh/svetel kruh (4) temen sladek kruh/ srednje zapecen kruh Temperatura pecenja spremeni barvo in debelino skorje. (5) temen kruh/ srednje zapecen francoski kruh (6) temen francoski kruh (7) najvisja temperatura Ohranjanje 17 toplote Samodejno ohranjanje VKL. toplote VKL. ali IZKL. Ce izklopite moznost ohranjanja toplote, kruha ne puscajte v pekacu, saj lahko postane moker. 94 Izbira teze kruha Pritisnite tipko , da nastavite izbrano tezo: 500 g, 750 g ali 1000 g. Glejte tabelo ciklov na koncu navodil za uporabo. Izbira barve skorje SL Na voljo so tri moznosti: svetla, srednja ali temna. Ce zelite privzeto nastavitev spremeniti, pritiskajte tipko , dokler ne zasveti indikatorska lucka nasproti izbrane nastavitve. Glejte tabelo ciklov na koncu navodil za uporabo. Aktivacija/deaktivacija dozirnikov Za aktivacijo ali deaktivacijo dozirnikov pritisnite gumb za nastavitve (2c). Ce je moznost uporabe dozirnikov v izbranih programih na voljo, se bosta na zaslonu LCD pojavila piktograma dveh dozirnikov. Ce sta za dozirnika na voljo za izbrani program, lahko deaktivirate dozirnik za orescke ali dozirnik za kvas oziroma oba dozirnika. Na hitro pritisnite gumb za nastavitve, da bo dozirnik za orescke ostal vkljucen, ce pa ga zelite deaktivirati, gumb pritisnite in pridrzite. [. . . ] Always follow the instructions appearing on the manufacturer's packaging. Fermentation Agent For the yoghurt The fermentation agent may be: · A plain yoghurt purchased in a store, whose expiration date is the latest one available. In this case, follow the activation duration indicated in the fermentation agent's instructions for use. These agents are available in supermarkets, 153 pharmacies and some health food stores. · One of your recently prepared yoghurts ­ this must be a plain yoghurt, the most recent possible. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА TEFAL PF251835

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag