ръководство на потребителя WHIRLPOOL FROSTIG

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба WHIRLPOOL FROSTIG. Надяваме се, че указанието за употреба WHIRLPOOL FROSTIG ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба WHIRLPOOL FROSTIG.


WHIRLPOOL FROSTIG : Изтеглете цялото ръководство (1664 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба WHIRLPOOL FROSTIG

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 CD MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 9 MP3/CD / CQ-C7403U / C7303U / C7203U / C7103U : . [MUTE]­ . [SQ] (Sound Quality) Remote control sensor [DISP] ­ SRC] (Source) [PWR] (Power): ( )­ /( [VOL] (Volume) ( ) PUCH SEL SRS WOW TILT (eject) OPEN Pause/Play BAND/SET/APM (Auto Preset Memory) TUNE/TRACK (FILE) Release MENU DIM (Dimmer) D-M Direct Memory : )­ . . 10 MP3/CD / CQ-C7403U / C7303U / C7203U / C7103U : : 11 MP3/CD 1. , [PWR] [Power] ­ / [SRC] (Source)­ [BAND] (Pause/Play)­ SET ­ APM (Auto Preset Memory) ­ SEL (Select) ­ MENU VOL (Volume) ­ . MUTE ­ SBC ­ SB (Super Bass Control Subwoofer) DISP (Display) ­ , : , . , , , (Dimmer) SRS SQ / Direct memory / , operation") , ("one-touch ("onetouch operation") 12 MP3/CD / CQ-C7403U / C7303U / C7203U / C7103U 1. . , 3. [ [I I] ­ ]­ . , . 27 MP3/CD / CQ-C7403U / C7303U / C7203U / C7103U : [ [I I] ­ ]­ , . ( [BAND] ( / ). , CD- 28 MP3/CD / CQ-C7403U / C7303U / C7203U / C7103U ( CD , (RANDOM, REPEAT) . [MENU] , . ) [SEL] (MENU) 2 , . [BAND] (SET) [MENU] , . [SEL] (MENU) (RANDOM) 2 . OFF: ON: : Off ( ) : (Random playback) (REPEAT) OFF: ON: : Off ( ) . CD , ) (TEXT (CD-TEXT) : (Enabled) ( : (Disabled) , (Play Mode Selection) " , [REPEAT]. , . 29 MP3/CD / (SCAN play) , CQ-C7403U / C7303U / C7203U / C7103U ( [SCAN]. : , [DISP] (Display). 30 MP3/CD / CQ-C7403U / C7303U / C7203U / C7103U MP3/WMA , MP3 1. . , 20 . [ [ ] (FOLDER) ­ ] (FOLDER) ­ . [ [I I] (TRACK) ­ ] (TRACK) ­ : . [ TILT] (OPEN) . ) 31 MP3/CD / CQ-C7403U / C7303U / C7203U / C7103U ( MP3/WMA (RANDOM, REPEAT) : " , ) MIX CD-DA MP3/WMA . [SEL] (MENU) 2 [BAND] (SET) [MENU] [SEL] (MENU) (RANDOM) 2 . OFF: ON: : Off ( ) : (Random playback) (FOLDER RANDOM) OFF: ON: : Off ( ) : (Random playback folder) (REPEAT) OFF: ON: : Off ( ) . (FOLDER REPEAT) OFF: ON: : Off ( ) . 32 MP3/CD / CQ-C7403U / C7303U / C7203U / C7103U (TEXT) CD FOLDER/FILE: ALBUM/TITLE: OFF: , / / . . 33 MP3/CD / CQ-C7403U / C7303U / C7203U / C7103U 3/WMA 3 (MPEG Audio Layer-3) WMA (Windows MediaTM Audio) . WMA , "64 kbps or more" (128 kbps "128 kbps or more" (128 kbps WMA: , , CD-TEXT : 3 (ID3 tag) / WMA (WMA tag) / 3/WMA 34 MP3/CD / CQ-C7403U / C7303U / C7203U / C7103U , / (Unicode . [. . . ] . 33 MP3/CD / CQ-C7403U / C7303U / C7203U / C7103U 3/WMA 3 (MPEG Audio Layer-3) WMA (Windows MediaTM Audio) . WMA , "64 kbps or more" (128 kbps "128 kbps or more" (128 kbps WMA: , , CD-TEXT : 3 (ID3 tag) / WMA (WMA tag) / 3/WMA 34 MP3/CD / CQ-C7403U / C7303U / C7203U / C7103U , / (Unicode . , ( , , Disc-at-once" ). ISO 9660 Level1/Level2, Apple Extension ISO 9660, Joliet, Romeo : Apple HFS, UDF 1. 5, MIX CD, CD xtra . 35 MP3/CD / CQ-C7403U / C7303U / C7203U / C7103U ( " ). MPEG 1 audio layer 3 Bitrate: 32 k ­ 320 kbps VBR: : 32, 44. 1, 48 kHz. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА WHIRLPOOL FROSTIG

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag